SAP News

S4HANA

SAP S/4HANA workshop

Predstavíme vám najnovšiu verziu podnikového informačného systému S/4 HANA 1511 OP, ktorá prináša najvýznamnejšiu zmenu od čias uvedenia SAP ERP R/3. Ide o prvú verziu novej generácie SAP Business Suite, ktorá rozširuje inovácie, uvedené pôvodne pre finančné účtovníctvo v rámci tzv. Simple Finance, na všetky oblasti ERP. Poradíme vám ako naplánovať a vykonať systémovú konverziu na SAP S/4HANA?

SAP S/4HANA workshop - piatok - 27. máj 2016

10:00 - 10:20 SAP S/4HANA - ďalší evolučný stupeň ERP
Prezentuje: Ivan Schun, SAP 
 
10:20 - 10:40 Analytika v S4/HANA
Prezentuje: Peter Priesol, SAP
 
10:40 - 11:10 Logistika v S/4HANA – zmeny v dátovom modeli, simplifikácia a inovácie
Prezentuje: Ivan Schun, SAP
 
11:10 - 11:30 Coffee break  
11:30 - 11:50 Financie v S/4HANA - zmeny v dátovom modeli; GL;  extensibility concept; plánovanie v BPC;  credit management
Prezentuje: Martin Schmidt, SAP
 
11:50 - 12:20 FIAA; Cash management; migrácia a vybrané témy z S/4HANA; prínos simplifikácie a inovácií
Prezentuje: Michal Poliak, SAP
 
12:20 - 12:40 Konverzia na S/4HANA, Data Aging Concept
Prezentuje: Peter Nechala, SAP
 
od 12:40 Q&A
Otázky a odpovede, ukončenie seminára
 

Kontaktujte nás online!

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať