Agenda konference
Agenda konference


Your Journey to Intelligent Enterprise

7.–10. 9. 2021

Financial Services Day | 7. 9. 2021
Úvod
15 min
Time: 10:00 AM-10:15 AM
15
Room: virtuální
Speaker: Peter Demuth, SAP
Language:

Finance 4.0
25 min
Time: 10:15 AM-10:40 AM
15
Room: virtuální
Speaker: Dražen Tomić, SAP
Language:

Finance 4.0 umožní finančním institucím přehodnotit bankovnictví od základů. To ovlivní způsob, jakým instituce interagují se zákazníky a spravují tradiční produkty, procesy, finanční a rizikové operace. K úspěchu v digitálním věku bude vyžadována implementace nových technologií. Tradiční finanční instituce se změní pod tlakem fintech společností, aby vypadaly a fungovaly spíše jako technologické společnosti poskytující finanční a související nefinanční služby. Inteligence založená na datech bude odlišovat úspěšné od méně úspěšných poskytovatelů finančních služeb.

Trendy bankovnictví ve finančním řízení
25 min
Time: 10:40 AM-11:05 AM
15
Room: virtuální
Speaker: Dean Brabec, CFO Club
Language:

Společnosti finančního sektoru prokázaly během pandemie významnou míru stability. Kromě bank samotných si výkonnost udržely i další firmy z odvětví jako například pojišťovny. V současné době čelí finanční instituce na českém a slovenském trhu novým výzvám souvisejícím především s rozvojem online produktů a služeb, ale i zvýšeným regulatorním požadavkům primárně vzhledem k financování ekologických projektů. Nelze přehlédnout také vzrůstající míru konsolidace a růst fintech společností, které vytvářejí velký tlak na aktuální řízení bank. Všechny podobné trendy samozřejmě mají vliv i na výměnu core systémů a automatizace účetnictví v cloudu pro zvyšování efektivity a pro splnění všech regulatorních požadavků.

Implementace SAP Banking Solution
25 min
Time: 11:05 AM-11:30 AM
15
Room: virtuální
Speaker: Ondřej Vávra, Unicorn Systems, Radek Pavlousek, Unicorn Systems
Language:

Prezentace případové studie transformačního projektu v Essox s.r.o., který má převést společnost do digitálního věku 21.století za pomocí implementace nového řešení postaveného na moderní generaci platformy SAP (S4/HANA). Představíme náš přístup k realizaci tohoto unikátního projektu, požadavky zákazníka a náš návrh na jejich pokrytí pomocí SAP modulů. Na závěr formou demo ukázky letmo představíme nastavení modulu SAP Transactional Banking pro založení bankovního účtu a ukážeme i samotné založení prvního účtu.

Inteligentní finance a přehledy založené na datech
30 min
Time: 12:30 PM-1:00 PM
15
Room: virtuální
Speaker: Thorsten Zapf, SAP
Language:

Banky musí poskytovat produkty, služby a zkušenosti zaměřené na zákazníky pomocí 360stupňového zákaznického pohledu, který umožňují efektivní a automatizované bankovní operace a bezproblémově integrovaný systém financí, rizik a dodržování předpisů napříč retailovými a komerčními bankovními společnostmi.

Monetizace nových služeb pro finanční instituce
30 min
Time: 1:00 PM-1:30 PM
15
Room: virtuální
Speaker: Isabelle Roussin, SAP
Language:

Monetizujte nové obchodní modely založené na předplatném a využívání služeb, pomocí nových agilních přístupů efektivní správy příjmů a možností opakovaného billingu. Zprůhledněte celý proces správy příjmů pomocí škálovatelného, flexibilního a vysoce automatizovaného řešení pro billing a fakturaci. Uvidíte strategie a případy použití pro finanční instituce a firem z odvětví služeb ve světě.

Zlepšení zákaznické zkušenosti s finančními službami
30 min
Time: 1:30 PM-2:00 PM
15
Room: virtuální
Speaker: Thorsten Weinrich, SAP
Language:

Zjistěte, jak různé trendy změnily chování a očekávání zákazníků vůči bankám a pojišťovnám. Uvidíte strategie a případy použití, abyste se stali lídrem spokojenosti zákazníků a zvýšili loajalitu svých zákazníků.

