Agenda SAP NOW Polska - 11-12 października 2022, Sopot i online
Agenda SAP NOW Polska 2022
Agenda w skrócie
👉Dzień 1
👉Dzień 2
   
  DZIEŃ 1 – 11 października 2022
7:45 - 11:00 Aktywności, kawa i networking
11:00 - 13:00

Otwarcie konferencji: Piotr Ferszka – Prezes Zarządu SAP Polska

Prelekcje gości specjalnych: Patrycja Sławuta, Andrzej Bargiel

10:15 - 17:00 🌱Sustainability Hyde Park

13:45 - 16:30

Panorama

🔵 Ścieżka 1: Od wizji do wartości, czyli wyrusz w podróż i złap wiatr w żagle

13:45 - 16:30

Columbus

🟡 Ścieżka 2: Zmiana na horyzoncie, czyli ostatnia prosta do celu

13:45 - 16:30

Marco Polo

🟣 Ścieżka 3: I feel good: zadowolenie Klientów a realizacja celów biznesowych
19:30 - 21:30 Innovation Awards Ceremony
  DZIEŃ 2 – 12 października 2022
10:00 - 10:30 Sesja otwierająca dzień drugi – gość specjalny: Aleksander Kwaśniewski
10:30 - 15:10 🌱Sustainability Hyde Park

11:00 - 15:40

Panorama

🔵 Ścieżka 1: Chcecie rozpocząć podróż? Znamy drogę do chmury

11:00 - 15:40

Columbus

🟢 Ścieżka 2: Przedsiębiorcy na rozdrożu – którą drogę wybrać?

11:00 - 15:40

Marco Polo

🟠 Ścieżka 3: Integracja, analiza danych, zarządzanie procesami biznesowymi i automatyzacja – obierz właściwy kurs

   

Dzień 1 - 11 października 2022
🔵🟡🟣

Dzień 1 - część wspólna

Sesja Plenarna - Columbus

 
7:45 - 10:00 poSAPmy razem – czyli poranne ćwiczenia z SAP 💪
10:00 - 11:00 poranna przerwa kawowa + networking
11:00 - 13:00

Otwarcie konferencji: Piotr Ferszka – Prezes Zarządu SAP Polska

Prelekcje gości specjalnych: Patrycja Sławuta, Andrzej Bargiel

13:00- 13.45 Lunch
13:45 - 16:30 Równoległe prelekcje w ramach ścieżek 1, 2 i 3 [program poszczególnych ścieżek znajdziesz poniżej🔽]
16:30 - 19:30 Przerwa 🌱Sustainability Hyde Park
18:00 - 19:30 Kolacja
19:30 - 21:30 Innovation Awards Ceremony 
22:00 - 3:00 Networking
🔵Ścieżka 1: Od wizji do wartości, czyli wyrusz w podróż i złap wiatr w żagle

Do udziału w ścieżce zapraszamy przedstawicieli działów operacyjnych, rozwoju biznesu, produkcji, logistyki, zakupów i CIO. Nie korzystasz jeszcze z rozwiązań SAP? To najlepsza okazja, aby móc osobiście zapoznać się z możliwościami, jakie one oferują Twojej firmie.

 

Ambasadorka Ścieżki:

Dorota Zaremba

 

Opiekunowie:

Piotr Zając

Marcin Mazurkiewicz

 

Panorama  
13:45 - 14:15

RISE with SAP jako element długoterminowego i stabilnego rozwoju Press Glass Holding S.A

Tomasz John, Purchasing Director – Press Glass

Kamil Wołkowiński – Head of Sales Department, NTT DATA Business Solutions

Marcin Demkiw – Head of Presales, SAP

 

Czy system ERP może być kluczowym elementem strategii globalnej ekspansji?

Podczas tej sesji uczestnicy dowiedzą się jak przebiega ścieżka dojścia do nowego systemu ERP w Press Glass Holding S.A. i wyboru RISE with SAP – rozwiązania, które będzie w pełni nadążać za potrzebami i rozwojem firmy. Prelegenci przedstawią główne czynniki, które wpłynęły na wybór rozwiązania, opowiedzą o przebiegu procesu definiowania zakresu i harmonogramu projektu wdrożeniowego oraz o oczekiwanych korzyściach po jego zakończeniu.

14:15 - 14:30 Przerwa
14:30 - 15:00

„Procesowy wymiar transformacji” 

Mateusz Ochmann – Analytics Presales, SAP

Marcin Mazurkiewicz – SAP S/4HANA Cloud Expert

 
Podczas wystąpienia przedstawimy korzyści wynikające z użytkowania rozwiązania SAP Signavio służącego do zarządzania i analizy procesami biznesowymi.

Omówimy również, w jaki sposób rozwiązanie może być wykorzystane podczas transformacji biznesowej/IT (np. migracja do RISE with SAP, konsolidacja ERP, fuzje/przejęcia), jak i w przypadku do dążenia do doskonałości procesowej (skupienie się na konkretnym procesie np. O2C – od zamówienia do gotówki lub na poszczególnych elementach procesu – jak zwiększyć wydajność? Jak zwiększyć zadowolenie klienta?) 

W dalszej części przedstawimy dwa podejścia do optymalizacji procesowej realizowanych przez SAP Signavio. Pierwsze podejście to szybkie we wdrożeniu gotowe, sprawdzone wzorce, czyli procesy branżowe, LoB czy też dedykowane rozwiązaniom SAP dostępne od ręki w SAP Signavio.

