SAP
За платформата

SAP Cloud Platform (SCP) представлява платформения слой в една облачна архитектура от тип PaaS. За разлика от стандартните PaaS решения на пазара, SCP предлага напълно автоматизирана in-memory база данни за използване от приложения с предизвикателни алгоритми за анализ на данни в реално време, като по този начин отпада нуждата от администратор бази данни. SCP притежава уникален набор от процесинг сървиси, които подсигуряват бързата разработка на всички известни иновативни сценарии за нови продукти; Платформата има стандартните сървиси за бази данни, а по отношение на приложните сървиси и интеграционни сървиси се прилага стратегията за отворените стандарти, а именно: Claudera за Големите данни (интеграция с Spark) и Cloud Foundry за разработката на приложения. За разработчиците в важно да знаят, че могат да приложат политиката на BYOL (bring your own language), като освен това могат да работят с всички известни бази данни на пазара.

Ключови функционалности

Какви приложения и функционалности можете да развиете със SAP Cloud Platform?

Посетете SAP App Center

Открийте и разгледайте стотици приложения за най-различни индустрии в SAP App Center.

Бизнес приложенията вече са и лични.