Results:

Formularz rejestracyjny

Udział w konferencji jest bezpłatny. Dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc. Zgłoszenia prosimy dokonywać za pośrednictwem poniższego formularza rejestracyjnego. Uczestnictwo w konferencji wymaga potwierdzenia ze strony organizatora.

 

Konferencja dedykowana jest przede wszystkim dla Klientów i potencjalnych Klientów SAP. Udział przedstawicieli firm partnerskich SAP ogranicza się do Partnerów Konferencji. Partnerzy SAP niebędący partnerami Konferencji mogą wziąć w niej udział po spełnieniu dodatkowych warunków.

Proszę wypełnić poniższy formularz.