Drugie podejście polega na analizie naszych obecnych procesów (ang. proces mining), w oparciu o dane z systemów. Taka analiza dostarcza nam informacji jak rzeczywiście realizowany jest proces. Dodatkowo jesteśmy w stanie zidentyfikować oraz przeanalizować nieefektywności, wąskie gardła naszych procesów, a nawet wskazać potencjał i kierunki do dalszej optymalizacji np. automatyzacji pewnych kroków czy też restandaryzacji naszych procesów biznesowych.

15:00 - 15:15 Przerwa
15:15 - 15:45

„Jak zaplanować i skutecznie przeprowadzić projekt transformacyjny w branży Life Science” – Polpharma Biologics studium przypadku” 

Bartek Piernicki – Director Business Technology, Polpharma Biologics S.A.

Marek Rafalski – Dyrektor Operacyjny Wdrożeń Systemów Informatycznych klasy ERP, Capgemini Polska 

Marcin Graczyk – Solution Architect, Capgemini

 

Posłuchaj, jak dzięki wdrożeniu blisko 200 procesów przebiegających przez wszystkie działy firmy oraz wszystkie zakłady produkcyjne i badawczo-rozwojowe, Polpharma Biologics przeobraziła się w najbardziej innowacyjne i najnowocześniejsze cyfrowe przedsiębiorstwo. 
 
Capgemini jako partner wdrożeniowy systemu ERP, opartego na platformie S/4HANA on Azure, objęła projektem transformacji kluczowe procesy takie jak: finanse i kontroling. zaopatrzenie/zakupy, logistykę, planowanie i egzekucję procesu produkcyjnego, kontrola jakości oraz zarządzanie magazynami. 
 
Na uwagę zasługuje wykorzystanie platformy SAP BTP, która pozwala połączyć w jednym zunifikowanym środowisku zarządzanie danymi, analitykę, automatyzację i integrację z wieloma systemami, takimi jak LIMS (system zarządzania danymi laboratoryjnymi) czy TrackWise (system zarządzania jakością). 
 
Całość wdrożenia systemu S/4HANA jest zgodna ze standardami GMP/GxP przemysłu farmaceutycznego w Unii Europejskiej i USA, jak również podlega założonej jakości kwalifikacji i walidacji systemu dla tej branży. 
 
Polpharma Biologics jest największą polską firmą biotechnologiczną zajmującą się rozwojem i wytwarzaniem leków biopodobnych.  

15:45 - 16:00 Przerwa
16:00 - 16:30

„Nie taki wilk straszny”

Dominik Micuła – CIO, Synthos S.A. 

Marcin Wolniewicz – SAP Support Department Manager w Synthos S.A.

Marcin Mazurkiewicz – SAP S/4HANA Cloud Expert, SAP

 

Synthos zdecydował się na samodzielne wdrożenie systemu SAP S/4HANA i zbudowanie centrum kompetencyjnego. Zwinna metodyka wdrożeniowa oraz ścisła współpraca z biznesem były kluczem do sukcesu. Elastyczność i możliwość samodzielnego rozwoju systemu do obsługi niszowych wymagań były jednym z kluczowych kryteriów wyboru SAP.

Dominik Micuła i Marcin Wolniewicz opowiedzą, w jaki sposób zminimalizować ryzyko nieudanego wdrożenia i skrócić czas wdrożenia a po ustabilizowaniu systemu – jak wdrażać kolejne innowacje (na przykładzie aplikacji mobilnej do samoobsługi pracowniczej).

🟡Ścieżka 2: Zmiana na horyzoncie, czyli ostatnia prosta do celu

Do udziału w ścieżce zapraszamy przedstawicieli tych firm, które są zainteresowane wdrożeniem rozwiązań chmurowych krok po kroku, na własnych zasadach. Chcesz poznać przyszłość? To idealna ścieżka dla Ciebie!

Ambasador Ścieżki:

Marek Roter

 

Opiekun:

Maciej Kwasiborski

Columbus  
13:45 - 14:15

„Przygotuj się – czyli jak usługi SAP mogą pomóc w przygotowaniu procesu transformacji”

Artur Kaczmarek – CIO, Smithfield

Magdalena Kołodziej-Redka – SAM, SAP

 

Sesja ma na celu przedstawienie usług SAP, które zostały przygotowane w celu skutecznego, sprawnego i efektywnego zaplanowania procesu transformacji. W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele firmy Animex Foods, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami z wykorzystania usług SAP Premium Engagement dla zaplanowania wdrożenia S/4HANA w grupie kapitałowej.

14:15 - 14:30 Przerwa
14:30 - 15:00

„Trzech przy stole, czyli transformacja na 5”
Ewelina Klimkiewicz – IT Manager SAP & Applications, FORTACO
Piotr Galiński – IT Director, FORTACO
Dariusz Wiśniewski – Business Expert & Project Manager, SI-Consulting

Magdalena Kołodziej-Redka – SAM, SAP


W trakcie wystąpienia Piotr Galiński i Ewelina Klimkiewicz przedstawią kontekst globalnej strategii cyfryzacji w Grupie Fortaco. Opowiedzą, co przemawiało za obraną ścieżką transformacji biznesowej i co skłoniło Klienta do wyboru systemu S/4HANA w modelu Private Cloud. 

Dariusz Wiśniewski z firmy SI-Consulting przedstawi, w jaki sposób można wykorzystać SAP Best Practices w celu standaryzacji i optymalizacji procesów biznesowych.

