Agenda SAP Technology Forum
Agenda SAP Technology Forum
11-12 września 2018, Sopot
11 września 2018
   
9:00 - 10:00 Rejestracja
10:00 - 10:15 Otwarcie
Kinga Piecuch, Prezes Zarządu SAP Polska
10:15 - 10:45 SAP S/4HANA Cloud
Ralph Schoepfer, Senior Director Global Center of Excellence for SAP S/4HANA Cloud, SAP
10:45 - 11:15 Jak się przygotować do transformacji cyfrowej?
Paweł Biel, Director, Digital Transformations, Central and Southeastern Europe, EY
Trudno zaprzeczyć, że dzisiejszy biznes wszedł w erę superkonsumenta. Dziś, jak nigdy wcześniej, liczą się doświadczenia klienta zbierane na każdym etapie kontaktu z firmą. Zmiana ta determinuje u wielu przedsiębiorstw potrzebę transformacji w obszarach kanałów sprzedaży, procesów i technologii. Nie każdy projekt to transformacja, ale projekt transformacyjny jest na pewno najbardziej skomplikowanym i ryzykownym przykładem. Wg badań firmy Forbes aż 84% firm dokonujących transformacji cyfrowej przyznaje się tutaj do porażki. Firma doradcza EY podczas swojego wystąpienia przedstawi praktyczne wskazówki z dziedziny przygotowania i egzekucji transformacji cyfrowej. Szczególny nacisk położony zostanie na - niestety często niedocenianą - fazę przygotowania do projektu transformacyjnego. W ramach wystąpienia omówione zostaną typowe problemy i wyzwania związane w szczególności z polskim rynkiem oraz sposoby minimalizacji ryzyka i maksymalizacji korzyści biznesowych z transformacji cyfrowej.
11:15 - 11: 45

Dekalog bezpiecznej zmiany
Jakub Roguski, Senior Sales Engineer, BI & Infrastructure, Lenovo Data Center Group
Artur Duszczyk, Dyrektor handlowy, SUSE

Aby proces transformacji systemów do HANA lub S/4HANA zakończył się sukcesem, niezbędne jest zapewnienie wielowymiarowego bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwa projektu, technologii, procedur i inwestycji. Bezpieczeństwa na etapie projektowania, wdrożenia i eksploatacji.

Poznaj dekalog opracowany przez ekspertów/wdrożeniowców Lenovo i SUSE na podstawie ponad 8,000 uruchomionych systemów i 100% udanych wdrożeń.

11:45 - 12:15 Przerwa
12:15 - 16:10 Sesje równoległe: Analityka, Platforma Zarządzania Danymi, Cyfrowe Innowacje, Zarządzanie Zgodnością i Ładem Korporacyjnym, Transformacja Biznesowa, Cyfrowa Edukacja
16:10 - 18:00 Czas wolny
18:00 - 20:00 Gala Quality Awards
Gala wręczenia nagród za najlepsze wdrożenia rozwiązań SAP w Europie Środkowo-Wschodniej
20:00 - 22:00 Kolacja
22:00 - … Party
INSPIRUJĄCE SHOWCASE'Y

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszych inspirujących show case’ów skupionych wokół najnowszych trendów gospodarki cyfrowej i innowacyjnego portfolio rozwiązań SAP: "Zaawansowana analityka / rekomendacje produktowe", "Autonomiczny system zarządzania procesami reklamowymi w transporcie", "Ile kolorów rozpoznaje mężczyzna, czyli Machine Learning i męskie podejście do mody" i "Uwaga! Robot w magazynie!" .

11 września 2018, Sesja równoległa "Analityka"
Podczas sesji w szczególny sposób skupimy się na rozwiązaniach z zakresu: 

- budowy nowoczesnych hurtowni danych w oparciu o praktyczne doświadczenia naszych klientów

- zintegrowanej platformy analitycznej łączącej w sobie elementy raportowania, planowania i analityki predykcyjnej

- zaawansowanych metod analitycznych w SAP HANA (techniki grafowe, analiza predykcyjna, geospatial) i ich praktycznego zastosowania w rekomendacjach  produktowych

 

Kto powinnien wziąć udział:

CIO, Dyrektorzy departamentów IT, Architekci i analitycy rozwiązań, Specjaliści BI, Analitycy biznesowi

  sala Marco Polo E
12:15 - 12:50 Droga do BW/4HANA – case study migracji środowiska analitycznego SAP
Tomasz Bielski, KBJ
Migracja systemu BW na BW/4HANA - hurtownię danych nowej generacji - w złożonej i produktywnie eksploatowanej infrastrukturze stawia szereg wyzwań. Dowiedz się, jak sprawnie i efektywnie zaplanować proces migracji oraz jakie są doświadczenia Klienta z realizowanego projektu.
W trakcie prezentacji przedstawione zostaną cele i oczekiwania Klienta dotyczące BW/4HANA, kryteria wyboru ścieżki migracji, podejście do planowania projektu i zapewnienia ciągłości pracy.
12:55 - 13:30 Wiele paczek, trafne decyzje. Analityka procesu kurierskiego w oparciu o BW/4HANA i SAP BusinessObjects – studium przypadku DHL Polska.
Łukasz Golenia, DHL
Marek Bulka, SID

Proces kurierski nierozłącznie jest związany z dużymi zbiorami informacji, które obejmują m.in. statusy przesyłek, metadane paczek, prowizje, a także przychody i koszty usług. DHL Parcel Polska będzie je przetwarzał korzystając z najnowszej generacji hurtowni danych. Właśnie rozpoczął budowę jednej spójnej platformy analitycznej dla obsługi obszarów sprzedaży, operacji, kontrolingu oraz efektywności przedstawicieli handlowych. Podczas sesji prowadzący przedstawią przykłady implementacji modelu analitycznego bazującego na BW/4HANA oraz wzorcowe kokpity menadżerskie wykonane w środowisku SAP BusinessObjects.
13:30 - 14:15 Lunch
14:15 - 14:50 3 kroki do sukcesu: zarządzaj, analizuj, zwyciężaj dzięki SAP Analytics Cloud
Michał Bekus, SAP Analytics Expert, Hicron
W dzisiejszych czasach nawet najbardziej zaawansowane wielowymiarowe raportowanie nie spełnia wszystkich oczekiwań biznesu. Chcielibyśmy wybiegać poza standardowe ramy systemu raportowego, by wydobyć więcej informacji z już zgromadzonych danych, poznawać trendy i szukać przewagi nad konkurencją.
Czy jesteśmy w stanie bez „tajemnej wiedzy” na temat zaawansowanej statystyki oraz matematyki wykorzystać modele predykcyjne i technologię uczenia maszynowego w codziennych analizach?
Opierając się na konkretnym przypadku biznesowym pokażę, w jaki sposób SAP Analytics Cloud pomaga odkryć wiedzę ze zgormadzonych danych oraz wyciągnąć z nich jak najwięcej kluczowych informacji.
14:55 - 15:30 Embedded Analytics – nowa era raportowania SAP
Krzysztof Ignaszewski, Quercus
Nowoczesne środowisko analityczne wykorzystujące interfejs użytkownika SAP Fiori. Bogaty katalog gotowych do użycia aplikacji oraz szerokie możliwości realizacji własnych rozwiązań.
15:35 - 16:10 Zaawansowane metody analityczne w HANA wspierające budowę rekomendatorów produktowych
Marcin Słomka, SAP
W pierwszej cześci prezentacji zapoznamy Państwa z rynkiem whisky oraz metodami jej klasyfikacji i oceny, zaś zdobytą praktyczną (sic!) wiedzę wykorzystamy do omówienie prostego rekomendatora produktowego opartego o grafy, narzędzia geoanalityczne i analizę predykcyjną.
11 września 2018, Sesja równoległa "Platforma Zarządzania Danymi"
W ramach prezentacji i warsztatów ścieżki „Platformy Zarządzania Danymi” opowiemy Państwu o nowościach w rozwiązaniach SAP do zarządzania danymi. Zapoznamy z nowymi produktami takimi jak: SAP HANA Data Management Suite czy SAP Data Hub. Odpowiemy na pytania, do czego służą poszczególne narzędzia z portfolio EIM firmy SAP. Zaprosimy na teoretyczną i praktyczną część dotyczącą budowania hurtowni danych.

 

Kto powinien wziąć udział:

Do udziału w ścieżce zapraszamy kierowników działów informatycznych, architektów oraz osoby odpowiedzialne za hurtownie i transformację danych.

  sala Marco Polo F
12:15 - 12:50

SAP HANA Data Management Suite (HDMS)- inteligentne dane dla inteligentnej organizacji.
Karol Dworak, SAP
Andrzej Frydecki, SAP

Gospodarka cyfrowa stale rodzi różne wyzwania dla organizacji. Aby sprostać tym wyzwaniom organizacje mogą oczekiwać dostępu do kompleksowej i elastycznej platformy pozwalającej na zarządzanie danymi w bezpieczny sposób. W cyfrowej gospodarce staje się ona niezbędna do symulacji innowacji biznesowych - jako przewag rynkowych. SAP wyszedł na przeciw takim wyzwaniom i zaproponował SAP HANA Data Management Suite otwartą platformę zarządzania danymi, przeznaczoną do orkiestracji i przetwarzania danych w chmurze czy środowiskach hybrydowych. 