Správa nejen platebních karet v prostředí SAP
20 min
Time: 2:30 PM-2:50 PM
15
Room: virtuální
Speaker: Jan Kunrt, CGI
Language:

To že SAP je synonymem pro ERP systém ví téměř každý. Ale že v portfoliu SAP je standardní produkt, který podporuje celý životní cyklus karet a tokenů, včetně jejich zúčtování a je plně v souladu s PCI-DSS, ví už málokdo. Přijďte se seznámit se SAP Card Managementem, který podporuje správu pro všechny typy karet a tokenů, podporuje celý životní cyklus včetně vydávání, aktivace, blokování, obnovy apod., ale i procesy pro zúčtování a vypořádání, a to vše v jednom řešení. Zároveň se dozvíte, jak společnost Eurowag úspěšně nasadila SAP Card Management pro správu svých palivových karet.

Elektronická komunikace s dodavateli v SAP Business Network
20 min
Time: 2:50 PM-3:10 PM
15
Room: virtuální
Speaker: Petra Terbrová, con4PAS, Quynh Anh Nguyen, con4PAS, Tomáš Dub, con4PAS
Language:

Jak elektronicky komunikovat snadno a rychle? Jaké zkušenosti získala Česká pošta? Seznámíme Vás s řešením podporujícím elektronickou výměnu dokladů prostřednictvím inteligentní sítě, která umožňuje společnostem vystupovat v různých rolích v rámci business to business spolupráce. Pro podporu svých nákupních procesů si řešení SAP Ariba zvolila také Česká pošta. O tom jaké požadavky měla Česká pošta na implementované řešení a zda se je podařilo naplnit, se s námi podělí její zástupci Ing. Ladislav Píša, projektový manažer, a Ing. Jaroslav Podestát, manažer specializovaného útvaru operativní nákup.

Ziskovost zákazníků, produktů a kanálů v bankovnictví v Luminor Bank
20 min
Time: 3:10 PM-3:30 PM
15
Room: virtuální
Speaker: Maris Svilans, Infotrust
Language:

Zkušenosti, jak řídí ziskovost zákazníků, produktů a kanálů v Luminor Bank po sloučení s Nordea a DNB ve třech pobaltských zemích. V důsledku sloučení bylo managementem požadováno společné sladění procesů a podrobné řízení nákladů na procesy a ziskovost produktů, aby se mohli rozhodovat o optimalizaci portfolia produktů. Celý proces efektivně řídí pomocí SAP Profitability & Performance Management.

Plně automatizovaná tvorba personálních dokumentů v SAP ve společnosti Home Credit
20 min
Time: 3:30 PM-3:50 PM
15
Room: virtuální
Speaker: Štěpán Bouda, Chief Innovation Officer, Sabris CZ s.r.o.
Language:

Jak řešit obrovské množství nástupů nových zaměstnanců a s tím spojenou administrativní zátěž kladenou na personální oddělení? Podělíme se s vám o příběh zákazníka z finanční sféry, kterému nasazení řešení ve spolupráci se Sabris umožnilo automatizovaně generovat stovky personálních dokumentů, hromadně i jednotlivě, a přehledně je spravovat a sdílet v elektronických složkách zaměstnanců. Díky tomu mají personalisté více času na rozvoj zaměstnanců firmy.

Utility Day | 8. 9. 2021
Úvod
15 min
Time: 10:00 AM-10:15 AM
15
Room: virtuální
Speaker: Peter Demuth, SAP
Language:

Globální trendy, energetická tranzice a inovativní strategie pro utility
45 min
Time: 10:15 AM-11:00 AM
15
Room: virtuální
Speaker: Filip Kowalski, SAP
Language:

anotace prezentace bude již brzy zveřejněna

SAP S/4HANA pro utility
30 min
Time: 11:00 AM-11:30 AM
15
Room: virtuální
Speaker: Friedlaender, IBM
Language:

anotace prezentace bude již brzy zveřejněna

Inteligentní utilitní společnost se zaměřením na cloud inovace
20 min
Time: 12:30 PM-12:50 PM
15
Room: virtuální
Speaker: Ján Chovanec, SAP
Language:

Nový program Cloud for Utilities zaměřený na poskytnutí kompletního portfolia SAP řešení pro utility v rámci cloudu.