Piotr Galiński i Ewelina Klimkiewicz przedstawią również plany kolejnych etapów transformacji i wykorzystania rozwoju platformy SAP w Fortaco w kontekście oferty RISE, jak również planowaniem produkcji, czy analityką.

15:00 - 15:15 Przerwa
15:15 - 15:45

„Codzienność, czyli jak może wyglądać wsparcie SAP po wdrożeniu systemu”

Maciej Walczak – Competence Unit Manager Finance & HR, Żabka

Marek Biliński – SAP Basis/Cloud Consultant, Żabka

Tomasz Sawczuk – SAP

 

Sesja ma na celu omówienie, w jaki sposób i w jakich obszarach usługi SAP mogą wspierać Klienta już po wdrożeniu systemu. Opowiemy, jak jest zorganizowana taka bieżąca współpraca i jakie korzyści może ona przynieść. W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele firmy Żabka, którzy podzielą się swoimi praktycznymi doświadczeniami.

15:45 - 16:00 Przerwa
16:00 - 16:30

„Jak przemienić Welonkę w Tropheusa?”

Adam Piętera – Head of SAP Customer Experience Solutions and ARIBA, LST Westernacher Poland

Piotr Kaczmarek – Dyrektor IT, Grupa Aquael

Cezary Woch – Project Manager, Grupa Aquael

 

Wystąpienie pokaże w jaki sposób została przeprowadzona transformacja systemu SAP ECC na S/4HANA wraz z wdrożeniem SAP IBP. Nasza opowieść będzie traktowała o przygodach grupy profesjonalistów, którzy w środowisku błyskawicznych i nieprzewidzianych decyzji biznesowych podjęli się trudnego zadania przeprowadzenia polskiej firmy przez projekt w mniej niż pół roku. Opowiemy o poświeceniu w rozwiązywaniu problemów, o cofaniu się i natychmiastowym parciu do przodu. Słuchacz otrzyma praktyczne rady jak unikać zagrożeń związanych z konwersją, jak efektywniej podejść do migracji Danych Podstawowy i przygotować system SAP ECC do konwersji. Nie zapomnimy podzielić się naszymi doświadczeniami na temat narzędzi wspierających projekt, krzywej adopcji nowego rozwiązania czy wykorzystanej metodyki.

 

Jesteśmy pewni, że forma i treść naszej prezentacji, będzie 30 minutową dawką wiedzy dla każdego kto przygotowuje swoja organizację do przeprowadzenia projektu konwersji i równoczesnego rozwoju instalacji SAP.

🟣Ścieżka 3: I feel good: zadowolenie Klientów a realizacja celów biznesowych

Do udziału w ścieżce zapraszamy przedstawicieli marketingu, sprzedaży oraz e-commerce.

 

Ambasador Ścieżki:

Michał Ciuraszkiewicz

Opiekunowie:

Adam Harackiewicz

Marcin Zielonka

Bartosz Mekier

Host & moderator:

Bartek Pucek

Marco Polo  
13:45 - 14:15 „Stairway to heaven: doświadczenie klienta na nowym poziomie”
Marcin Zielonka – Senior Solution Sales Executive, SAP
Adam Harackiewicz – Senior Solution Sales Executive, SAP
Bartek Mekier – Presales Expert, SAP Customer Experience, SAP


 Czy warto inwestować w Doświadczenie Klienta, skoro globalne trendy pokazują, że jakość interakcji z Klientami wszędzie spadła? Wg raportu Forrestera, cofnęliśmy się do czasów przed pandemicznych. Około 1/5 firm zanotowała spadek ogólnego scoringu Doświadczenia Klienta. Utrata pracowników w czasie pandemii, zerwane łańcuchy dostaw, to tylko niektóre z przyczyn ogólnego trendu.

McKinsey jednak wskazuje, że dzięki budowaniu pozytywnego Doświadczenia Klienta można osiągnąć wzrost przychodów od 2% do 7%. A to tylko doświadczenie, benefity i oszczędności związane z automatyzacją procesów, ułatwieniami dla Pracowników (bo o nich często zapominamy, a tak naprawdę to Customer/Employee Experience) to kolejne wartości inplus.

To sesja, w której trzech CX’owych tenorów: Marcin Zielonka, Adam Harackiewicz oraz Bartek Mekier opowiedzą i pokażą, w jaki sposób zagrać z tej samej partytury. W jaki sposób sprawić, by każda jednostka organizacyjna w przedsiębiorstwie (sprzedaż, serwis czy marketing) odpowiednio się ze sobą komunikowała, słuchała się wzajemnie, pracując na ujednoliconych danych Klienckich.
14:15 - 14:30 Przerwa
14:30 - 15:00

All together NOW: SAP Customer Experience w służbie nowoczesnego marketingu i sprzedaży  dalszy rozwój cyfrowego partnerstwa”

Artur Jeziorski – Dyrektor IT, Pfleiderer Polska

Katarzyna Poniatowska – Dyrektor ds. Zarządzania Relacjami z Klientem, Pfleiderer Polska

Jakub Wołodko – Dyrektor Marketingu, Pfleiderer Polska

Ewelina Kwarciak - Digital Manager we Pfleiderer Polska

Sebastian Herod – CEO SI-Ecommerce, VP Lukardi SA  

 

Nasi Partnerzy zaprezentują, jak z ich pomocą wdrożeniową i szeroką wiedzą oraz doświadczeniem, klienci SAP CX tworzą nowoczesne, spójne i bardziej efektywne doświadczenia sprzedażowe. 