Chcielibyśmy przybliżyć Państwu tę platformę wraz z jej komponentami, które tworzą wszechstronny i zintegrowany pakiet zarządzania danymi.

12:55 - 13:30

SAP Data Hub – orkiestracja dowolnych danych w dowolnym miejscu
Artur Górnik, SAP

Jak zintegrować wszystkie dane inteligentnej organizacji oraz zorganizować ich przepływy w ramach tzw. procesów zorientowanych na dane? 

Jak zapewnić funkcje zarządzania danymi w złożonych i zróżnicowanych środowiskach składowania i przetwarzania danych? 

Jak współużytkować różnorodne dane rozproszone w całym przedsiębiorstwie? 

Jak użyć big data do tworzenia wydajnych potoków danych w oparciu o paradygmat obliczeń bezserwerowych? 

13:30 - 14:15 Lunch
14:15 - 14:50

“What to what? – Data management and transformation (MDG, DS, IS, ADP, ECM, streaming data)”.
Ingo Peter, SAP

I will describe how data may be ingested by SAP HANA as an application platform and put some focus on the openness of our solution. Having those data available in HANA there might be some need to ensure their reliability, which can be achieved by data quality and data governance tools.

14:55 - 15:30

Nowe podejście SAP do hurtowni danych inteligentnej organizacji (teoria)
Artur Górnik, SAP
Michał Korzeń, SAP

Jak dostarczyć dowolne dane dla analityki w czasie rzeczywistym i to na dużą skalę?

Jak połączyć w jedno sztukę tworzenia tradycyjnych korporacyjnych hurtowni danych i składnic danych (hurtowni tematycznych), z umiejętnością raportowania znającego kontekst biznesowy, w ramach koncepcji znanej jako SAP BW/4HANA? 

Jak oba podejścia połączone w jedno dzięki SAP HANA rozszerzyć o Big Data i funkcje nie kojarzące się z hurtownią danych?

Część teoretyczna o przedefiniowaniu i rozszerzeniu koncepcji tradycyjnej hurtowni danych (przed częścią warsztatową drugiego dnia konferencji).

15:35 - 16:10

SAP and Google Cloud: The Intelligent Partnership
Guy Roth, Google + SAP

SAP's partnership with Google Cloud gives customers the best of both worlds — unmatched business expertise, industry-leading cloud infrastructure, and machine learning innovations. In this session you will learn about the cutting-edge technology behind this partnership, and how running SAP workloads on Google Cloud will bring you benefits like intelligent analytics, security at every level and scale on demand.

11 września 2018, Sesja równoległa "Cyfrowe Innowacje"
Ostatnio dużo się mówi o 2 typach systemów. Pierwsze z nich stanowią fundament wsparcia biznesu. Systemy te zmieniają się powoli. Drugi typ systemów, to innowacyjne platformy, które z założenia mają stanowić bazę do innowacji cyfrowych. W ramach ścieżki „Cyfrowe Innowacje” będziemy przekonywać do tego, iż innowacje mające kolosalne znaczenie dla biznesu, mogą być tworzone znacznie szybciej, zarówno ze względu na gotowe scenariusze, wzorce, metodyki, ale również ze względu na cechy platformy SAP. Mówić będziemy o uczeniu maszynowym, tworzeniu aplikacji w trybie „think big, act small, fail fast; learn rapidly”, IoT. W ramach warsztatów wrócimy do zagadnienia tworzenia aplikacji – Mendix oraz nauczymy się korzystać z serwisów blockchain.

 

Kto powinien wziąć udział:

Do udziału w ścieżce zapraszamy kierowników działów informatycznych, architektów oraz osoby odpowiedzialne za innowacje, uczenie maszynowe- słowem data scientists.

  sala Columbus A
12:15 - 12:50

SAP’s Approach to Machine Learning
Sean Kask, SAP

Machine learning may be nothing new, but the development of new enterprise-grade machine learning applications is accelerating rapidly, offering benefits ranging from automation to new ways of doing business. Dr. Sean Kask from SAP explains the technology’s capabilities and limitations, how SAP embeds machine learning in enterprise applications, and what business leaders can already do today.

