SAP

Ride the Change


Uplatněte své znalosti v praxi

Quick Assessment

 

Zhodnoťte svou připravenost na změnu a získejte osobní doporučení.


Quick Assessment

 

 

Zhodnoťte svou připravenost na změnu a získejte osobní doporučení.


Nové porozumění procesu změny​ – lidé na prvním místě

 

 
Každá změna nabízí mnoho příležitostí. Transformace proběhne úspěšně, pokud jsou všichni zúčastnění co nejlépe zapojeni a vyškoleni.
Výhody pro vaše zaměstnance: 
- Zapojení zaměstnanci jsou od počátku motivováni a pozitivně podporují změny (uskutečňují změny).
- Vyškolení zaměstnanci mohou své znalosti využívat cíleněji, což vede k rychlejší cestě k úspěchu. 

 

 
Stejně jako při surfování můžete rychleji realizovat to, co jste se naučili. Dříve naskočit na vlnu, déle si ji užívat a svézt se na vlně s nadšením  – RIDE THE CHANGE!
Další Zajímavosti
Change Assessment

 

Zhodnoťte svou připravenost na změnu a získejte osobní doporučení. Průzkum s podporou nástroje vás provede nejdůležitějšími aspekty transformace podniku. Výsledky následně prodiskutujte s konzultantem SAP.

Change Management v projektech SAP

Neznámé systémy, nové procesy, zcela odlišné způsoby práce: Implementace systému SAP může uživatele zneklidnit. Proto je řízení změn klíčové pro úspěch každého IT projektu.

 

Change Management and Cloud Mindset

Přechod na digitální platformu SAP založenou na cloudu není jen o inovativních funkcích. Co přesně je to "cloudové myšlení" a jak ovlivňuje učení a řízení změn?

 

 

Education Newscast

 

Education NewsCast se zabývá novinkami, trendy a základy firemního vzdělávání a vzdělávacích témat. Hovoříme s odborníky, kteří se dělí o své zkušenosti a odborné znalosti v oblasti vzdělávání a rozvoje ve svých firmách, na univerzitách nebo ve veřejných institucích.

 

Deep Transformation Insights

Holistický přístup založený na datech, který poskytuje manažerovi změny nástroj pro získání objektivního přehledu o připravenosti uživatelů (podnikových uživatelů/klíčových zainteresovaných stran atd.) jeho programu na změnu.

 

 

Change Maker Webcast Series

v sérii webcastů Change Maker od společnosti SAP Training and Adoption se dozvíte, proč je školení a posílení postavení zaměstnanců klíčové při každé transformaci podniku. Dále jak se vaši zaměstnanci mohou stát profesionály v práci se SAP S/4HANA a konzultanti by to měli vědět hned.

Contact Form