Start Apps For your Business
START APPS FOR YOUR BUSINESS
Виртуален акселератор

 

Start Apps for Your Business е инициатива на SAP, която намира технологични компании с продуктови идеи за конкретен бизнес, за да им помогне да построят и развият решението си в реална компания с международно присъствие.

Какво има за Вас?

 

1. В SAP има над 40 години опит в 18 индустрии, където продуктовото знание за бизнес приложенията се пази и развива от няколко стотин високо ценени специалисти минали през всички етапи на жизнения цикъл на даден бизнес продукт. SAP е бизнес компанията, която най-добре може да оцени валидността на една нова продуктова идея и добавената й стойност за реалния бизнес.

 

2. SAP Cloud Platform (SCP) дава възможност един екип да реализира всяка своя идея свързана със сценариите Big Data, IoT, Predictive Analytics, Social, Unstructured Text, Geospatial, Graph, Series Data, Search, които биват допълвани с predictive algorithms library и business functions library за случаите в които желаете да използвате математическото или бизнес ноу-хау трупано десетки години от най-добрите в конкретна сфера.

 

3. 330 000 клиента на SAP глобално могат да получат точно от Вас адаптори за нови приложения, допълнителна функционалност към съществуващ бизнес софтуер или изцяло ново приложения генериращи нови приходи и така трансформиращи цяла бизнес ниша.“

Между бизнеса и новите технологии

В настоящето иновациите не се случват в затворените помещения на големите компании. Бизнесът знае това. Затова и се обръща към нас - да изградим мост между него и новите възможности на пазара. Ние създаваме условията този кръстопът да го има - където предприемачи и технологични експерти предлагат идеята и продукта си в точното време и на точното място.

Ние предоставяме средствата и средата!

SAP Cloud Platform

Една технология за всяка нужда

SAP Cloud Platform (SCP) представлява платформения слой в една облачна архитектура от тип PaaS. За разлика от стандартните PaaS решения на пазара, SCP предлага напълно автоматизирана in-memory база данни за използване от приложения с предизвикателни алгоритми за анализ на данни в реално време, като по този начин отпада нуждата от администратор бази данни. 

Научете повече
Истории на успеха

Запознайте се с компании, които вече партнират със SAP и упражняват успешен бизнес