12:55 - 13:30

Autonomiczny system zarządzania procesami reklamowymi w transporcie.
Maciej Plebański, SI-Consulting
Wojciech Ciesielski, SI-Consulting

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku reklamowego, autonomiczny system zarządzania w transporcie umożliwia zautomatyzowanie procesu wyświetlania reklam na miejskich środkach transportu. Zwiększa kontrolę operatora systemu nad precyzyjnym dostosowaniem oferty reklamowej dla zleceniodawców i odbiorców. Dzięki zastosowaniu IoT i algorytmów analizy zbieranych danych, system pozwala określić, jakie reklamy powinny zostać wyświetlone w miejscu, w którym obecnie znajduje się pojazd.  Weryfikując zdefiniowane czynniki (np. porę dnia lub obszar), system dynamicznie określa opłatę za daną reklamę. Całość procesu przypieczętowana jest automatycznym podpisaniem SmartContractu dzięki zastosowaniu technologii Blockchain.

Aplikacja zostanie zaimplementowana w SAP Cloud Platform z wykorzystaniem dedykowanych serwisów IoT, analityki predykcyjnej oraz Blockchain.

13:30 - 14:15 Lunch
14:15 - 14:50

SAP Rapid App Development by Mendix – From Idea to App in Only 6 Weeks
Vlad Stanescu, SAP
Diana Chirila, SAP

According to Gartner, by 2020, at least 50% of all new business applications will be created with high-productivity toolsets. SAP Rapid App Development by Mendix allows you to create applications 10 times faster and with 70% less resources. It is the only application platform that provides a comprehensive, integrated set of tools to manage the entire app lifecycle, from ideation and development through deployment and operation.

14:55 - 15:30

IoT: Jak integracja rozwiązań SAP z automatyką przemysłową w przedsiębiorstwie wydobywczym wspiera cyfrową transformację.
Krzysztof Dembowy, DahliaMatic
Włodzimierz Żmuda, DahliaMatic

Podczas wykładu zaprezentujemy Państwu w jaki sposób sygnały zbierane z różnych urządzeń i systemów (np. wagi samochodowe i kolejowe, bariery obrysowe, czujniki przejazdu, nasypywaki, oraz systemy SCADA i portale sprzedażowe), mogą wpływać na organizację sterowania łańcuchem logistycznym w rozwiązaniach SAP. Omówimy w jaki sposób idea IoT wspiera procesy produkcji, sprzedaży oraz dystrybucji realizowane podczas rejestracji codziennych zdarzeń wspieranych przez narzędzia SAP na drodze do „czwartej rewolucji przemysłowej”.

15:35 - 16:10

LPP i SNP E-Time: rewolucja w planowaniu czasu pracy
Paweł Serowik, Dyrektor HR, Grupa LPP
Michał Szymaczek, Manager ds. Rozwoju Biznesu, SNP Poland

Firma LPP, największa firma odzieżowa w Europie Środkowo-Wschodniej, właściciel m.in. marek Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay, korzysta z innowacyjnej platformy zarządzania procesami HR. Składają się na nią m.in. narzędzia SAP SuccessFactors i aplikacja SNP E-Time, która skraca czas przygotowania miesięcznych grafików pracy w salonie nawet do kilku minut. SNP E-Time jest oparty o SAP Cloud Platform.

11 września 2018, Sesja równoległa "Zarządzanie Zgodnością i Ładem Korporacyjnym"
Partner Merytoryczny Ścieżki: EY

W ramach ścieżki przedstawimy wpływ aktualnych zmian w otoczeniu prawnym, wynikających m.in. z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) dot. Ochrony Danych Osobowych („RODO”), na technologie wykorzystywane w organizacjach. 

Omówimy m.in.: 

- kwestie cyfryzacji, a bezpieczeństwo przedsiębiorstwa w uzyskaniu zgodności z RODO

- zarządzanie uprawnieniami dostępu do danych osobowych na przykładzie SAP Access Controls

- zaawansowane rozwiązania z zakresu inwentaryzacji danych osobowych

- rozwiązania w obszarze SAP Customer Data Cloud adresujące wymagania RODO 

- bezpieczne zarządzanie zobowiązaniami w oparciu o SAP Invoice Management

 

Kto powinien wziąć udział:

Kadra zarządzająca komórek zarządzania ryzykiem oraz compliance, Dyrektorzy działów bezpieczeństwa oraz IT, Inspektorzy ochrony danych osobowych.

  sala Columbus D
12:15 - 12:50

Nowe prawa i obowiązki wynikające z RODO a aspekt digitalizacji i bezpieczeństwa przedsiębiorstwa.
Wojciech Dańczyszyn, EY
Michał Balicki, EY

Co należy wiedzieć o RODO i jak najlepiej wykorzystać działania dostosowawcze organizacji do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku? Które z technologicznych aspektów tych działań można powiązać ze strategią cyfryzacji organizacji i jak w praktyce stosować podejście oparte na analizie ryzyka? W trakcie spotkania eksperci z Działu Zarządzania Ryzykiem Informatycznym EY oraz Adwokaci z Kancelarii EY Law podzielą się swoimi doświadczeniami z dotychczas realizowanych projektów.