Inovativní zběr, správa a analýza odečtových dat
20 min
Time: 12:50 PM-1:10 PM
15
Room: virtuální
Speaker: Norbert Hanuska, SAP
Language:

Úspěšná implementace projektu pro sběr a odečtových analýzu dat v cloudu.

Optimalizujte investiční plánování, reporting a rozhodování ve vašich projektech
20 min
Time: 1:10 PM-1:30 PM
15
Room: virtuální
Speaker: Daniel Bičík, SAP
Language:

Úspěšná implementace priojektu pro plánování a vyhodnocování investičních projektů.

Dokážou si utilitní společnosti získat srdce svých zákazníků?
20 min
Time: 1:30 PM-1:50 PM
15
Room: virtuální
Speaker: Florian Froemberg, SAP
Language:

Úspěšná implementace portfolia rešení pro práci se zákazníkem, uvádění nových produktů a služeb na trh a zlepšení customer experience.

Konsolidace dodavatelů: Provozu a Rozvoje SAP IS-U ve společnosti GasNet
20 min
Time: 2:30 PM-2:50 PM
15
Room: virtuální
Speaker: Zdeněk Šelmát, CGI, Jiří Nováček, GasNet
Language:

Konsolidace dodavatelů a volba strategického partnera v oblasti SAP IS-U.

Obohacení business procesů o prostorové informace
20 min
Time: 2:50 PM-3:10 PM
15
Room: virtuální
Speaker: Petr Skála, NTT DATA, Martin Řeháček, NTT DATA
Language:

Průmyslová odvětví náročná na aktiva, zejména z oblasti utilit, standardně používají ke správě své infrastruktury systémy s možností geolokace aktiv, resp. Geografické informační systémy (GIS). Business procesy jsou řešeny v samostatných enterprise systémech, často založených na SAP technologiích. Zcela novou informační kvalitu umožňující přesnější a rychlejší rozhodování, snížení provozních nákladů na údržbu a mnoho dalších benefitů přináší integrace business procesů a dat s prostorovými informacemi. Většina stávajících systémů GIS nenabízí žádnou standardní integrační platformu. Řešením může být SAP® Geospatial Enablement Framework (SAP GEF), který umožňuje integrovat řešení založená na SAP Business Suite a SAP S/4HANA® s geografickými atributy spravovanými např. v systémech postavených na Esri ArcGIS technologii. SAP GEF také poskytuje základ pro další vývoj a rozšíření aplikací.

Jak moderně a flexibilně fakturovat utilitním zákazníkům poskytnuté služby
20 min
Time: 3:10 PM-3:30 PM
15
Room: virtuální
Speaker: František Šuška, NTT DATA, Kamil Šebesta, NTT DATA
Language:

Koncept společné fakturace komoditních a nekomoditních služeb. Nové možnosti S/4HANA Utilitïes v oblasti vyúčtování komoditních služeb. Příprava systému pro využití nového způsobu fakturace.

Efektivní podpora procesů díky rozhraní GIS - SAP
20 min
Time: 3:30 PM-3:50 PM
15
Room: virtuální
Speaker: Michal Hamouz, Unicorn Systems
Language:

anotace prezentace bude již brzy zveřejněna

Manufacturing Day | 9. 9. 2021
Úvod
15 min
Time: 10:00 AM-10:15 AM
15
Room: virtuální
Speaker: Peter Demuth, SAP
Language:

Industry 4.NOW powers Digital Supply Chain
30 min
Time: 10:15 AM-10:45 AM
15
Room: virtuální
Speaker: Ralf Lehmann, SAP
Language:

anotace prezentace bude již brzy zveřejněna

Implementace ve společnosti Slovarm
20 min
Time: 10:45 AM-11:05 AM
15
Room: virtuální
Speaker: Martin Stohr, Slovarm, Milan Krcho, Slovarm, Viera Čuvalová, Slovarm
Language:

anotace prezentace bude již brzy zveřejněna

Řízení a automatizace výroby s využitím řešení SAP Manufacturing Execution
25 min
Time: 11:05 AM-11:30 AM
15
Room: virtuální
Speaker: Lukáš Říha, Resideo, Martin Šindlář, NTT DATA
Language:

