Financial Services Day

V dnešní době ekonomiky založené na zkušenostech musí finanční instituce neustále překonávat očekávání zákazníků. Také „nový normál" nutí finanční společnosti k digitální transformaci pomocí investic do inteligentních technologií. Vzhledem k dostupnosti pokročilých a inovativních řešení mají ovšem finanční společnosti mnoho příležitostí k digitální transformaci. Mohou tak minimalizovat dopad narušení ekonomiky při zachování kontinuity podnikání.

 

Podívejte se na záznamy virtuální konference SAP Industry Days 2021: Financial Services Day a objevte nejnovější technologické trendy a inovace v oblasti financí, bankovnictví, pojišťovnictví a profesionálních služeb. 

 

Budete tak mít možnost dozvědět se více o klíčových tématech průmyslových inovací, poslechnout si odborníky z SAP a partnerských společností, ale především vám představíme zkušenosti našich zákazníků s řešeními SAP. 

Program konference

V rámci programu konference SAP Industry Days 2021: Financial Services Day se mimo jiné dozvíte:

  • Inspirativní případové studie českých a evropských zákazníků a nejnovější trendy ve finančním sektoru v Evropě a ve světě
  • Jak řešit kompletní digitalizaci služeb od billingu až po treasury u největší FinTech společnosti v Česku, která působí po celé Evropě
  • Zkušenosti poskytovatele půjček s digitalizací - od finančního řízení až po core banking
  • Jak snadno řešit inovativní use cases v oblasti nových služeb pro zákazníky (služby na základě senzorů, placení na základě využívání služeb apod.)
  • Jak zvýšit employee experience ve společnosti a zkušenosti z velké české pojišťovny
  • Inspirativní příklady řízení zákaznické zkušenosti z Evropy 
  • Možnosti, jak vytvořit novou datovou základnu pro finanční instituce, na které lze snadno vytvořit jednotný pohled na zákazníka, regulatorní reporting a mnoho dalšího
Záznamy z konference


Pohodlně se usaďte a sledujte celou akci, která je rozdělena do 3 bloků (keynote, polední a odpolední blok).
V případě, že máte zájem o konkrétní obsah – vyberte si jej z nabídky níže.

Keynote blok

1. část: Finance 4.0

Dražen Tomić, SAP

Finance 4.0 umožní finančním institucím přehodnotit bankovnictví od základů. To ovlivní způsob, jakým instituce interagují se zákazníky a spravují tradiční produkty, procesy, finanční a rizikové operace. K úspěchu v digitálním věku bude vyžadována implementace nových technologií. Tradiční finanční instituce se změní pod tlakem fintech společností, aby vypadaly a fungovaly spíše jako technologické společnosti poskytující finanční a související nefinanční služby. Inteligence založená na datech bude odlišovat úspěšné od méně úspěšných poskytovatelů finančních služeb.

(30m)

2. část: Implementace SAP Banking Solution

Ondřej Vávra, Unicorn Systems
Radek Pavlousek, Unicorn Systems

Prezentace případové studie transformačního projektu v Essox s.r.o., který má převést společnost do digitálního věku 21.století za pomocí implementace nového řešení postaveného na moderní generaci platformy SAP (S4/HANA). Představíme náš přístup k realizaci tohoto unikátního projektu, požadavky zákazníka a náš návrh na jejich pokrytí pomocí SAP modulů. Na závěr formou demo ukázky letmo představíme nastavení modulu SAP Transactional Banking pro založení bankovního účtu a ukážeme i samotné založení prvního účtu.

(21m)

Polední blok

3. část: Inteligentní finance a přehledy založené na datech

Thorsten Zapf, SAP

Banky musí poskytovat produkty, služby a zkušenosti zaměřené na zákazníky pomocí 360stupňového zákaznického pohledu, který umožňují efektivní a automatizované bankovní operace a bezproblémově integrovaný systém financí, rizik a dodržování předpisů napříč retailovými a komerčními bankovními společnostmi.

