SAP
eNeschopenka

Změna zákona přinesla nové povinnosti
jak pro zaměstnavatele, tak i pro 
lékaře.
Pojďte si poslechnout, jak se s touto povinností vypořádali zákazníci SAP.

Webinář eNeschopenka

Rádi bychom Vás pozvali na webinář, během kterého se s Vámi náš zákazník podělí o konkrétní zkušenosti jak s nasazením eNeschopenky, tak i s jejím rutinním provozem. Kromě toho se o své zkušenosti podělí i partner SAP, který již realizoval několik nasazení eNeschopenek.

 

Záznam můžete shlédnout zde.

Díky předpisu 164/2019 Sbírky ("Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony,") je od 1. ledna 2020 zavedena pro zaměstnavatele a lékaře povinnost komunikovat s Českou správu sociálního zabezpečení o pracovní neschopnosti zaměstnanců v elektronické podobě – tzv. eNeschopenka.

 

Díky této změně ČSSZ upravila příslušné reporty a formuláře:

 • Přehled o výši pojistného (PVPOJ),
 • Příloha k žádosti o dávku (NEMPRI),
 • Nový formulář o ukončení pracovní neschopnosti,
 • a další.
Možnosti elektronické komunikace s ČSSZ

Společnost SAP zareagovala na tuto legislativní změnu a pro své zákazníky připravila upgrade ERP systému (konkrétně tzv. „payroll“ modulu). Tento upgrade umožňuje zaměstnavatelům dvě varianty elektronické komunikace s ČSSZ.

Scénář #1: Manuální zadání

Tato varianta plně pokrývá legislativní požadavky. Nejedná se ale o plně automatizované řešení, protože vyžaduje, aby některé kroky byly vykonány manuálně, např. stažení, vyplnění nebo upload dokumentů, apod.

Scénář #2: Plně automatizovaná komunikace

Tato varianta také plně pokrývá legislativní požadavky, avšak při správném nastavení automatizuje veškerou komunikaci s ČSSZ.

 

Mezi základní výhody tohoto řešení patří:

 • Komfortní automatizované propojení mezi softwarem SAP payroll a systémem ČSSZ
 • Minimalizace: „lidské“ chyby, problémů s dodržováním pravidel nebo porušení GDPR regulací
 • Předkonfigurovaný komunikační balík (který je součástí řešení), tzv. „flow“ na nastavení komunikace se systémy ČSSZ a o platnost tohoto balíku se stará SAP díky pravidelným aktualizacím
 • Možnost připojení další plánované elektronické komunikace s ČSSZ a dalšími úřady státní správy

Řešení používá pro komunikaci službu SAP Cloud Platform Integration (placená funkcionalita na měsíční bázi), která splňuje potřeby
a požadavky na práci s citlivými daty (při správném nastavení). Tato služba je již používána na komunikaci se státními orgány v ostatních státech Evropské Unie, například ve Finsku (projekt KATRE), Velké Británii (projekt RTI) nebo Norsku (projekt EDAG).

V listopadu jsme pro Vás připravili webinář, kde jsme představili obě varianty komunikace s ČSSZ  a zodpověděli Vaše otázky. Nemohli jste se webináře zúčastnit? Pusťte si záznam tohoto webináře.

Důležité termíny

 

1. listopad 2019

 

V rámci "Announcement of Legal Change" pro Českou republiku byla vydána SAP Note s oznámením, že je k dispozici řešení pro testovací účely.

 

Obsah dodávky:

 1. Nový infotyp 3424, včetně návodu k jeho použití v případě ručního zadání.
 2. Report „Přehled rozdílů“ mezi skutečnou nepřítomností v SAPu a informace o eNeschopence.
 3. SCPI integrační scénáře pro komunikaci ERP HCM <-> APEP ČSSZ dle současné specifikace (ČSSZ).
 4. Volitelné přemostění programů ELDP, ONZ a NEMPRI ze SECUDE do SCPI -> APEP ČSSZ pro otestování SCPI integrace a komunikace.

Tato fáze zahrnuje nejpodstatnější úpravy na straně řešení SAP HCM vyvolané legislativní změnou eNeschopenka. Zákazníci jsou schopni otestovat podstatné funkcionality, např. manuální přenos dat do nového infotypu.

 

31. prosince 2019

 

Obsah dodávky:

 1. DZDPN Data zaměstnavatelům o dočasné pracovní neschopnosti - pomocí B2A (uživatelské rozhraní pro Business to Administration komunikaci, obsahující log a statusy) a SCPI.
 2. NEMPRI_2020 Příloha k žádosti o dávku.
 3. HZUPN - Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti.

Tato fáze plně zahrnuje zbývající funkcionality SAP HCM vyvolané legislativní změnou eNeschopenka. Pro NEMPRI_2020 a HZUPN obsahuje minimální změnu z hlediska uživatele.

 

2020

 

Obsah dodávky:

 1. Přepojení ostatních výkazů ELDP, ONZ, NEMPRI, NEMPRI_2020, HZUPN (od 2019 přímo do SCPI).
 2. PVPOJ Přehled o výši pojistného.

Tato fáze zahrnuje inovace a vylepšení funkcionality pro zákazníka použitím B2A a SCPI.

O SAP Cloud Platform Integration (SCPI)

 

SAP Cloud Platform Integration (SCPI) je jedna ze základních služeb rodiny rešení SAP Cloud Platform. SCPI zjednodušuje integraci spojením lidí, procesů, dat a zařízení a podporuje širokou škálu integračních metod. SAP Cloud Platform umožňuje integraci řešení SAP
s řešeními ostatních softwarových dodavatelů, a umožňuje i propojení on-premise a cloudových aplikací. 

SCPI obsahuje množství komponent, např. API management, Enteprise Messaging, Open Connectors a další.

 

Tato platforma umožňuje propojení komunikace mezi obchodními subjekty a státní správou (tzv. "business to government" komunikace).
V tuto chvíli je řešení SAP Cloud Platform Integration využíváno i v mnoha dalších státech Evropské Unie, například ve Finsku nebo Maďarsku.

 

SAP Cloud Platform splňuje požadavky Evropské Unie na ochranu a důvěrnost dat (tzv. GDPR regulace) a také umožňuje nastavit tzv. EU Access Service, který zajišťuje, že data nejsou přístupná ze států, které nemají naimplementovánu direktivu EU ohledně ochrany dat (GDPR). 

 

Služba je dodávaná ve formě tzv. privátni cloud, tj. do služby má přístup pouze zákazník.

SAP Cloud Platform

 

SAP Cloud Platform je otevřená business platforma umožňující inovaci, integraci a rozšiřování vašich aplikací. SCP umožňuje používat jednu platformu pro vytváření inteligentních mobile-ready aplikací. To vám zajistí lepší obsluhování vašich zákazníků, modernizaci vašich obchodních procesů a v neposlední řadě i lepší konkurenceschopnost. 

SAP Cloud Platform umožňuje rychle a efektivně reagovat, adaptovat se, růst a tím splňovat nová očekávání trhu, tedy může být základem pro budování vašeho inteligentního podniku.

 

 

Příklady použití SAP Cloud Platform:

 

 • Vytváření inovativních obchodních aplikací 
 • Rozšiřování cloud a on-premise aplikací
 • Bezpečná a jednoduchá integrace cloud i on-premise aplikací
 • Modernizace a přizpůsobení „user experience“ bez ohledu na různé typy zařízení a možností nasazení
 • Řízení a analýza podnikových dat 
 • Příprava aplikací pro budoucnost
 • A další
Contact Form