12:55 - 13:30

Gdzie jest Jan K. PESEL, dlaczego przetwarzamy jego dane osobowe? – platforma odpowiadająca na wymagania RODO
Sławomir Karwat, MDSap

Prezentacja zaawansowanych narzędzi i rozwiązania do inwentaryzacji danych osobowych i wyszukiwania podmiotu danych. Jak przeszliśmy od inicjalnego pomysłu do zaawansowanej platformy, łączącej dane osobowe z centralnym repozytorium zgód i celów przetwarzania. O tym wszystkim, opowiemy Państwu w oparciu o doświadczenia wdrożeniowe u Klienta.

13:30 - 14:15 Lunch
14:15 - 14:50

Bezpieczne zarządzanie zobowiązaniami w oparciu o SAP Invoice Management by OT na przykładzie AMICA S.A. 
Izabela Piątkowska, Lukardi

Dzisiejsze realia związane z mechanizmami zarządzania firmą obligują osoby odpowiedzialne za jeden z najbardziej wrażliwych procesów w firmie, jakim jest zarządzanie zobowiązaniami, do działań mających na celu podniesienie jakości tego procesu. Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się w jaki sposób firma będąca liderem na rynku w swojej branży wzmocniła kontrolę wewnętrzną w firmie, zapraszamy na nasze wystąpienie. Wspólnie z menadżerem ds. Projektów Finansowych AMICA S.A., opowiemy o zastosowanym rozwiązaniu. 

14:55 - 15:30

SAP Customer Data Cloud – Trzy filary adresujące wymagania RODO (GDPR)
Adam Goljan, SAP

- Nowoczesne technologie do pozyskiwania danych o klientach indywidualnych i biznesowych

- Centralne zarządzanie zgodami

- Zarządzanie i orkiestracja danych Klientów w całej organizacji

15:35 - 16:10

Lepiej zapobiegać niż leczyć - zarządzanie uprawnieniami dostępu do danych osobowych w praktyce.
Bartosz Stanisławczyk, EY

„Jak skutecznie zarządzać i monitorować dostęp do danych osobowych w środowisku SAP? Z jakich istniejących funkcjonalności SAP skorzystać? Jak skutecznie wykorzystać z SAP GRC Access Control oraz inne narzędzia do zapewniania zgodności z wymogami RODO? W trakcie spotkania, eksperci EY podzielą się swoimi doświadczeniami oraz wskażą możliwe kierunki działań.” 

11 września 2018, Sesja równoległa "Transformacja Biznesowa"
W ścieżce Transformacja Biznesowa skoncentrujemy się na zrealizowanych z sukcesem projektach transformacyjnych u naszych klientów. Szczególną uwagę poświęcimy następującym zagadnieniom:

- stworzenie stabilnego fundamentu IT zapewniającego gotowość firmy do stawienia czoła wyzwaniom jakie niesie digitalizacja biznesu

- budowa nowego doświadczenia klienta (zarówno zewnętrznego jak i wewnętrznego) w oparciu o elastyczną architekturę chmurową

Poruszymy istotne dla kadry zarządzającej tematy, m.in.

- migracja do S/4 HANA

- budowa zawansowanych modeli prowizyjnych

- wdrożenie strategii omnikanałowej jako środka do przeniesienia doświadczenia klienta na zupełnie nowy poziom

 

Kto powinien wziąć udział:

Przedstawiciele kadry zarządzającej w przedsiębiorstwach, dyrektorzy pionów IT oraz osoby odpowiedzialne za strategię i rozwój.

