SAP
Близо до професионалистите

SAP GeekyCamp се провежда в офиса на SAP Labs България. Компанията покрива престоя по време на школата на най-добре представилите се на входящия онлайн тест 10 ученика, които не са от София.

От 30 август до 12 септември с целодневна програма

Програмата на SAP GeekyCamp включва лекции, домашни и разработване на проекти, самостоятелно или в екип, под ръководството на опитен ментор. След това участниците имат възможността да продължат да работят с ментора си по проекта през учебната година. 

Camp with the gurus или какво правят те в свободното си време
По време на школата организираме и различни забавления и игри  с тийм-билдинг ефект. Участниците прекарват време със своите ментори в неформална обстановка - забавлението е неразделна част от SAP GeekyCamp.
Място на провеждане
SAP Labs България
гр. София, бул. Цар Борис III 136A
 
+49 6227 747474
+49 6227 747474
+49 6227 747474
+49 6227 747474
+49 6227 747474