Results:

Formularz rejestracyjny

Dostęp do nagrań SAP Digital Forum jest bezpłatny. Zgłoszenia prosimy dokonywać za pośrednictwem poniższego formularza rejestracyjnego. Uczestnictwo wymaga potwierdzenia ze strony organizatora, który zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

Proszę wypełnić poniższy formularz. Adres email musi być unikalny podczas rejestracji, tzn. dwie osoby nie mogą być zarejestrowane przy użyciu tego samego adresu e-mail.