  sala Baltic Panorama
12:15 - 12:50 Aplikacje Fiori + integracja z RFID, czyli jak uprościć i zautomatyzować procesy logistyczne w firmie. Case Study – wdrożenia w Grupie Schaeffler.
Adam Ledóchowski, LST
Wykorzystanie SAP Fiori do tworzenia spersonalizowanych aplikacji umożliwia szybki dostęp do systemu z każdego miejsca, istotnego z punktu widzenia procesów zachodzących na terenie zakładu. Procesy takie jak: rejestracja kierowców/pojazdów, kontrola na bramie wjazdowej ze zautomatyzowanym ważeniem pojazdu, zarządzanie bramami załadunkowymi, przemieszczanie pojazdów, bezpieczny załadunek, zdjęcia, podpisy – dzięki aplikacjom mobilnym rejestrowane są w systemie na bieżąco w miejscu, w którym występują. Na ich podstawie użytkownicy SAP Extended Warehouse Management i SAP Yard Logistics sprawnie podejmują kluczowe decyzje operacyjne.
12:55 - 13:30 Prawdziwy sukces skupia się na zmotywowanych zespołach sprzedaży. CallidusCloud Comissions - kolejny krok w ewolucji systemów prowizyjnych.
SAP + SID
Zastanawiasz się, jak efektywnie zmotywować zespół sprzedaży? CallidusCloud Comissions zawiera wszystko, co jest najważniejsze dla przedstawiciela handlowego, finansów oraz kontrolingu. Od wyznaczonych celów, poprzez fazy i statusy bieżących a także historycznych transakcji, po prowizje wraz z datami ich wypłaty. Stały dostęp do informacji oznacza pełną koncentrację na priorytetach sprzedażowych. Większa skuteczność. Szybsza i bardziej efektywna sprzedaż.
13:30 - 14:15 Lunch
14:15 - 14:50 Jedna platforma dla wielu technologii – SAP HANA wspiera transformację biznesu w Pacific Life RE
Robert Kasperek, Presales Manager, itelligence Data Center
Krzysztof Waraczewski, SAP Technical Architect, itelligence Data Center

Czy baza danych może być „triggerem” rozpoczęcia procesu transformacji cyfrowej?
Przykład firmy Pacific Life RE, globalnej firmy z branży ubezpieczeniowej, potwierdza tę tezę. Eksperci itelligence Data Center zapraszają na prezentację, w której SAP HANA zostanie zaprezentowana z zupełnie innej perspektywy. To nie będzie klasyczna historia o wykorzystaniu bazy danych dla systemu ERP. To będzie opowieść o platformie, która zintegrowała wiele, bardzo zróżnicowanych, aplikacji biznesowych non-SAP (analitycznych, finansowych, obsługujących RODO). Zapraszamy do uczestnictwa!
14:55 - 15:30 TranS/4macja w Herbapol Wrocław SA – unikalny projekt konwersji do SAP S/4HANA
Edyta Sapijaszko, Kierownik Działu Informatyki, Herbapol Wrocław S.A.
Paulina Firlej, Head of GMS Delivery Poland, itelligence
Mirosław Kapustka, Sales Director, itelligence

Przed tranS/4macją cyfrową nie ma odwrotu. W itelligence nie teorytyzujemy i przeszliśmy do fazy realizacji. Na przykładzie polskiej firmy z branży farmaceutycznej - Herbapol Wrocław SA - omówimy zrealizowany projekt PoC konwersji do SAP S/4HANA. Wspólnie z Klientem przedstawimy sposób podejścia do projektu, wykorzystane narzędzia np. Readiness Check, Business Scenario Recommendations, statystyki błędów oraz wyniki projektu. Zapraszamy do uczestnictwa!
15:35 - 16:10 Wdrożenie SAP Hybris Commerce Cloud na przykładzie klienta Inter Cars
Marek Berkan, e-point
Marek Berkan, odpowiedzialny za obszar technologii Hybris w e-point S.A., opowie o praktycznych aspektach wdrożenia aplikacji Hybris w infrastrukturze SAP Cloud na przykładzie projektu dla klienta Inter Cars. Przedstawiona zostanie architektura systemu, etapy projektu, elementy współpracy pomiędzy zespołami Inter Cars, SAP i e-point oraz, w uproszczony sposób, techniczne aspekty instalacji i utrzymania aplikacji w chmurze SAP.
11 września 2018, Sesja równoległa "Cyfrowa Edukacja"
Podczas ścieżki edukacyjnej, skupimy się na zagadnieniach związanych z

- Sprawnym i efektywnym transferem wiedzy

- Zwiększeniem efektywności uczenia się i realizacji procesów biznesowych 

- Zapewnieniem ciągłego dostępu do wiedzy o systemach SAP

- Usprawnieniem migracji do S/4HANA

 

Kto powinien wziąć udział:

Project Managerowie, Dyrektorzy departamentów IT, Change Managerowie, Kierownicy zespołów SAP, Eksperci SAP.

  sala Columbus C
12:15 - 12:50

Into the Digital Future with SAP Education
Guido Gruene, SAP

“Knowledge is the foundation to shape the digital future. SAP Education teaches the needed skills effectively. With the presented modules from the SAP Education portfolio, digitalization knowledge can be built up easily.”

12:55 - 13:30

Wdrożenie S/4HANA i przyspieszenie transferu wiedzy na przykładzie nagrodzonego projektu S/4HANA + Enable Now u Klienta Żabka
Leszek Strańczyk, Żabka

Prezentacja wdrożenia zintegrowanego systemu do zarządzania przedsiębiorstwem S/4 HANA Finance oraz S/4 HANA Retail w Żabka Polska, którego celem było stworzenie platformy umożliwiającej następną fazę rozwoju firmy, poprawa efektywności działania oraz optymalizacja procesów biznesowych. Podczas sesji szukaj odpowiedzi, jak z użyciem SAP Enable Now przyspieszony został transfer wiedzy i realizacja szkoleń.