Neodmyslitelnou součástí vize inteligentního výrobního podniku je synchronizace napříč všemi úrovněmi procesů a systémů. Neustávající tlak na zvyšování efektivity, kvality a vzrůstající požadavky na rychlost a elasticitu produkce boří bariéry mezi dříve oddělenými „sily“ vývoje, výroby a logistiky. Souhra procesů a toků dat v komplexnějším a náročnějším tržním prostředí se stává klíčem k dosažení vysoké výrobní efektivity.

What does DESIGN to OPERATE & DESIGN to PROCURE mean from SAP point of view
20 min
Time: 12:30 PM-12:50 PM
15
Room: virtuální
Speaker: Sunita Mathur, SAP
Language:

SAP PLM - Get insights into SAP’s capabilities in the area of product planning and engineering, how manufacturing needs are benefiting and vice versa.

SAP PLM in DESIGN to OPERATE – What needs to be done before we can MAKE it?
20 min
Time: 12:50 PM-1:10 PM
15
Room: virtuální
Speaker: Andreas Madlencnik, SAP
Language:

SAP PLM - Get insights into SAP’s capabilities in the area of product planning and engineering, how manufacturing needs are benefiting and vice versa.

Možnosti plánování v SAP S/4HANA
20 min
Time: 1:10 PM-1:30 PM
15
Room: virtuální
Speaker: Daniel Bičík, SAP
Language:

Optimální plánování bylo vždy nedílnou součástí úspěšnosti každé společnosti. V současné době, v souvislosti k posledním celosvětovým událostem, dosáhla tato oblast ještě větší prioritizace – ať už jsou to plány prodeje, nákupu, zásob, výroby a dalších. Dovolte nám tedy představit Vám tuto problematiku a informovat Vás, co vše nabízí nejen naše poslední verze ERP systému. Zaměříme se na více možností, které Vám mohou pomoci v lepším, přesnějším a efektivnějším plánování.

SAP Manufacturing Cloud
20 min
Time: 1:30 PM-1:50 PM
15
Room: virtuální
Speaker: Peter Mravčák, SAP
Language:

anotace prezentace bude již brzy zveřejněna

Komplexní podpora zakázkové výroby v systému SAP S/4HANA
20 min
Time: 2:30 PM-2:50 PM
15
Room: virtuální
Speaker: Ivo Procházka, NESS Czech, Jiří Bednář, NESS Czech
Language:

V příspěvku vám představíme podnikový informační systém SAP /S4HANA pro komplexní podporu zakázkové nebo malosériové výroby. Ukážeme vám, jak v SAP S/4HANA spolu s klíčovými nadstavbovými aplikacemi odřídíte vše od obchodní příležitosti a akceptaci objednávky přes tvorbu konstrukčního návrhu, technickou přípravu výroby a plánování výroby až po řízení servisní podpory. Vše v rámci jednoho systému s jedním společným zdrojem dat, ve kterém si jednotlivé aplikace data bezešvě předávají.

1WAY: Obchodní i výrobní procesy přehledně v jednom systému
20 min
Time: 2:50 PM-3:10 PM
15
Room: virtuální
Speaker: Marek Kotrlý, viceprezident pro výrobu , Marek Černý, viceprezident pro IT, Radek Hudos, manažer komunikace , Juraj Vojtko, manažer projektu, MIBCON a.s.
Language:

Dormer Pramet je globální výrobce řezných nástrojů. Šumperský závod na výrobu vyměnitelných břitových destiček a nástrojů má dlouhou historii SAP implementací. První moduly začal zavádět, tenkrát ještě jako centrála firmy Pramet, již v roce 1996. Instalace výrobního modulu započala v roce 2000, společnost má díky tomu bohaté zkušenosti s výhodami řízení výroby v rámci jednoho systému. Cíl je samozřejmě zvyšování produktivity a o optimalizace výrobních procesů. Zlepšování výrobního modulu se stalo nikdy nekončícím procesem. V souladu s aktuálními trendy Průmyslu 4.0 se nyní společnost Dormer Pramet zaměřuje na zvyšování míry automatizace a robotizace. Chce investovat do lidské práce tam, kde má nejvyšší přidanou hodnotu. Toto snažení podporují instalace standardizovaných SAP řešení, které pomáhají dál produktivitu zvyšovat.

