Customer Stories NOW
Customer
Stories
NOW
Seznamte se blíže s partnery SAP. Díky této sekci se dozvíte o dopadech a přínosech SAP řešení v praxi. Uvidíte, že i ostatní zákazníci řeší podobné problémy jako vy.
Klíčová témata, na která se můžete těšit:
  • Správa dokumentů včetně všech propojení do SAPu
  • Splnění požadavků GDPR v nonSAP systémech
  • E-commerce
  • Modernizace tradičních řešení pomocí SAP Cloud Portal
  • Řešení odborného a legislativního vzdělávání
  • SAP S/4HANA case studies
    a to vše na příkladech jednotlivých zákazníků

Pro koho je sekce určena?

Sekce je určena pro každého, kdo chce slyšet faktické informace od zákazníků o nasazení řešení SAP.

Tato část konference nebude tlumočena.

Změna v programu vyhrazena.

Místnost A2 PROGRAM SEKCE
14:40

Tvorba a správa dokumentů
Pojďte se s námi podívat na příklad řešení u zákazníka, který vytváří dokumenty pro své zákazníky v prostředí SAP Document Presentment Live by OpenText a všechny dokumenty, tedy i příchozí, spravuje v prostředí SAP Extended ECM by OpenText. Představíme si důvody, proč se zákazník rozhodl právě pro tato řešení a jaké možnosti mu to přináší. Poodhalíme i plány do budoucnosti. 

Martin Vogel, OpenText

15:05

How MDS ap fulfilled GDPR requirements related to delivery personal data on demand?
Customer Case Study: Mining Industry
Platform responding to the GDPR requirements

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) zavedlo řadu práv pro jednotlivce, pokud jde o jejich osobní údaje, a uložilo tak řadu nových povinností úředníkům pro ochranu údajů a správcům systémů, v nichž se uchovávají a zpracovávají osobní údaje. V prezentaci představíme automatický proces poskytování informací o zpracovávaných osobních údajích implementovaný u našeho zákazníka.

Sławomir Karwat, MDS Ap Tech

15:30

Modernizace tradičních řešení pomocí SAP Cloud Portal (případové studie)
Příběhy dvou zákazníků, kteří jako mezikrok před připravovaným přechodem na S4/HANA zvolili rychlou a efektivní komfortizaci svých stávajících řešení pomocí SAP Cloud Portal.

Evžen Mayer, KCT Data

16:00 přestávka na kávu
16:30

SAP Commerce a SAP S/4HANA šité na míru: zkušenosti z implementace ve společnosti Bernhardt
Implementace moderního multijazyčného řešení, které bude dostupné 24x7 zákazníkům na celé planetě a podpoří tak efektivní zadávání zakázek, jejich zpracování pro výrobu, řízení výrobního procesu až po zajištění materiálu, logistiky a účetnictví v reálném čase. Jedinečné použití nejmodernějších technologií SAP pro společnost menší velikosti, ale s globální obchodní sítí a unikátnímzpůsobem výroby oblečení na míru pro náročné zákazníky.

Roman Pavlovský, Jan Filip, Mibcon

17:00 Řešení odborného a legislativního vzdělávání ve společnosti GECO pomocí nástroje SuccessFactors Learning
Iva Lacková, AKT Czech Republic
Petr Nejedlý, Geco
17:30

Jak promítnout inovace a nové technologie do digitálních agilních procesů a plně využít potenciál firem

Svět se mění s tím, jak inovace a nové technologie pronikají do všech oblastí našeho života – vznikají nové digitální produkty a služby, transformují se klasické obchodní modely. Společnosti se snaží s těmito změnami vypořádat různými způsoby, zpravidla však obrací svou pozornost vně. Skutečná digitalizace jde napříč organizací a promítá se i do vnitřních struktur firmy, pak teprve je potenciál technologií využit na maximum. Izolovaná inovativní opatření nejsou optimální cestou. Klíčem k úspěchu a získání konkurenční výhody je vytvoření digitální platformy připravené integrovat všechny nástroje, které společnost potřebuje pro zjednodušení a zrychlení procesů, využití dat a vytvoření jedinečné uživatelské zkušenosti jak pro zákazníky, tak pro zaměstnance, tj. k vytvoření omnichannel zážitku. Škálovatelný a propojený ekosystém v souladu s celkovou strategií firmy zaručuje agilnost a flexibilitu.