13:30 - 14:15 Lunch
14:15 - 14:50

Jak sprawnie utworzyć instrukcje stanowiskowe? - Warsztaty SAP Enable Now
Seweryn Gruszka, SAP

Podczas warsztatów z SAP Enable Now uczestnicy będą mieli okazję sprawdzić w praktyce jak tworzyć materiały szkoleniowe dla procesów biznesowych oraz jak udostępniać je na systemach SAP. Zaprezentowany zostanie Asystent Pulpitu, który prowadzi użytkownika końcowego przez procesy biznesowe, zwiększając wydajność ich realizacji. Podczas sesji odkryjesz, jakie to proste i efektywne!

14:55 - 15:30

Jak usprawnić migrację do S/4HANA z użyciem SAP UEM by KNOA?
Piotr Grabowski, KNOA

Przedsiębiorstwa realizujące projekty migracyjne, w tym również do SAP S/4HANA, mogą znacząco skrócić czas wdrożenia, obniżyć koszty i zwiększyć stopień adaptacji użytkowników dzięki analitykom dostarczonym przez SAP UEM by KNOA. Podczas sesji szukaj odpowiedzi, jak KNOA może wesprzeć Twój projekt migracyjny przed, w trakcie i po zakończeniu projektu.

15:35 - 16:10

Budowanie i rozwijanie zespołów eksperckich SAP poprzez Learning Hub Private Edition wraz z prezentacją doświadczeń EY
Magdalena Kołodziej-Redka, SAP
EY

Sukces wdrożenia nowych technologii zależy w dużej części od pracowników, jak szybko staną się efektywni w pracy z nowymi aplikacjami. SAP Learning Hub Private Edition pozwala budować zespoły ekspercie SAP oraz wiedzę i doświadczenie w zakresie oprogramowania dla całej organizacji. Podczas sesji szukaj odpowiedzi jak nasz Klient EY utworzył zespoły wysoko wykwalifikowanych ekspertów SAP.

12 września 2018, Warsztat "Analityka"
  sala Marco Polo E
09:30 - 11:30

SAP Analytics Cloud - konkretnie o analityce w chmurze bez bujania w obłokach
KBJ

Sesja warsztatowa przeznaczona dla specjalistów BI oraz uczestników SAP Technology Forum zainteresowanych rozwiązaniami analitycznymi w chmurze. W czasie warsztatu uczestnicy będą dysponować przygotowanymi środowiskami testowymi na których demonstrowane i omawiane będą praktyczne realizacje i wdrożenia, obejmujące budowę kokpitów, self-service oraz wsparcie raportowania przez algorytmy predykcyjne.

11:30 - 12:00 Przerwa
12:00 - 14:00

Jak budować rekomendatory czyli HANA Graph Engine,  SAP Predictive Analytics i SAP Digital Boardroom w misji znalezienia ulubionej whisky.
Mateusz Ochmann, SAP

Sesja koncentruje się na praktycznych aspektach pracy z modułami SAP Graph Engine, SAP Predictive Analytics i SAP Digital Boardoroom. Poznamy praktyczne techniki analizy grafów w kontekście wyboru/rekomendacji ulubionej whisky, spróbujemy też zidentyfikować kluczowe czynniki stojące za ich walorami smakowymi i zapachowymi. Elementem spinającym analizy będzie budowa prostego kokpitu rekomendacyjnego.

14:00 - 15:00 Lunch
12 września 2018, Warsztat "Platforma Zarządzania Danymi"
  sala Columbus B
09:30 - 11:30

Od zera do SAP-bohatera
Marcin Czerwiński, Lenovo
Ziemowit Buczyński, SUSE

W trakcie warsztatów wyposażymy uczestników w wiedzę, którą będą mogli podzielić się w swojej organizacji, niezbędną do właściwego zaplanowania, przeprowadzenia i zakończenia sukcesem wdrożenia HANA / S/4HANA. Sesja dla wszystkich zainteresowanych wdrożeniem HANA na dowolnym poziomie.

11:30 - 12:00 Przerwa
12:00 - 14:00

Nowe podejście SAP do hurtowni danych inteligentnej organizacji (praktyka)
Artur Górnik, SAP
Michał Korzeń, SAP

Część praktyczna, w formie warsztatów hands-on, przedstawiająca przykładowe zagadnienia nowego podejścia SAP do hurtowni danych (jako rozszerzenie części teoretycznej z pierwszego dnia konferencji).