Implementace HR řešení SAP SuccessFactors mezinárodní pivovarnické skupině
20 min
Time: 3:10 PM-3:30 PM
15
Room: virtuální
Speaker: Zdenka Mocová, HR Project Lead ASAHI, Lukáš Kostovčík, Projektový vedoucí Success Solutions
Language:

Success Solutions se díky svému zaměření na zákazníka a hlubokým zkušenostem s HR procesy a HR systémy stala lídrem na českém trhu implementací řešení SAP SuccessFactors. Poskytuje svým zákazníkům komplexní služby v oblasti HR od business poradenství přes implementaci, podporu a rozvoj řešení SAP SuccessFactors až po vývoj rozšíření k SuccessFactors a vlastních HR řešení. V rámci Manufacturing Day představí projektoví vedoucí ASAHI a Success Solutions implementaci HR řešení SAP SuccessFactors v mezinárodní pivovarnické skupině ASAHI.

Představení iniciativy Industry X
20 min
Time: 3:30 PM-3:50 PM
15
Room: virtuální
Speaker: Tomáš Litera, Accenture, Pavel Vrba, Accenture
Language:

SAP je významným partnerem pro Industry X. Kromě klasického ERP systému nabízí kompletní portfolio řešení pro plánování a řízení výroby v podobě Manufacturing Integration and Intelligence („MII“), které zahrnuje systém Manufacturing Execution Systém („MES“) a modul Plant Connectivity („PCo“) pro zajištění propojení strojů. A krátké představení úspěšné implementace systému řízení výroby v továrně předního výrobce bílého zboží na technologii SAP ME/MII, včetně integrace strojů a SAP ERP.

Příběh implementace SAP z Řecka ve společnosti Chipita
20 min
Time: 3:50 PM-4:10 PM
15
Room: virtuální
Speaker: Rudolf Krššák, EY, Vassilis Papakostas, EY, Lysandros Sarris, EY, Anna Veneti, EY
Language:

Detailní kapacitní plánování výroby je v každé výrobní společnosti významný prvek celkového plánování vzhledem k tomu, že kromě samotné výroby ovlivňuje procesy nákupu, skladování, financí (řízením optimálního stavu zásob ve správném čase) a má dopad na termíny expedice pro zákazníka. Výběr správného řešení je zárukou optimálního řízení výroby a nákupu, co v neposlední řadě šetří firmám čas a peníze. My jsme u zákazníka Chipita vybrali SAP S/4HANA PPDS, které bychom Vám spolu s našimi řeckými kolegy rádi představili.

Retail Day | 10. 9. 2021
Úvod
15 min
Time: 10:00 AM-10:15 AM
15
Room: virtuální
Speaker: Peter Demuth, SAP
Language:

Inovace na cestě do nového světa retailu
25 min
Time: 10:15 AM-10:40 AM
15
Room: virtuální
Speaker: Achim Schneider, SAP
Language:

Všudypřítomný přístup k informacím přesunul moc z maloobchodníka na spotřebitele. To zvýšilo tlak na maloobchodníky a značky, aby investovali do inovativních obchodních modelů a nových způsobů vytváření hodnoty pro svůj ekosystém. Potřeba online maloobchodu, nových zážitků z nakupování a udržitelného podnikání se zrychlila jako nikdy předtím.