 

W szybkim tempie, lecz zachowując najwyższe standardy, jesteśmy w stanie wdrożyć rozbudowaną platformą B2B. Platforma ta, obok prezentacji produktów, ich konfiguracji, czy nawet wizualizacji 3D, może poszczycić się całym wachlarzem innowacyjnych rozwiązań opartych na najnowszych technologiach. Często jest pierwszym punktem styku z klientem, miejscem, w którym buduje się postrzeganie i zaufanie wobec marki czy organizacji. 

15:00 - 15:15 Przerwa
15:15 - 15:45

„Are you gonna go my way? Ekspansja na nowe rynki bez dodatkowych zasobów dzięki SAP Commerce Cloud – przykład wdrożenia w branży farmaceutycznej”

Tomasz Skrabalak – COO SI-eCommerce

 

 

Przedstawimy historię o tym, że zmiany nie zawsze muszą być przyprawione bólem i goryczą. W dynamicznie zmieniającym się świecie, są właściwie stałym elementem każdej patrzącej w przyszłość organizacji. SAP CX, dysponując doświadczonymi zespołami, usługami z zakresu consultingu, jest gotowy, by przeprowadzać naszych klientów przez ten proces bez uszczerbku na dotychczasowej działalności, bez zbędnych przestojów i strat na wizerunku. Pokażemy w jaki sposób automatyzacja oraz coraz bardziej intuicyjna samoobsługa, prowadzą bezpośrednio do wzrostu sprzedaży bez inwestycji w dodatkowe zasoby ludzkie.

 

15:45 - 16:00 Przerwa
16:00 - 16:30

With a little help from my Friends:  rozwój w niepewnych czasach – debata praktyków”
Bartek Pucek – moderator

Edyta Malesza-Malatrat – Marketing Leader, SAP

Przemysław Kuraczyk – Head of CX, Kantar Polska 

Janusz Surma – Prezes Zarządu, Impel DeliveryO zagadnieniach z zakresu Green CX, najnowszych standardach obsługi klienta i o tym, czy można mówić o pełnej przemianie w inteligentne przedsiębiorstwo bez wykorzystania wszystkich instrumentów z naszej CX-owej orkiestry, opowiedzą, na cztery głosy, niekwestionowani liderzy transformacji. Skorzystaj z ich doświadczenia i wysłuchaj debaty o najważniejszych trendach CX, w której to Klient gra pierwsze skrzypce.


Dzień 2 - 12 października 2022
🔵🟢🟠
Dzień 2 - część wspólna  
10:00 - 10:30 Sesja otwierająca dzień drugi – gość specjalny: Aleksander Kwaśniewski
10:30 - 11:00 Przerwa
11:00 - 15:40 Równoległe prelekcje w ramach ścieżek 1, 2 i 3 [program poszczególnych ścieżek znajdziesz poniżej🔽]
🔵 Ścieżka 1: Chcecie rozpocząć podróż? Znamy drogę do chmury

Do udziału w ścieżce zapraszamy przedstawicieli działów operacyjnych, rozwoju biznesu, produkcji, logistyki, zakupów i CIO.

 

Zapraszamy na kontynuację ścieżki z pierwszego dnia. Tym razem od technicznej strony!

Opiekun:

Marcin Demkiw

Panorama  
11:00 - 11:30

„Żeby było kolorowo, trwale i odpornie”

Marek Niziołek – Digital Transformation Director i CIO, Śnieżka

 

Żeby było kolorowo, zintegrowany system informatyczny musi wspierać długoterminową strategię firmy, aktualne wymagania biznesu, mieć łatwy nowoczesny interfejs i wbudowane narzędzia analityczne. 

Żeby było trwale, system musi być łatwo skalowalny funkcjonalnie (mieć możliwość uruchamiania zaawansowanych funkcji i dodatkowych modułów) oraz wydajnościowo. Powinien mieć także mieć funkcjonalności wspierające strategie zrównoważonego rozwoju. Żeby było odpornie system musi być elastyczny (umożliwiać szybkie wdrażanie nowych modeli biznesowych i zmian) i spełniający najwyższe standardy bezpieczeństwa informacji.

11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 12:15

„W pogoni za rentownością w trudnych czasach, czyli jak sprawić, aby łańcuch dostaw stał się generatorem oszczędności”

Wojciech Szczepkowski – Konsultant SAP

Wojciech Szczygieł – Digital Supply Chain Solution Advisor, SAP

 

W trakcie sesji przybliżymy narzędzia SAP z obszaru Digital Supply Chain, w jakiś sposób są one w stanie odpowiedzieć na potrzeby organizacji w obliczu nieuchronnego spowolnienia gospodarczego. 

Co konkretnie oferują oraz w jaki sposób mogą przyczynić się do realizacji programów oszczędnościowych na podstawie doświadczeń SAP uzyskanych dzięki projektom realizowanym na całym świecie. 

 

Pod lupę weźmiemy narzędzia służące do planowania w łańcuchu dostaw. Podczas krótkiego wywiadu z ekspertem postaramy się odpowiedzieć na kilka nurtujących pytań dotyczących:

 • wyboru rozwiązań w zależności od tego na jakim etapie znajduje się firma, 
 • Strategii wdrożeniowej
 • Zagrożeń.
12:15 - 12:30 Przerwa
12:30 - 13:00

Jak wdrożyć SAP S/4HANA w wersji public cloud? Lessons learned z transformacji biznesu w KBT Polska sp. z o.o.

