SAP
Děkujeme


SAP NOW Prague

Cesta k inovaci

30 let SAP v ČR
Společnost SAP tento rok slaví dosažení 30 let na českém trhu

Vyrostli jsme z regionální pobočky německého IT giganta na mezinárodní centrum, které je po Německu druhé největší v Evropě a zároveň šesté globálně v rámci SAP po celém světě.


Za 30 let existence na českém trhu je SAP ČR společností s renomé silného hráče, která poskytuje stabilitu v nejistých časech a pomáhá podnikům orientovat se v prostředí nestabilních trhů.  V současné době nastavuje společnost nové obchodní standardy i v nejmodernějších oblastech jako je udržitelnost, a do budoucna směřuje k zefektivnění fungování podniků. 


Relevance je pro nás důležitá – pro zákazníky, stakeholdery a hlavně pro zaměstnance. Zákazníkům poskytujeme relevantní produkty a služby, které jim pomohou vyřešit nejen jejich aktuální situaci, ale i situace které nastanou za 3-7 let. S námi vzkvétá i naše okolí – zefektivňujeme podnikání a zvyšujeme konkurenceschopnost podniků. 
Čeho jsme za 30 let na českém trhu dosáhli
SAP ČR FAST FACTS
Více než 1 400 firem v Česku využívá řešení SAP
100 % vyrobených aut v Česku pochází od firem, které využívají SAP
10 největších firem v energetickém sektoru v Česku využívá SAP 
8 z 10 největších firem v Česku využívá řešení SAP  
3 ze 4 nejudržitelnějších bank v Česku využívají SAP 
Přes 83 % pojistného v Česku pochází od pojišťoven, které využívají SAP
87 % piva vyrobeného v Česku pochází od firem, které využívají SAP
3 největší poskytovatelé telekomunikačních služeb v Česku využívají řešení SAP

9 nejznámějších značek minerálních a pramenitých vod v Česku pochází od firem, které využívají SAP

Český SAP pořádá přes 35 CSR akcí ročně
Kam se za 30 let posunul náš tým
SAP ČR FAST FACTS
Český SAP zaměstnává přes 2500 lidí, patří tak k jedněm z největších IT zaměstnavatelům 
Tým českého SAP tvoří zaměstnanci více než 90 národností
Český SAP zahrnuje 4 entity ve 3 lokacích, 2 městech, a to vše pod jednou značkou SAP
Tým českého SAP tvoří z 50 % ženy
V managementu českého SAP je 40 % žen
Zaměstnanci českého SAP stráví ročně celkem více než 1300 hodin dobrovolnictvím

Kontakt SAP NOW 2022

v případě dotazů kontaktujte:

Michaela Bochňáková
email: michaela.bochnakova@sap.com

Contact Form