SAP
Připravte váš byznys na GDPR včas
 
General Data Protection Regulation je Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně údajů).

 

Nařízení je nejucelenějším souborem pravidel na ochranu osobních údajů na světě. Revoluce ve zpracování osobních údajů vstoupí v platnost 28. května 2018. Nové legislativní povinnosti představují zároveň příležitost pro transformaci byznysových procesů.

Změna nastala následkem nárůstu digitalizace údajů a v prví řadě má zabezpečovat jednotné právní prostředí mezinárodního obchodu a ochraňovat tak digitální práva občanů EU. Zareagujte na transformaci ješte dnes a zvyšte tak hodnotu a reputaci vašeho podnikání.

 
 
Podívejte se na GDPR povinnosti komplexně
Soulad s nařízením je individuální přeměnou pro každý podnik. Připravte svoje jedinečné IT procesy a systémy, které musí následovat nařízení tak, aby vedly ke zlepšení dalších oblastí vašeho podnikání.
Co nařízení znamená pro systémy SAP?
Eliminujte rizika pomocí SAP řešení

 

Digitalizujte a transformujte procesy zpracovávání osobních údajů pomocí SAP řešení.
Pomůžeme vám udržet bezpečnost údajů a odpovědět tak na požadavky nařízení v souladu s evropskou legislativou.

Máte zájem s námi toto téma detailněji prodiskutovat?

Chcete s námi zůstat v kontaktu?