Michał Widelski – SAP Expert and Analyst, KBT Polska sp. z o.o.

Katarzyna Bielazik – Sales Manager, NTT DATA Business Solutions sp. z o.o.

 

Czy cyfrowa transformacja biznesu może odbyć się w pół roku?  

Podczas tej sesji prelegenci opowiedzą o szczegółach wdrożenia systemu SAP S/4HANA Cloud – pierwszego takiego projektu na rynku polskim zrealizowanego w 6 miesięcy! Jakie czynniki zadecydowały o wyborze tego systemu? Jakie korzyści może przynieść biznesowi system ERP w chmurze publicznej, w modelu subskrypcyjnym? Zapraszamy do udziału w prelekcji i do dyskusji. Podzielimy się również wyzwaniami oraz lessons learned z projektu, które pozwolą Państwu lepiej przygotować się do transformacji cyfrowej w firmie.

13:00 - 13:40 Lunch
13:40 - 14:10

Transformacja (HR) w praktyce – prezentacja projektu zrealizowanego w Grupie Raben 
Anita Koralewska-Ratajczak – Head of HR, Grupa Raben 
Teresa Olszewska – CEO, Gavdi 

 
Wdrożenie rozwiązania HR w dzisiejszych czasach to projekt nie tylko dla działu HR. Obecnie takie przedsięwzięcie obejmuje najczęściej, poza działem HR, także całą załogę firmy dostarczając informacje i szereg użytecznych opcji samoobsługowych dla wszystkich pracowników i menedżerów.  
 
Taki właśnie projekt został zrealizowany w 2021 roku w Grupie Raben. Nowy system obsługuje obszar kadrowo-płacowy oraz zarządzania rozwojem pracowników z wykorzystaniem samoobsługi pracowniczej i menedżerskiej. 
 
Dlaczego Grupa Raben zdecydowała się na nowy system HR? Jakie były cele biznesowe, zakres funkcjonalny i organizacyjny? Kto i w jakim zakresie korzysta z nowego środowiska HR? Co stanowiło największe wyzwania i jakie są rezultaty projektu? Co dzieje się po starcie produkcyjnym? 
 
Odpowiedzi na te i inne pytania poznają Państwo podczas prezentacji projektu wdrożenia SAP SuccessFactors i autorskich rozwiązań Gavdi w Grupie Raben, które objęło swoim zakresem ponad 5 tysięcy pracowników w kilkunastu krajach Europy.

14:10 - 14:25 Przerwa
14:25 - 14:55

„Na Everest w dwanaście tygodni, czyli wyprawa w stronę cyfryzacji pewnego działu zakupów” 
Piotr Rozbicki – IT Manager, Lotte Wedel  
Tomasz Radomski – Sales Director, Apollogic 

 
Sercem dobrze funkcjonującego przedsiębiorstwa jest dział zakupów. To od jego kondycji zależy bezpieczeństwo prowadzonej działalności, realizacja strategii rozwoju i osiągane wyniki finansowe. Sukces implementacji nowoczesnego rozwiązania zakupowego zależy od wielu czynników, ale jednym z najważniejszych jest wykorzystanie synergii świadomego i zaangażowanego klienta oraz doświadczonego partnera wdrożeniowego.  
 
W trakcie wystąpienia na podstawie real-life case study prelegenci opowiedzą:

 • O powodach realizacji transformacji cyfrowej zakupów;
 • Jak podejść do wdrożenia by zakończyło się sukcesem;
 • Jakie usprawnienia i korzyści cyfrowa transformacja zakupów przynosi dla organizacji oraz dla działu IT;
 • Jakie kroki zaplanowano, by kontynuować obraną ścieżkę rozwoju.
14:55 - 15:10 Przerwa
15:10 - 15:40

„Jak przygotować się do uruchomienia SAP w Chmurze Google Cloud, okiem firmy KROSS”
Agnieszka Borkowska – Google Cloud Customer Engineer, Google

Jakub Samelski – Director of IT, KROSS

🟢 Ścieżka 2: Przedsiębiorcy na rozdrożu – którą drogę wybrać?

Do udziału w ścieżce zapraszamy przedstawicieli działów operacyjnych, rozwoju biznesu, produkcji, logistyki, zakupów, Chief Information Officers oraz Chief Digital Officers i Chief Technology Officers.

Opiekunowie:

Dariusz Denicki

Marcin Bogucki

Columbus  
11:00 - 11:30 „Czy to dobry klimat na konwersję?”
Tomasz Modranka – SAP Senior Manager, Klima-Therm
Tomasz Jarowicz – Partner Zarządzający, Westernacher Poland LST


W czasie wystąpienia zostaną omówione zagadnienia związane z przygotowaniem do procesu migracji i wyboru odpowiedniej dla Klienta ścieżki oraz metody migracji z systemu SAP ERP do S/4HANA. Przedstawione zostaną wartości, jakie daje analiza przed konwersją oraz omówione korzyści płynące z migracji w modelu hybrydowym (przez system shell / gold), a także wybór środowiska chmurowego. Projekt trwał tylko 6 miesięcy.

