SAP
SAP Scholarship Program
“Study iT First”

Ако си студент 1-ви курс в ИТ специалност в български университет и имаш амбицията в бъдеще да бъдеш сред най-добрите разработчици на софтуер,

нашата програма ще те подкрепи в постигането на тази цел. 

Всеки стипендиант - с ментор от SAP
Освен безвъзмездна стипендия за период от една академична година, одобрените кандидати ще могат да придобият умения и работни практики в корпоративна среда между четири и шест часа седмично в офиса на компанията със съдействието на личен ментор, специалист в сферата на софтуерната разработка. Програмата предлага и допълнителна възможност за летен стаж в развойния център на SAP в София.
Повече за стипендиантската програма
SAP Scholarship Program “Study iT First” е стипендиантска програма на SAP Labs България в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ)*. “Study iT First” е насочена към първокурсници в ИТ специалности във всички български университети, редовно обучение. Целта на стипендиантската програма е да подкрепи мотивирани млади хора на ранен етап от тяхното обучение в бакалавърска степен, както и да улесни успешното им професионално развитие и реализация чрез консултиране, менторинг и възможност за стаж по специалността.
*Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) ще извърши първоначалния етап на подбор на кандидатите – събиране на всички необходими документи. Фондацията също така ще се грижи за оперативната работа по самата програма и ще поддържа връзка с избраните студенти във връзка със стипендиите.
Защо да се включиш?
 • Подпомагаш следването си с месечна стипендия в размер на 400 лв. за една академична година;
 • Придобиваш ключови ИТ знания, умения и работни практики в корпоративна среда между четири и шест часа седмично в офиса на компанията със съдействието на личен ментор, специалист в сферата на софтуерната разработка;
 • Получаваш възможност да стартираш професионалната си кариера в развойния център на SAP в София със стаж по време на лятната ваканция между първи и втори курс.
Кой може да кандидатства?
SAP Scholarship Program “Study iT First” е отворена за студенти 1-ви курс в IT специалност във висше учебно заведение в България, редовно обучение.
За кандидатстването е необходимо изпращане на попълнен формуляр на имейл адрес konkurs@wcif-bg.org. Заедно с формуляра е необходимо да се изпратят: сканиран документ (уверение) за записана текуща учебна година и отбелязана форма на обучение - редовно обучение и държавна поръчка, както и скрийншот на оценките от приемния изпит или сканирана диплома за студентите, приети с оценка от матура.
Как да кандидатстваш?
 • Изпрати на електронен адрес konkurs@wcif-bg.org в срок до 9 октомври 2017 г. попълнени следните документи:
  •  Формуляр за кандидатстване и декларация към него;
  • Документ (уверение) за записана текуща учебна година с отбелязана формата на обучение (сканиран);
  • Скрийншот на оценките от приемния изпит или сканирана диплома за средно образование за кандидатите, приети с оценка от матура.
 • Ще проведем срещи с кандидатите до 3 ноември. При невъзможност за лична среща такава може да бъде осъществена чрез Skype.
 • До 10 ноември ще уведомим кандидатите дали са одобрени за SAP Scholarship Program “Study iT First”.