(42m)

4. část: Monetizace nových služeb pro finanční instituce

Isabelle Roussin, SAP

Monetizujte nové obchodní modely založené na předplatném a využívání služeb, pomocí nových agilních přístupů efektivní správy příjmů a možností opakovaného billingu. Zprůhledněte celý proces správy příjmů pomocí škálovatelného, flexibilního a vysoce automatizovaného řešení pro billing a fakturaci. Uvidíte strategie a případy použití pro finanční instituce a firem z odvětví služeb ve světě.

(25m)

5. část: Zlepšení zákaznické zkušenosti s finančními službami

Thorsten Weinrich, SAP

Zjistěte, jak různé trendy změnily chování a očekávání zákazníků vůči bankám a pojišťovnám. Uvidíte strategie a případy použití, abyste se stali lídrem spokojenosti zákazníků a zvýšili loajalitu svých zákazníků.

(15m)

Odpolední blok

6. část: Správa nejen platebních karet v prostředí SAP

Jan Kunrt, CGI

To že SAP je synonymem pro ERP systém ví téměř každý. Ale že v portfoliu SAP je standardní produkt, který podporuje celý životní cyklus karet a tokenů, včetně jejich zúčtování a je plně v souladu s PCI-DSS, ví už málokdo. Přijďte se seznámit se SAP Card Managementem, který podporuje správu pro všechny typy karet a tokenů, podporuje celý životní cyklus včetně vydávání, aktivace, blokování, obnovy apod., ale i procesy pro zúčtování a vypořádání, a to vše v jednom řešení. Zároveň se dozvíte, jak společnost Eurowag úspěšně nasadila SAP Card Management pro správu svých palivových karet.

(20m)

7. část: Elektronická komunikace s dodavateli v SAP Business Network

Petra Terbrová, con4PAS
Quynh Anh Nguyen, con4PAS
Tomáš Dub, con4PAS

Jak elektronicky komunikovat snadno a rychle? Jaké zkušenosti získala Česká pošta? Seznámíme Vás s řešením podporujícím elektronickou výměnu dokladů prostřednictvím inteligentní sítě, která umožňuje společnostem vystupovat v různých rolích v rámci business to business spolupráce. Pro podporu svých nákupních procesů si řešení SAP Ariba zvolila také Česká pošta. O tom jaké požadavky měla Česká pošta na implementované řešení a zda se je podařilo naplnit, se s námi podělí její zástupci Ing. Ladislav Píša, projektový manažer, a Ing. Jaroslav Podestát, manažer specializovaného útvaru operativní nákup.

(15m)

8. část: Ziskovost zákazníků, produktů a kanálů v bankovnictví v Luminor Bank

Maris Svilans, Infotrust

Zkušenosti, jak řídí ziskovost zákazníků, produktů a kanálů v Luminor Bank po sloučení s Nordea a DNB ve třech pobaltských zemích. V důsledku sloučení bylo managementem požadováno společné sladění procesů a podrobné řízení nákladů na procesy a ziskovost produktů, aby se mohli rozhodovat o optimalizaci portfolia produktů. Celý proces efektivně řídí pomocí SAP Profitability & Performance Management.

(13m)

9. část: Plně automatizovaná tvorba personálních dokumentů v SAP ve společnosti Home Credit

Štěpán Bouda, Sabris CZ

Jak řešit obrovské množství nástupů nových zaměstnanců a s tím spojenou administrativní zátěž kladenou na personální oddělení? Podělíme se s vám o příběh zákazníka z finanční sféry, kterému nasazení řešení ve spolupráci se Sabris umožnilo automatizovaně generovat stovky personálních dokumentů, hromadně i jednotlivě, a přehledně je spravovat a sdílet v elektronických složkách zaměstnanců. Díky tomu mají personalisté více času na rozvoj zaměstnanců firmy.

(16m)

Hlavní partneři konference

Představujeme vám hlavní partnery konference SAP Industry Days 2021: Finance Services Day.

Zjistěte více o každém z nich.

Partneři konference

Představujeme vám partnery konference SAP Industry Days 2021: Finance Services Day.

Mediální partner konference
Speciální partner
video popup close button
Contact Form
Close Hospitality Popup