SAP
Cena registrace,
termíny a informace
Cenové podmínky vaší registrace na konferenci
Registrace je otevřena do 26. května 2019.

  Ceny jsou uvedeny bez DPH
*Zákazník / potenciální zákazník ZDARMA
*Partner konference
(nad rámec partnerského balíčku)
3 000 Kč / 120 €
*Partner společnosti SAP 3 000 Kč / 120 €
*Konkurent společnosti SAP

5 000 Kč / 200 €

* Neomluvená neúčast vám bude účtována
Svou registrací závazně potvrzujete vaši účast na SAP NOW 2019. V případě nemožnosti vaší účasti se zavazujete zajistit místo sebe náhradního účastníka nebo se odhlásit z konference do 26. května 2019 na emailové adrese registrace.cz@sap.com.
V opačném případě se zavazujete uhradit společnosti SAP ČR poplatek 3 000 Kč bez DPH jako náhradu nákladů souvisejících se zajištěním vaší účasti na SAP NOW.

Zákazník / potenciální zákazník

  • Zástupce společnosti, která patří mezi zákazníky společnosti SAP.
  • Zástupce společnosti, která patří mezi zákazníky partnerských společností SAP.
  • Potenciální zákazník společnosti SAP nebo jejích partnerů.

 

 

Partner konference

  • Zástupce partnerské společnosti konference SAP NOW, jehož vstup již přesahuje povolený počet vstupů v rámci dohodnutého partnerství.
  • Registrace zástupců z řad partnerských společností konference komunikujeme dopředu se zodpovědnou osobou od partnera a jejich jména si dopředu schvalujeme.
  • Všichni partneři konference jsou uvedeni zde.

 

Partner společnosti SAP

  • Zástupce partnerské společnosti firmy SAP, která se nepodílí na konferenci.

 

Konkurent společnosti SAP

  • Zástupce společnosti podnikající v oboru IT a spadající do přímé konkurence společnosti SAP.

 

Nevíte, do které skupiny patříte? Napište email na registrace.cz@sap.com.