Przedstawione zostaną główne zagrożenia w procesie migracji oraz korzyści biznesowe jakie uzyskał klient wynikające z przejścia na S/4HANA.
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 12:15

„Planując przyszłość”
Katarzyna Adamska – Strategy & Business Development Director, Amica

Radosław Jach – Associate Director, IPOPEMA Business Consulting

Maciej Zięba – Manager, SAP Analytics Cloud & BI Solution Architect, IPOPEMA Business Consulting

 

W dzisiejszych nieprzewidywalnych czasach niezwykle ważne jest posiadanie umiejętności analitycznych i planistycznych w kontekście szeroko pojętego rozwoju biznesu.

Każdy dzień przynosi konkretne liczby, np. dotyczące wyników bieżącej sprzedaży czy też rosnących kosztów w związku ze zmienną sytuacją rynkową. Dopiero właściwa interpretacja tych liczb oraz wykorzystanie ich w procesie planowania i budżetowania stanowi cenną wiedzę biznesową. Dzięki SAP Analytics Cloud staje się to możliwe.

W niniejszej prezentacji pokażemy w jaki sposób, wykorzystując zaawansowane algorytmy predykcji oraz integrację ze źródłami danych SAP i poza SAP, SAC staje się podstawowym narzędziem umożliwiającym zintegrowane planowanie. Odpowiemy na pytanie, jak SAC może być wykorzystany do przełożenia strategii biznesowych na konkretne decyzje na przyszłość. Przestawimy również korzyści dla biznesu w zakresie symulowania alternatywnych scenariuszy przez SAC, bez których planowanie przyszłości nie byłoby możliwe.

12:15 - 12:30 Przerwa
12:30 - 13:00

„Trzy Korony w logistyce”

Justyna Chmiel – Konsultant SAP TM, Veslog

 

Trzy Korony w logistyce” to historia wdrożenia w globalnej firmie z obszaru FMCG systemów SAP S/4HANA: 

 • Extended Warehouse Management
 • Transportation Management 
 • Logistics Business Network 

 

Jest to także opowieść o wyścigu z czasem, usprawnieniach procesów logistycznych i przecieraniu szlaków w implementacji nowych produktów SAP.

13:00 - 13:40 Lunch
13:40 - 14:10

„8 miesięcy by dokonać TranS4macji biznesu dzięki S/4 i chmurze”
Robert Stanikowski – Partner and Managing Director, CEE Technology Advantage Practice Leader, Boston Consulting Group
Przemek Poppe – Associate Director, BCG Platinion

Giuseppe Rosario Bungaro – Head of Information Technology, IBSA Group

 

Firma BCG opowie o wdrożeniu w IBS Institute Biochmimique (Szwajcaria). To opis wdrożenia, w którym pierwszy go-live nastąpił w 8 miesięcy od rozpoczęcia prac, a jednym z fundamentów tego sukcesu było zdefiniowanie projektu jako aktywatora transformacji procesów biznesowych dzięki zastosowaniu SAP Best Practices wraz ze standaryzacją i harmonizacją procesów biznesowych.

14:10 - 14:25 Przerwa
14:25 - 14:55

„Cyfrowe zakupy”

Dominika Bednarz – NPM IT Lead Ariba, MAHLE

Paweł Mamcarz – Ekspert ds. systemów Inteligentnego Zarządzania Wydatkami i dyrektor ds. sprzedaży Grupy Apsolut

 

Kompleksowa transformacja cyfrowa procesu zakupowego w części strategicznej (poszukiwanie i zarządzanie dostawcami) jak i części operacyjnej (realizacja umów, zarządzanie katalogami, usprawnienie procesu zamawiania materiałów biurowych). 

14:55 - 15:10 Przerwa
15:10 - 15:40

RISE on Azure – Together we can do more to drive business value

Madalina Wagmann – CEE SAP Specialist, Azure Core

 

SAP and Microsoft, together with our global network of systems integrators, come together to give customers a prescriptive set of reference architectures, industry-specific journeys, and joint programs such as collaborative support, to streamline migration to the cloud, reduce risk and cost, and accelerate time to new business value. 

 • A 25-year alliance with a high customer overlap, serving most of today’s largest enterprises.
 • >100k Microsoft internal users access SAP on Azure and many internal SAP business landscapes run on Azure.
 • Organizations choose to run their SAP solutions on Azure in order to gain easier access and integration with the full ecosystem of Microsoft products, which speeds adoption of cloud technology and time to innovation. 
 • Ongoing global investments and an aligned ecosystem.
🟠 Ścieżka 3: Integracja, analiza danych, zarządzanie procesami biznesowymi i automatyzacja – obierz właściwy kurs

Do udziału w ścieżce zapraszamy przedstawicieli tych firm, którzy na co dzień zajmują się danymi

Opiekunowie:

Jakub Roguski

Mateusz Ochmann

Sławomir Karwat

Paweł Zdral

Marco Polo  
11:00 - 11:30

„Nowoczesne planowanie finansowe w Grupie Maspex”

Izabella Lukaj, Dyrektor ds.Kontrolingu CCO Grupa Maspex

Marcin Rydlewski – Dyrektor w Zespole SAP PwC

 

Ostatnie dwa lata nauczyły nas jednej rzeczy – zmiana jest nieuchronna. Dlatego niezwykle istotne jest, aby reagować na otaczające nas zmiany i skutecznie planować dalszą przyszłość co zapewnił Grupie Maspex system analityczno-planistyczny SAP Analytics Cloud. 
 
