SAP Labs NOW
SAP Cloud Platform je otevřená platforma umožňující inovovat, integrovat a rozšiřovat aplikace. Vývojový tým SAP Labs Czech Republic připravil blok přednášek o vývoji v prostředí SAP Cloud Platform.
Klíčová témata, na která se můžete těšit:
  • Prostředí SAP Cloud Platform, jeho architektura, nabízené služby a výhody implementace aplikací na SAP Cloud Platform.
  • V další části určené převážně pro architekty a vývojáře budou ukázané možnosti propojení aplikací mezi SAP Cloud Platform a stávajícím SAP systémem. Součástí bude i praktická ukázka aplikace používající existující ABAP aplikační logiku.
  • Vývoj aplikace kompletně běžící na SAP Cloud Platform s backendem v jazyce Java a Fiori uživatelským prostředím. 
  • SAP Cloud Platform nabízí i podporu pro strojové učení přes Leonardo Machine Learning Foundation. Sekce představí podporované funkce, například zpracování řeči, textu i obrázků.
  • Otevřený prostor pro dotazy a diskuzi s vývojáři aplikací používajících SAP Cloud Platform.

 

Tato část konference nebude tlumočena.

Změna programu vyhrazena.

Foyer východ II. 
                                                                PROGRAM SEKCE                                                              
14:40

SAP Cloud Platform in Nutshell

K čemu slouží SAP Cloud Platform, a co všechno poskytuje pro tvorbu aplikací? První blok poskytuje kompletní obrázek o SAP Cloud Platform a jeho cloudových službách pro vývojáře, architekty nebo projektové managery.

Andrej Růžička, SAP Labs Česká republika

15:00

Why SAP Cloud Platform App?

Implementace řešení v SAP Cloud Platform se dá popsat různě. Vybrali jsme pro vás popis rozšiřitelnost, jednoduchost integrace, rychlost adaptace, nasazení a dostupnost.

Andrej Růžička, Filip Václavík, SAP Labs Česká republika

15:20

Integration of SAP Cloud Platform (Apps) into Running On-premise system

Přechod na SAP Cloud Platform nutně neznamená změnu architektury a přesun databáze. V této části se mimo jiné dozvíte, co je to Cloud Connector a jak tuto technologii využít pro implementaci uživatelského rozhraní na SAP Cloud Platformě.

Michal Kozubík, Filip Václavík, SAP Labs Česká republika

15:40

SAP Cloud Platform App Example - Back-end Application LogicRruns in ABAP On-premise System

Ukážeme vám praktickou ukázku, jak je možné jednoduše vytvořit UI5 Fiori aplikaci běžící na SAP Cloud Platformě bez sebemenšího zásahu na straně serveru.

Michal Kozubík, Filip Václavík, SAP Labs Česká republika

16:00 přestávka na kávu
16:30

SAP Cloud Platform App Example - Back-end Application Logic Runs on JAVA

Představíme vám vývoj aplikace kompletně běžící na SAP Cloud Platform. Backend bude napsaný v jazyce Java využívající Spring framework. Uživatelské rozhraní využije technologie UI5 Web Components. Ukážeme si i možnosti rychlého nasazení a spuštění aplikace na SAP Cloud Platform.

Andrej Růžička, Jaromír Kala, SAP Labs Česká republika

17:00

SAP Cloud Platform - Machine Learning Capabilities

SAP strategie pro ML, Vývojové nástroje ML Foundation a Data Hub.

Filip Václavík, SAP Labs Česká republika

17:20

Q&A

SAP Labs team

17:50

ukončení sekce

večerní raut

19:30

závěrečný koktejl

koncert kapely QUENNIE

Těšte se na naše prezentující
Jaromír Kala
Senior Developer
SAP Labs Czech Republic

Jaromír pracuje na pozici senior vývojáře v týmu FXU Brno. Vyvíjí převážně backend SAP Cloud Platform aplikace v jazyce Java s použitím technologií Spring, Hibernate a PostgreSQL z oblasti GRC.

Michal Kozubík
Senior Developer
SAP Labs Czech Republic

Michal působí jako Front-End vývojář Fiori aplikací v Brně. Jeho pracovní náplní je především vývoj uživatelského rozhraní pro oblast controllingu, ale také tvorba interních aplikací založených na technologiích SAP UI5, SAP Cloud Platform a node.js

Andrej Růžička
Developer
SAP Labs Czech Republic

Andrej pracuje na pozici full-stack senior developera v týmu FXU Brno. Stará se především o vývoj Fiori aplikací na SCP z domén GRC. Mezi jeho další odborné znalosti patří např. SAP Cloud Platform, Java, SAP UI5 a jiné front-endové technologie.

Filip Václavík
Development Architect
SAP Labs Czech Republic

Filip pracuje na pozici vývojového architekta. Je zodpovědný za back-end vývoj SAP Fiori applikací z oblasti Finance. Jeho primární odborné znalosti jsou ABAP, ABAP Platform, Odata, CDS. Dále se zabývá vývojem SCP applikací, integrace SCP - S/4HANA, CI/CD.