Petr Mýtina, Ness Digital Engineering

18:00

ukončení sekce

večerní raut

19:30 závěrečný koktejl
koncert kapely QUENNIE
Těšte se na naše prezentující
Jan Filip
Obchodní ředitel
MIBCON

Jan působí ve skupině Mibcon již sedmým rokem, aktuálně na pozici obchodní ředitel, kde zúročuje svoje zkušenosti s nasazením podnikových řešení nejen na platformě SAP. V Mibconu začínal jako konzultant plánování a reportingu a přes projektového manažera se postupně vrátil do své původní specializace obchodníka, kdy zaštiťuje rozvoj a spokojenost zákazníků včetně dohledu nad vybranými projekty v roli sponzora projektu.

Slawomir Karwat
Professional Services Manager
MDS Ap Tech

Slawomir has 11 years of experience in the area of Data and Technology - design and implementation of Business Intelligence systems architectures (transaction systems, data warehouses, reporting solutions)
• Project manager - project implementation in the area of Business Intelligence (data warehouses, metadata management, reporting systems)
• Designing architecture for implemented solutions in the field of Business Intelligence
• Database server consultant
• Analysis and design of GDPR systems
• 5 years of experience in the telecommunications industry (implementation, maintenance of telecommunications systems).

Iva Lacková
Senior Consultant
AKT Solutions CZ

Iva Lacková má více než 6leté zkušenosti s řešením SAP SuccessFactors, návrhem architektury, analýzou a tvorbou funkční specifikace. Jejím hlavním úkolem je vedení projektů, analýza a návrh těch nejlepších řešení pro zákazníky. Má také rozsáhlé zkušenosti s dlouhodobou péčí o zákazníky a podporou provozu řešení u nich. V minulosti se podílela na mnoha projektech datových skladů manažerských informačních systémů. Iva Lacková je v oboru Sap SuccessFactors držitelem těchto certifikací: Performance & Goals Management, Recruiting Management, Recruiting Marketing, Reporting, Succession Management, Career Development Planning, Workforce Analytics, Workforce Planning, Learning a Onboarding.

Evžen Mayer
CEO
KCT Data

V KCT Data už třináctým rokem Evžen zúročuje své více než 25leté zkušenosti z oblasti IT systémů, z toho již více než 3 roky na pozici CEO. Začínal jako vývojář finančních systémů a prošel si většinou pozic souvisejících s tvorbou a implementací software v podnikovém prostředí. Jak sám říká, nejoblíbenější částí práce je pro něj úzký kontakt se zákazníky a evangelizace inovativních technologií SAP.

Petr Mýtina
Výkonný ředitel
NESS

Petr je výkonným ředitelem v České republice a na Slovensku. Téměř 30 let zkušeností s řízením projektů v evropském měřítku a vedením mezinárodních týmů vyvíjejících strategická řešení umožnuje Petrovi pomáhat zákazníkům z pozice experta s inovací digitálních strategií a transformací obchodních modelů a podnikové architektury tak, aby potenciál informačních technologií byl plně využit pro dosažení podnikatelských cílů a profitability.
Petr během svého působení v Ness zastával různé manažerské pozice zaměřené na vybudování silné pozice společnosti v rámci evropského trhu, ať již díky orientaci na dlouhodobý organický růst, nebo realizaci akvizic a rozšíření technologických postupů a know-how v celém regionu. Byl také zodpovědný za etablování offshore vývoje informačních technologií a založil Ness Technology Innovation Center na Slovensku. Před příchodem do Ness se Petr věnoval obchodu a marketingu ve společnosti SAP, stál u vzniku poboček v České a Slovenské republice a koordinoval jejich rozvoj. Několik let působil také jako konzultant v oblasti managementu a věnoval se strategickému poradenství se zaměřením na řešení výzev a hledání nových příležitostí, které přináší digitální transformace, ať již pro investory, zákazníky, poskytovatele IT služeb nebo technologické start-upy.

Petr Nejedlý
Vedoucí oddělení vzdělávání
GECO

Petr Nejedlý vystudoval na Univerzitě Palackého v Olomouci na Filozofické fakultě obor Andragogika a na Cyrilometodějské teologické fakultě obor řízení sociální práce. V současnosti pracuje jako ve společnosti GECO jako vedoucí oddělení vzdělávání. Za svou dosavadní praxi nasbíral řadu manažerských zkušeností a odborných znalostí zejména v oboru vzdělávání.

Roman Pavlovský
Ředitel divize Utility a technologie
MIBCON

Roman zahájil svoji kariéru v SAP ČR na pozici analytika SAP NetWeaver Portal, v Mibconu pokračoval jako konzultant portálových řešení a JAVA vývoje. V současnosti je ředitelem divize Utility a technologie, kde se věnuje jak rozvoji technologického a architektonického know-how a vedení divize, tak i projektům mobilních a webových aplikací pro naše klíčové zákazníky, u kterých tímto etabluje nejmodernější SAP technologie a best practices pro podnikové aplikace a UI-UX.