W ramach prezentacji pokażemy, w jaki sposób planować różne aspekty nowoczesnego przedsiębiorstwa: w sferze przychodowej w wymiarach ilości i wartości oraz jak raportować na bieżąco rzeczywiste odchylenia od planów i budżetów pozwalając na szybki czas reakcji w ramach procesów biznesowych. Omówimy także dalsze plany i obszary zastosowań wykorzystania technologii SAP Analytics Cloud.

11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 12:15

„Technologiczna transformacja w KROSS S.A. z wykorzystaniem usług SAP Business Technology Platform”
Maciej Madziński – Dyr. Zarządzający ds. Cyfrowej Transformacji i Funkcji Wsparcia, KROSS
Piotr Pękała – Dyrektor ds. Architektury i Analizy Danych, KROSS
Natalia Miernik – Business Intelligence Department Director, KBJ

Marcin Rydlewski – Dyrektor w Zespole SAP PwC 


Podczas tej sesji uczestnicy będą mogli poznać drogę, jaką przeszedł Kross S.A. adresując swoje potrzeby biznesowe z obszaru pracy z danymi, gdzie jednym z głównych wyzwań była integracja danych pochodzących z różnych systemów źródłowych. Zostaną również przedstawione wymierne korzyści osiągnięte dzięki wdrożeniu automatyzacji z wykorzystaniem botów oraz korzyści z wdrożenia centralnej platformy integracyjnej. Dodatkowo przedstawimy plany wdrożeniowe kolejnych serwisów SAP Business Technology Platform adresujących potrzeby biznesowe.

12:15 - 12:30 Przerwa
12:30 - 13:00

„Jak sprawnie zbudować i udostępnić aplikację mobilną z wykorzystaniem SAP UI5”

Dominik Micuła – CIO, Synthos S.A.

 

Podczas tej prezentacji pokażemy, jak sprawnie, przy użyciu narzędzi SAP, została wytworzona aplikacja mobilna, zapewniająca dostęp do krytycznych informacji, pochodzących z różnych systemów źródłowych, zarówno pochodzących od SAP jak i od innych dostawców. Będzie okazja zapoznać się z architekturą takiej aplikacji, użytymi narzędziami i technologiami oraz efektem końcowym – wszystko na rzeczywistym przykładzie

13:00 - 13:40 Lunch
13:40 - 14:10

„SAP Integration Suite – wykorzystanie Integration Advisor oraz AI w integracji procesów”
Jerzy Stryja – SAP Solution Architect S/4HANA, MORIS Sp. z o.o.


SAP Integration Suite daleko wykracza poza tradycyjne postrzeganie szyny integracyjnej. Zapewnia szereg unikalnych funkcji, które pozwalają nie tylko na tradycyjnie rozumianą integrację aplikacji, ale na wiele więcej. 

 

Podczas tej sesji uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z nowatorskim wykorzystaniem SAP Integration Suite zarówno do integracji procesów jak też do automatyzacji integracji typu B2B, z użyciem Integration Advisor i sztucznej inteligencji.

14:10 - 14:25 Przerwa
14:25 - 14:55

„Obsługa procesów reklamacyjnych z wykorzystaniem voicebota”

Piotr Pytlakowski – CEO, Comtrust Sp. z o.o.

 

Przy stale rosnących kosztach pracy i brakach w zasobach ludzkich automatyzacja procesów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji nabiera szczególnego znaczenia. Podczas prezentacji przedstawimy ciekawe wykorzystanie jednej z inteligentnych usług SAP BTP – Conversational AI w jednym z największych polskich przedsiębiorstw z obszaru Retail, gdzie rozwiązanie klasy voicebot wspiera zarządzanie procesami reklamacyjnymi, automatyzując obsługę dziesiątek tysięcy połączeń telefonicznych miesięcznie.    

14:55 - 15:10 Przerwa
15:10 - 15:40

„SAP NOW, SAP jutra z technologią IBM”

Piotr Beńke – CTO & Technical Sales Leader, IBM Poland&Baltics

Aleksandra Kaszuba – Client Engineering Squad Leader, IBM

Piotr Biskupski – Quantum Ambasador and Cloud Security Expert, IBM

 

Współczesne rozwiązania IT cechuje możliwość ich uruchamiania w środowiskach hybrydowych. Chmura w połączeniu z lokalną infrastrukturą informatyczną w dzisiejszych czasach jest kierunkiem najczęściej wybieranym przez klientów. Rosnące wymagania dotyczące wydajności i bezpieczeństwa danych angażują coraz to nowsze technologie. Jedną z nich jest technologia kwantowa. Czy już dzisiaj budując lub modernizując nasze rozwiązania musimy uwzględnić technologie, które otwierają przed nami nowe możliwości w zakresie niedostępnym dla komputerów klasycznych? Jak szybko sprawdzić pomysły biznesowe wykorzystujące technologie cyfrowe, modele chmury hybrydowej czy też najnowsze rozwiązania informatycznej? O tym dowiesz się podczas wystąpienia IBM.