Omnichannel trendy v prostředí retailu
30 min
Time: 10:40 AM-11:10 AM
15
Room: virtuální
Speaker: Jakub Chvátal, Mibcon
Language:

Akcelerace digitální transformace přinesla do retail prostředí mnoho nových Multichannel a Omnichannel hráčů. Jak rozlišit tyto dva přístupy a na jaké nestárnoucí i nové trendy se zaměřit, pokud chcete vést úspěšný business a získat náskok před konkurencí? Na tyto a další otázky si odpovíme v krátké prezentaci od společnosti MIBCON, platinového partnera SAP.

Inovativní řešení pro retail se zaměřením na správu objednávek a reklamace
20 min
Time: 12:30 PM-12:50 PM
15
Room: virtuální
Speaker: Panagiotis Papadopoulos, SAP
Language:

Každý prodejce z každé části světa má jedinečné podnikání. Tato jedinečnost je odlišuje od jejich konkurence, a naopak vytváří zásadní rozdíly ve všem, od způsobu tvorby cen a propagace až po budování loajality ke značce a spotřebitelům. SAP je spojen s naším rozsáhlým partnerským ekosystémem při poskytování nových služeb a přináší nové řešení, které umožňují inovativní obchodní modely.

Nové monetizační modely
20 min
Time: 12:50 PM-1:10 PM
15
Room: virtuální
Speaker: Heike Kraus, SAP
Language:

Úspěch při zavádění inovací obchodního modelu vyžaduje nové formy technologií. Společnosti nyní více než kdy dříve pociťují tlak na využití digitálních investic k inovaci stávajících nebo vytváření nových modelů monetizace. Společnosti musí vyvažovat potřebu optimalizace současného podnikání a zároveň inovovat a generovat nové zdroje příjmů. Uvidíte strategie a případy nových modelů u inovativních leaderů na trhu jako Zalando a další.

Poskytujte nezapomenutelnou retailovou zkušenost
20 min
Time: 1:10 PM-1:30 PM
15
Room:
Speaker: Michal Sucháň, SAP
Language:

Zjistěte, jak vám řešení SAP Customer Experience mohou pomoci přilákat a udržet si zákazníky při současném růstu tržeb. Ukážeme si, jak v rámci cesty retailového zákazníka, řídit jeho zkušenost na případových studií našich zákazníků.

Jak moderní datová architektura podporuje skutečné podnikání
20 min
Time: 1:30 PM-1:50 PM
15
Room: virtuální
Speaker: Sławomir Karwat, SAP
Language:

Správná datová architektura může být odpovědí na mnoho výzev zpracování, správy a používání dat v distribuovaných prostředích. Ukážeme si mnohé zkušenosti a výzvy našich zákazníků v oblasti retailu.

Příběh CERVA GROUP: SAP Commerce Cloud jako cesta k lepšímu pochopení zákazníka
20 min
Time: 2:30 PM-2:50 PM
15
Room: virtuální
Speaker: Petr Meidl, Ředitel marketingu CERVA GROUP a.s., Ondřej Dědina, Generální ředitel MIBCON a.s.
Language:

Původně malá lokální společnost, která se za 30 let existence rozrostla v panevropského giganta. CERVA GROUP dodala pracovní oděvy a inovativní ochranné pracovní pomůcky již do 63 zemí světa. Teď si bere na pomoc SAP Commerce, což pro společnost zdaleka není jen o vytvoření moderního e-shopu. Je to také digitální platforma pro komunikaci s obchodními partnery, zákazníky, cesta, jak uceleně sledovat produkty a dostupnost zboží. V neposlední řadě SAP Commerce CERVA otevírá cestu k lepšímu pochopení zákazníka, a tím firmě umožňuje lépe reagovat na jeho potřeby.

Proč je zákaznická identita důležitá
20 min
Time: 2:50 PM-3:10 PM
15
Room: virtuální
Speaker: Ondřej Skřehota, Brighten Digital
Language:

anotace prezentace bude již brzy zveřejněna

Cesta k SAP EWM a zkušenosti s jeho nasazením ve společnosti Košík.cz
20 min
Time: 3:10 PM-3:30 PM
15
Room: virtuální
Speaker: David Pěknic, Košík.cz, Petr Zavoral, SABRIS CZ
Language:

Dialog zákazníka Košík.cz a dodavatele Sabris CZ o cestě k automatizaci skladu se SAP EWM, které společnost Kosik.cz nasadila v rámci své zahraniční expanze do bulharské entity kolichka.bg. Společnost Košík.cz sdílí své důvody, které ji vedly k tomuto rozhodnutí, ale i reálné zkušenosti během i po nasazení.