14:00 - 15:00 Lunch
12 września 2018, Warsztat "Cyfrowe Innowacje"
  sala Columbus A
09:30 - 11:30

Taking Agile Development to the Next Level with Rapid Application Development Tools by Mendix
Vlad Stanescu, SAP
Diana Chrilla, SAP

Learn how Mendix's low-code platform allows you to build beautiful multi-channel apps. In this hands on workshop you will learn how to extend the power of SAP by creating web and mobile apps 10x faster with Mendix.

11:30 - 12:00 Przerwa
12:00 - 14:00 Microservices powered by Blockchain
Monika Nycz, SAP
Tomasz Nycz, SAP
Warsztat ma na celu przybliżenie idei zdecentralizowanego i rozproszonego przechowywania informacji w wielostronnych procesach biznesowych. Uczestnicy będą mogli własnoręcznie zbudować węzeł sieci Blockchain wykorzystując mechanizmy Multichain, a następnie za pomocą aplikacji wdrożonej na SAP Cloud Platform zweryfikować możliwości zapewniania poprawności i rzetelności wprowadzanych do sieci Blockchain danych.
14:00 - 15:00 Lunch
12 września 2018, Warsztat "Zarządzanie Zgodnością i Ładem Korporacyjnym"
  sala Marco Polo F
09:30 - 11:30 Fuel your change: Dlaczego transformacje często się nie udają i jak można pomóc swojej organizacji przy użyciu rozwiązań klasy Bussiness Process Minning.
Crestt
Większość organizacji czekają w najbliższym czasie olbrzymie zmiany wynikające ze zmiany technologii SAP ERP na S/4HANA, czy też konieczności połączenia posiadanych kilku instancji SAP ERP w jedno zunifikowane środowisko lub zmian organizacyjnych wspartych Robotics Process Automation. Każda z tych zmian może przynieść tyle samo zysku ile problemów, a wręcz strat, jeśli nie będzie podparta szczegółową analizą as is oraz precyzyjnie wycelowanym planem i mapą wdrożenia. Na warsztatach hands-on zaprezentujemy te i wiele innych scenariuszy, które pozwolą praktycznie poznać i zgłębić ideę BPM by Celonis w kontekście skutecznego zarządzania zmianą i transformacją, tak aby każdy kolejny krok w kierunku digitalizacji Państwa firmy był zdecydowanym sukcesem.
11:30 - 12:00 Przerwa
12:00 - 14:00

Jak wygrać walkę z wiatrakami? Zarządzania cyklem życia danych osobowych z SAP ILM
Filip Nowak, SAP

- Podejście SAP do blokowania a następnie usuwania danych wrażliwych - osobowych z systemu SAP.

- Jak skutecznie blokować i usuwać dane osobowe, kiedy nie mamy celu przetwarzania i kończy się podstawa przetwarzania tych danych?

- Czy narzędzie SAP ILM może zostać wykorzystane do spełnienie wymogów RODO w zakresie retencji danych?

- Jak w praktyce wygląda konfiguracja reguł i obiektów SAP ILM - praktyczne zadania w systemie

14:00 - 15:00 Lunch
12 września 2018, Warsztat "Transformacja Biznesowa"
  sala Baltic Panorama
09:30 - 11:30

Trzy drogi, jeden cel: dobór optymalnej strategii migracji do S/4HANA
Krzysztof Siwiec, Menadżer ds. rozwoju biznesu, SNP

Wybór optymalnej ścieżki migracji do S/4HANA zależy od wielu czynników, a przede wszystkim - jak złożony jest pejzaż naszych systemów, czy i jak chcemy go upraszczać? Zaprezentujemy i porównamy 3 alternatywne strategie migracji do S/4: Greenfield – zacznij od nowa, Brownfield – migracja jak upgrade, SNP Bluefield™ - kilka transformacji w jednym kroku. 

11:30 - 12:00 Przerwa
12:00 - 14:00 S/4HANA Embedded Analytics – OLTP i OLAP są znowu razem
Krzysztof Ignaszewski & Paulina Kopcińska, Quercus, S&T
Celem warsztatu jest zaprezentowanie możliwości nowego systemu S/4HANA w zakresie tworzenia raportów operacyjnych i zestawień danych. Przedstawiona zostanie funkcjonalność Embedded Analytics, dzięki której można szybko i łatwo analizować dane oraz kluczowe wskaźniki bezpośrednio z systemu S/4HANA
14:00 - 15:00 Lunch
Miejsce konferencji
Sheraton Sopot Hotel, Conference Center & Spa
ul. Powstańców Warszawy 10
81-718 Sopot
www.sheratonsopot.pl