SAP
SAP Networking Event for Utilities
Utility Innovation Station
22. března 2023
Program

Energetický a utilitní trh prochází radikálními změnami a čelí mnoha novým výzvám. Probereme jak SAP těmto výzvám dokáže porozumět a jak je společně s našimi zákazníky řešíme.
 

Cílem SAPu je dosáhnout inteligentního a udržitelného utilitního podniku. Našim zákazníkům umožňujeme transformaci jejich businessu na základě osvědčených postupů nashromážděných během desetiletí spolupráce se stovkami našich utilitních zákazníků z celého světa. Představíme vám naší strategii, plánovaný vývoj našich řešení v oblasti utilit a očekávané inovace až do roku 2040 - rok, do kterého garantujeme podporu našich nejnovějších utilitních řešení.

jazyk: angličtina

Portfolio SAP řešení pro utilitní společnosti nabízí inovativní nástroje pro digitální transformaci a zjednodušuje přístup k vertikálním řešením v celém odvětví.

 

Představíme vám naši vizi, jak mohou společnosti s oblasti utilit a odpadního a recyklačního průmyslu dosáhnout s pomocí našich řešení tohoto cíle, a stát se inteligentním utilitním podnikem.
 

jazyk: čeština

Snažíme se, aby byl SAP stále číslo jedna mezi podnikovými ERP. Proto neustále vyvíjíme nová řešení reflektující zkušenosti ze zaběhlých procesů a využívající partnerství s našimi zákazníky a naše společné inovace. V tomto bloku vám přiblížíme klíčové procesy v hlavních podnikových oblastech zákazníků z odvětví utilit.

Představení základních ERP procesů jako jsou finance, nákup nebo dodavatelský řetězec a skladování.


jazyk: čeština

"Meter-to-cash" a správa měřidel je klíčovým procesem utilitních společností. Představíme vám, jak může SAP podporovat procesy, jako je fakturace, další finanční procesy se zákazníky a celková automatizace v této oblasti.

 

jazyk: čeština

Údržba sítě, sledování výkonnosti aktiv a řízení pracovní síly se stává hlavním cílem stakeholderů.

V tomto bloku vám ukážeme, jak SAP podporuje proces správy aktiv, integraci s poskytovateli geografických dat, prediktivní údržbu i okamžité pohotovostní opravy.

jazyk: čeština

Jak může SAP pomoci podporovat komplexní zákaznickou zkušenost a porozumět svým zákazníkům napříč B2B a B2C?

Představíme vám, jak zajistit personalizované omnikanálové kampaně a jak poskytovat relevantní obsah ve správný čas a na správném místě.


jazyk: čeština

Analýza stávajících podnikových procesů, modelování nových a jejich průběžná optimalizace je pro naše zákazníky významné téma napříč všemi obory. Mohou totiž vést ke zkrácení doby zpracování dat, automatizaci kroků a celkově ke větší spokojenosti koncových zákazníků.

 

jazyk: čeština

Představení SAP řešení a jejich využití v moderním daty řízeném podniku. Uvedeme několik scénářů použití pro společnosti využívající SAP ERP, a závěrem také představíme možnosti migrace ze starších řešení na ta nejnovější.
 

jazyk: čeština

Udržitelnost je důležitější než kdy jindy a společnosti napříč odvětvími jsou nuceny konat. Nejen vláda, ale také veřejnost se zajímá, jak odpovědně se jednotlivé společnosti chovají. SAP již v roce 2012 vydal první zprávu na téma ESG, stal se tak průkopníkem v této oblasti a příkladem pro ostatní. Představíme vám komplexní vizi a strategii SAP pro udržitelnost.


Témata přednášky:

  • ESG v transakcích a investičních projektech
  • ESG rating – vliv na dlouhodobý přístup k financování, plnění cílů a srovnání v rámci peer group
  • ESG due diligence – prověrka targetů udržitelnosti v rámci akvizic a dodavatelského řetězce
  • Klimatické prověřování infrastruktury pro investiční projekty financované dotací EU
     

jazyk: čeština

Jak může SAP Business Network vnést do vašeho dodavatelského řetězce transparentnost, odolnost a udržitelnost?

Tuto síť lze využít nejen pro každodenní výměnu dokumentů, ale také pro podporu udržitelnosti prostřednictvím řízeného výběru vašich dodavatelů. Shromažďováním podrobných informací o jejich postupech v oblasti udržitelnosti a podpory náležité péče v oblasti lidských práv, vám zajišťuje dostatek dat pro vaše informované rozhodnutí.

jazyk: čeština
 

Return to top

Kontaktujte nás

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat 


Michaela Bochňáková

email: registrace.cz@sap.com

Contact Form