Strona główna
Nowoczesna firma wodno-kanalizacyjna
11 maja 2017 r., Warszawa
Dedykowane rozwiązanie dla spółek wodno-kanalizacyjnych jest oparte na najnowszej technologii i aplikacjach SAP. Spełnia ono najwyższe wymagania stawiane systemom do zarządzania przedsiębiorstwem i majątkiem sieciowym. Umożliwia zastosowanie metodologii zarządzania procesowego we wszystkich istotnych obszarach biznesowych jak np: w zarządzaniu finansowym i kontrolingu, bilingu, rozliczeniach i obsłudze odbiorców oraz gospodarowaniu majątkiem technicznym, w tym jego utrzymaniem i eksploatacją. Jest ono wyposażone w elastyczne możliwości raportowania i business intelligence. Zaszyte w rozwiązaniu, dedykowane dla branży funkcjonalności pozwalają na skuteczniejszą kontrolę i obniżenie kosztów operacyjnych związanych z utrzymaniem majątku, priorytetyzację zadań, optymalizację działań w zakresie remontów i inwestycji oraz zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dzięki alokacji kosztów do działań technicznych oraz do poszczególnych składników majątku, jak również kontrolę kosztów i realizacji budżetów, narzędzie to umożliwia szybkie uzyskanie wymiernych korzyści biznesowych.
Rozwiązanie ułatwia osiągnięcie oczekiwanego wzrostu efektywności operacyjnej, zarządczej zapewniając niezbędny dostęp do szybkiej i pewnej informacji. Nasze rozwiązanie sprawdzi się także w warunkach regulowanych taryf i rosnącej potrzeby sprawnego zarządzania kosztami związanymi z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury technicznej.
Agenda
   
10:30 - 10:45 Powitanie
SAP, S&T
10:45 - 11:15 Kluczowe wyzwania przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych na rynku polskim
EY
11:15 - 12:15 Doskonałość operacyjna wodociągów - jak to zrobić w praktyce?
S&T

- Kompleksowe zarządzanie majątkiem
- Spójne finanse i księgowość
- Obsługa Klienta i rozliczenia sprzedaży
12:15 - 13:00 Lunch
13:00 - 13:40 Innowacje w wodociągach i cyfryzacja
SAP

- Analityka predykcyjna
- Cyfrowa dokumentacja techniczna
- Augmented reality
13:40 - 14:00 Nowoczesne przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne - wybrane referencje
SAP
14:00 - 14:30 Podsumowanie i dyskusja
SAP, S&T

Korzyści biznesowe wynikające z zastosowania rozwiązania SAP

1. Wysoka pewność i jednolitość danych biznesowych
- Jeden spójny model danych we wszystkich obszarach
- Dane wprowadzane w miejscu i czasie ich powstawania
- Dane i informacje dostępne tam, gdzie są potrzebne

2. Optymalizacja kosztowa dla zadań inwestycyjnych i eksploatacyjnych
- Alokacje kosztów
- Zasady priorytetyzacji zadań
- Kontrola kosztów i budżetów
- Bieżące analizy wskaźnikowe i porównawcze

3. Wyższa sprawność operacyjna
- Automatyzacja prac administracyjnych i rozliczeń –  odciążenie brygadzistów
- Bieżąca kontrola nad przebiegiem operacji
- Wsparcie decyzyjne

4. Bezpieczeństwo operacyjne systemu
- Wsparcie IT rozwiązania 24/7

Logo S&T
Współorganizator konferencji

S&T Services Polska Sp. z o.o. jest jedną z najdłużej działających w Polsce międzynarodowych firm informatycznych i należy do Grupy S&T AG. Firma oferuje usługi projektowe i wdrożeniowe systemów informatycznych, konsulting, outsourcing i wsparcie w trybie 24/7/365 dla klientów z sektorów: administracji publicznej, przemysłu, instytucji użyteczności publicznej, bankowości, energetyki, handlu detalicznego. Współpraca z S&T Services Polska to nie podążanie za trendami, to ich kreowanie!

Miejsce konferencji
Biuro SAP Polska
9 piętro
ul. Wołoska 5, bud. Taurus
02-675 Warszawa