Results:

Formularz rejestracyjny

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc, dlatego wydarzenie jest przeznaczone tylko dla potencjalnych i obecnych Klientów SAP. Prosimy o rejestrację max. 3 osób z jednej organizacji na wydarzenie stacjonarne. Zgłoszenia prosimy dokonywać za pośrednictwem poniższego formularza rejestracyjnego. Uczestnictwo wymaga potwierdzenia ze strony organizatora.

Niniejsze zaproszenie na SAP NOW jest przedstawiane pod warunkiem, że jego przyjęcie nie naruszy żadnych obowiązujących przepisów lub zasad obowiązujących w danej organizacji. W przypadku wątpliwości, czy przyjęcie zaproszenia na SAP NOW może naruszać u Państwa takie zasady lub reguły, zachęcamy do zasięgnięcia porady u Państwa specjalisty ds. etyki i zgodności. W przypadku organizacji, które nie są w stanie przyjąć całości lub części tej zaproszenia na SAP NOW ze względu na brak odpłatności, SAP przedstawi rozsądną wartość rynkową oraz wystawi fakturę lub wskaże inny odpowiedni proces płatności i/lub zachęci do uczestnictwa online w SAP NOW.

Proszę wypełnić poniższy formularz. Adres email musi być unikalny podczas rejestracji, tzn. dwie osoby nie mogą być zarejestrowane przy użyciu tego samego adresu e-mail.