Omni-kanálová personalizace komunikace
15 min
Time: 3:30 PM-3:45 PM
15
Room: virtuální
Speaker: Eva Kráľová, SAP Emarsys
Language:

Platforma SAP Emarsys je považována za lídra v oblasti personalizace, správy vícekanálových kampaní a automatizace marketingu. Ukážeme si, jak pomáháme týmům digitálního marketingu u našich zákazníků získávat více zákazníků, častěji a s vyšší hodnotou.

9:00 AM
9:15 AM
9:30 AM
9:45 AM
10:00 AM
10:15 AM
10:30 AM
10:45 AM
11:00 AM
11:15 AM
11:30 AM
11:45 AM
12:00 PM
12:15 PM
12:30 PM
12:45 PM
1:00 PM
1:15 PM
1:30 PM
1:45 PM
2:00 PM
2:15 PM
2:30 PM
2:45 PM
3:00 PM
3:15 PM
3:30 PM
3:45 PM
4:00 PM
4:15 PM
4:30 PM
4:45 PM
5:00 PM
Seznamte se s našimi hosty

Na vaší cestě k inteligentnímu podniku vás během Financial Services Day budou doprovázet tito prezentující: 

Peter Demuth
Head of Presales CZ&SK
SAP
Dražen Tomić
Head Customer Advisory EMEA
SAP
Dean Brabec
President and founder
CFO Club
Ondřej Vávra
Sales Manager
Unicorn Systems
Radek Pavlousek
Business Architect
Unicorn Systems
Thorsten Zapf
Director Banking Solutions
SAP
Isabelle Roussin
SAP Global VP Market Development, Hybris Billing & Revenue Cloud
SAP
Thorsten Weinrich
Industry Principal Financial Services EMEA
SAP
Jan Kunrt
Director Consulting Expert
CGI
Maris Svilans
CEO
Infotrust
Štěpán Bouda
Chief Innovation Officer
Sabris CZ

Na vaší cestě k inteligentnímu podniku vás během Utility Day budou doprovázet tito prezentující: 

Peter Demuth
Head of Presales CZ&SK
SAP
Filip Kowalski
General Manager for Energy & Natural Resources
SAP
Petr Ilčík
Service Line Leader, Finance & Supply Chain Transformation
SAP
Ján Chovanec
Senior Presales Specialist
SAP
Norbert Hanuska
Platform Solutions for Utilities - Presales Specialist
SAP
Daniel Bičík
Customer Solution Advisor for DSC
SAP
Florian Froemberg
Global CX Insights Director
SAP
Jiří Nováček
Chief Digital Officer
GasNet
Zdeněk Šelmát
Director Consulting Services
CGI
Petr Skála
Competence Leader, Geographical Solutions
NTT DATA
Martin Řeháček
Competence Leader, Basis Solutions
NTT DATA
František Šuška
Consultant, Industry Specific Solutions
NTT DATA
Kamil Šebesta
Senior SAP Consultant, Industry Specific Solutions
NTT DATA
Michal Hamouz
Sales Manager
Unicorn Systems

Na vaší cestě k inteligentnímu podniku vás během Manufacturing Day budou doprovázet tito prezentující: 

Ralf Lehmann
Sr. Director of Solution Management
SAP
Milan Krcho
Manažer prodeje a nákupu
Slovarm
Viera Čuvalová
Manažer projektu
Slovarm
Kateřinu Dudková
Manažerka projektu
Deloitte Advisory
Martin Šindlář
Chief Technology & Innovation Officer
NTT DATA
Lukáš Říha
Digital Factory Program Manager | SAP ME/MII/DataLake architect
Resideo
Peter Demuth
Head of Presales CZ&SK
SAP
Andreas Mandlencnik
Business Development PLM | Digital Supply Chain | Global Center of Excellence
SAP
Daniel Bičík
Customer Solution Advisor for DSC
SAP