Propozycje noclegów
SAP NOW Polska
Propozycje noclegów

Organizator nie zapewnia noclegów. Rezerwacji ewentualnych noclegów Uczestnicy dokonują samodzielnie i na własny koszt. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść oferty Hotelu i nie jest stroną umów najmu pokoi hotelowych lub o świadczenie usług oferowanych przez Hotel, zawieranych przez Uczestników. W celu ułatwienie znalezienia noclegów Organizator zebrał kilka ofert i przedstawił je poniżej:

Return to top
Contact Form