Utility Day

Konference SAP Industry Days: Utility Day je zaměřená na aktuální témata digitální transformace, inteligentní podnik a inovace.

 

Současná krize vyvolává potřebu aktivně se připravovat na změny v zatížení sítě, dostupnosti zaměstnanců, možnosti realizace stávajících projektů a zajištění dodávek energií (energie, tepla, plynu a vody) pro všechny zákazníky. Proaktivní kroky k vytvoření digitálního pracoviště a zlepšení produktivity zaměstnanců a investice do programů mohou pomoci společnostem splnit měnící se očekávání zaměstnanců, zákazníků, regulačních orgánů a vlastníků. Utility jsou nyní nuceny rozvíjet krátkodobé strategie, ale také přehodnotit svou perspektivu dlouhodobého rozvoje.

 

Podívejte se na záznamy virtuální konference SAP Industry Days 2021: Utility Day a objevte nejnovější technologické trendy a inovace v utilitách. 

 

Budete tak mít možnost zjistit, jak může společnost SAP a její partneři pomoci zákazníkům udržet si konkurenční výhodu, rozvíjet kompetence a neustále se zlepšovat - a to vše na jednom místě. Digitální konference přináší interaktivní obsah i případové studie zákazníků a je jedinečnou příležitostí k vašemu rozvoji.

Program konference

V rámci programu konference SAP Industry Days 2021: Utility Day se můžete mimo jiné těšit na:

  • Představení strategie a reakce společnosti SAP na trendy v utilitách od globálního leadera Filipa Kowalského 
  • Seznámení s inovativním přístupem k řešení aktuálních výzev lokálních utilitních společností 
  • Pohled na trendy v utilitách prostřednictvím našich partnerů z oblasti management consultingu 
  • Nový program Cloud for Utilities zaměřený na poskytnutí kompletního cloudového portfolia řešení SAP pro utility 
  • Úspěšné implementace a inspirativní projekty utilitních společností např. z Rakouska nebo Belgie
Záznamy z konference


Pohodlně se usaďte a sledujte celou akci, která je rozdělena do bloků (polední a odpolední blok).
V případě, že máte zájem o konkrétní obsah – vyberte si jej z nabídky níže.

Polední blok

1. část: Inteligentní utilitní společnost se zaměřením na cloud inovace

Ján Chovanec, SAP

Nový program Cloud for Utilities zaměřený na poskytnutí kompletního portfolia SAP řešení pro utility v rámci cloudu.

(20m)

2. část: Inovativní zběr, správa a analýza odečtových dat

Norbert Hanuska, SAP

Úspěšná implementace projektu pro sběr a odečtových analýzu dat v cloudu.

(17m)

3. část: Optimalizujte investiční plánování, reporting a rozhodování ve vašich projektech

Daniel Bičík, SAP

Úspěšná implementace priojektu pro plánování a vyhodnocování investičních projektů.

(17m)

4. část: Dokážou si utilitní společnosti získat srdce svých zákazníků?

Florian Froemberg, SAP

Úspěšná implementace portfolia rešení pro práci se zákazníkem, uvádění nových produktů a služeb na trh a zlepšení customer experience.

(16m)

Odpolední blok

5. část: Konsolidace dodavatelů: Provozu a Rozvoje SAP IS-U ve společnosti GasNet

Zdeněk Šelmát, CGI
Jiří Nováček, GasNet

Konsolidace dodavatelů a volba strategického partnera v oblasti SAP IS-U.

(13m)

6. část: Obohacení business procesů o prostorové informace

Petr Skála, NTT DATA
Martin Řeháček, NTT DATA

Průmyslová odvětví náročná na aktiva, zejména z oblasti utilit, standardně používají ke správě své infrastruktury systémy s možností geolokace aktiv, resp. Geografické informační systémy (GIS). Business procesy jsou řešeny v samostatných enterprise systémech, často založených na SAP technologiích.

Zcela novou informační kvalitu umožňující přesnější a rychlejší rozhodování, snížení provozních nákladů na údržbu a mnoho dalších benefitů přináší integrace business procesů a dat s prostorovými informacemi. Většina stávajících systémů GIS nenabízí žádnou standardní integrační platformu.

Řešením může být SAP® Geospatial Enablement Framework (SAP GEF), který umožňuje integrovat řešení založená na SAP Business Suite a SAP S/4HANA® s geografickými atributy spravovanými např. v systémech postavených na Esri ArcGIS technologii. SAP GEF také poskytuje základ pro další vývoj a rozšíření aplikací.

(19m)

7. část: Efektivní podpora procesů díky rozhraní GIS - SAP

Michal Hamouz, Unicorn Systems

(21m)

Hlavní partneři konference

Představujeme vám hlavní partnery konference SAP Industry Days 2021: Utility Day.

Zjistěte více o každém z nich.

Mediální partneři konference
Speciální partner
video popup close button
Contact Form
Close Hospitality Popup