Poznaj ekspertów SAP NOW 2022!
Goście specjalni
Aleksander Kwaśniewski
Prezydent RP 1995-2005
Andrzej Bargiel
Polski narciarz wysokogórski (skialpinista), biegacz górski i himalaista
Bartek Pucek
Lider transformacji cyfrowej, autor newslettera (pucek.com)
Angel Investor (product-led, API-first, web3)

Wyjątkowy moderator i host naszej ścieżki CX 🟣

Patrycja Sławuta
Founder
UnLab
Katarzyna Adamska
Strategy & Business Development Director
Amica
Dominika Bednarz
NPM IT Lead Ariba
MAHLE
Giuseppe Rosario Bungaro
Head of Information Technology
IBSA Group
Piotr Galiński
IT Director
FORTACO
Artur Jeziorski
IT Director
Pfleiderer Polska
Tomasz John
Purchasing Director
PRESS GLASS SA
Artur Kaczmarek
CIO
Smithfield
Piotr Kaczmarek
Dyrektor IT
Grupa Aquael
Ewelina Klimkiewicz
IT Manager SAP & Applications
FORTACO
Anita Koralewska-Ratajczak
Head of HR
Grupa Raben
Przemysław Kuraczyk
Head of CX
Kantar
Ewelina Kwarciak
Digital Manager
Pfleiderer Polska
Maciej Madziński
Dyr. Zarządzający ds. Cyfrowej Transformacji i Funkcji Wsparcia
KROSS
Dominik Micuła
CIO
Synthos S.A.
Tomasz Modranka
SAP Global Project Manager
Klima-Therm
Marek Niziołek
Digital Transformation Director i CIO
Śnieżka
Piotr Pękała
Dyrektor ds. Architektury i Analizy Danych
KROSS
Bartek Piernicki
Director Business Technology
Polpharma Biologics S.A.
Katarzyna Poniatowska
Dyrektor ds. Zarządzania Relacjami z Klientem
Pfleiderer Polska
Piotr Rozbicki
IT Manager
Lotte Wedel
Jakub Samelski
Director of IT
KROSS
Jerzy Stryja
SAP Solution Architect S/4HANA
MORIS Sp. z o.o.
Janusz Surma
CEO
Impel
Michał Widelski
SAP Expert and Procurement Analyst
KBT Polska Sp. z o.o.
Cezary Woch
Project Manager
Grupa Aquael
Marcin Wolniewicz
SAP Support Department Manager
Synthos S.A.
Jakub Wołodko
Dyrektor Marketingu
Pfleiderer Polska
Eksperci SAP
Piotr Ferszka
Prezes Zarządu
SAP
Marek Roter
Vice President, Sales Director
SAP
Dorota Zaremba
Vice President, MidMarket Sales Director
SAP Polska
Marcin Bogucki
Intelligent Spend Solutions Advisor
SAP
Darek Denicki
Regional Presales Expert Retail / Middle & Eastern Europe
SAP
Marcin Demkiw
Head of Presales
SAP
Adam Harackiewicz
Senior Solution Sales Executive
SAP
Sławomir Karwat
Business Technology Platform Solution Architect
SAP
Magdalena Kołodziej-Redka
Senior Services Sales
SAP
Andrzej Kuś
SAP Finance Solution Architect CEE cluster
SAP
Maciej Kwasiborski
Value Advisor
SAP
Edyta Malesza-Malatrat
Marketing Leader
SAP
Marcin Mazurkiewicz
SAP S/4HANA Cloud Expert
SAP
Bartosz Mekier
Presales Expert, SAP Customer Experience
SAP
Mateusz Ochmann
BI/DW/Data Science Presales
SAP
Jakub Roguski
Presales Senior Specialist
SAP
Piotr Zając
Cloud Solutions Expert
SAP
Paweł Zdral
Senior Solution Sales Executive
SAP
Marcin Zielonka
Senior Sales Executive Customer Experience
SAP
Eksperci Partnerów SAP
Agnieszka Borkowska
Google Cloud Customer Engineer
Google
Piotr Beńke
CTO &Technical Sales Leader
IBM Poland & Baltics
Katarzyna Bielazik
Senior Sales Manager
NTT DATA Business Solutions
Piotr Biskupski
Quantum Ambasador and Cloud Security Expert
IBM
Justyna Chmiel
Konsultant SAP TM
Veslog
Marcin Graczyk
Solution Architect
Capgemini
Sebastian Herod
CEO SI-Ecommerce
VP Lukardi SA
Radosław Jach
Associate Director
IPOPEMA Business Consulting
Tomasz Jarowicz
Partner Zarządzający
Westernacher Poland LST
Aleksandra Kaszuba
Client Engineering Squad Leader
IBM
Paweł Mamcarz
Ekspert ds. systemów Inteligentnego Zarządzania Wydatkami i dyrektor ds. sprzedaży
Apsolut
Natalia Miernik
Business Intelligence Department Director
KBJ
Teresa Olszewska
CEO
Gavdi Polska
Adam Piętera
Head of SAP Customer Experience Solutions and ARIBA
Westernacher Poland
Przemek Poppe
Associate Director
BCG Platinion
Piotr Pytlakowski
CEO
Comtrust Sp. z o.o.
Marek Rafalski
Operations Director, Head of Packaged Based Solutions in Application Services
Capgemini

 

 

Tomasz Radomski
Sales Director
Apollogic
Marcin Rydlewski
Director
PwC Polska
Tomasz Skrabalak
COO
SI-eCommerce
Robert Stanikowski
Partner and Managing Director, CEE Technology Advantage Practice Leader
Boston Consulting Group
Madalina Wagmann
CEE SAP on Azure Specialist
Microsoft
Dariusz Wiśniewski
Business Expert & Project Manager
SI-Consulting
Kamil Wołkowiński
Head of Sales Department
NTT DATA Business Solutions
Maciej Zięba
Manager, SAP Analytics Cloud & BI Solution Architect
IPOPEMA Business Consulting
video popup close button
Contact Form
Close Hospitality Popup