SAP Business ByDesign Key Capabilities - Finance
Finantsarvestus ja kontrolling


Reaalajas ülevaade finantsseisust.
Peamiste raamatupidamistoimingute ühtlustamine ning parem kontroll sularaha ja likviidsuse üle.

Finants- ja juhtimisarvestus

Võimaldab hallata mitme tegevusüksuse kontosid, valuutasid ja aruandlusstandardeid.

Rahavoogude juhtimine

Kasutage kliendi- ja tarnetehingute andmeid, et saada reaalajas ülevaade ettevõtte rahalisest seisust.

Saa osa SAP Business ByDesign kogemusest

Raha ja likviidsuse juhtimine SAP ByDesign abil

Siit videost näeb SAP Business ByDesign võimekust pakkuda kõrgel tasemel reaalajas ülevaadet rahavoogudest, et pakkuda teie ettevõttele paremal tasemel finantsjuhtimist.