Declarația SAP privind confidențialitatea

Protejarea confidențialității persoanelor pe internet este crucială, atât pentru viitorul activităților economice care au la bază internetul, cât și pentru trecerea la o economie cu adevărat pe internet. Am elaborat această Declarație privind confidențialitatea pentru a ne demonstra angajamentul ferm față de dreptul persoanelor la protecția și confidențialitatea datelor. Această Declarație privind confidențialitatea evidențiază modul în care gestionăm informațiile care pot fi utilizate pentru a identifica în mod direct sau indirect o persoană („Datele personale”).

A. Informații generale

Când se aplică această Declarație privind confidențialitatea? Această Declarație privind confidențialitatea se aplică Datelor personale pe care le puneți la dispoziția SAP sau care rezultă din Datele personale, după cum este evidențiat mai jos. Utilizarea tuturor informațiilor care sunt colectate prin module cookie sau alte tehnologii de urmărire pe web este supusă divulgărilor și opțiunilor puse la dispoziție de TrustArc Consent Manager, care pot fi găsite pe site-ul web relevant.

Operatorul de date. Operatorul de date pentru http://events.sap.com/ro/hr-experience/ro/registration.aspx este SC SAP Romania SRL Strada Tipografilor 11-15, Cladirea A1, Bucuresti 13714, Romania ("SAP"). Atunci când un formular de înregistrare este prezentat pe acest site web, operatorul de date poate varia în funcție de oferta efectivă sau de scopul colectării datelor, dar este afișat, în orice caz, în declarația privind confidențialitatea aferentă formularului de înregistrare al persoanei respective. Responsabilul cu protecția datelor din partea Grupului SAP este Mathias Cellarius (privacy@sap.com). 

Ce face SAP cu Datele mele personale? SAP va prelucra Datele personale furnizate aici doar în conformitate cu această Declarație privind confidențialitatea. Informații suplimentare pot fi găsite în Secțiunile B. și C. de mai jos. În cazurile în care prelucrarea Datelor dvs. personale este bazată pe o permisiune statutară, puteți găsi informații despre Datele personale prelucrate sau utilizate de SAP și în ce scop în Secțiunea B. de mai jos. În cazurile în care este necesar consimțământul pentru prelucrarea Datelor dvs. personale, puteți găsi informații suplimentare în Secțiunea C. de mai jos. Aceste informații corespund cu declarațiile de consimțământ respective care aparțin operațiunilor de prelucrare individuală din Consent Resource Center.

 

Durata de prelucrare a Datelor personale. Întrucât SAP prelucrează și utilizează Datele dvs. personale conform legii (vezi B. de mai jos) sau conform consimțământului dvs. (vezi C. de mai jos), SAP va stoca Datele dvs. personale (i) doar atât timp cât este necesar să se îndeplinească obiectivele stabilite mai jos sau (ii) până când obiectați față de utilizarea de către SAP a Datelor dvs. personale (în cazul în care SAP are un interes legitim pentru utilizarea Datelor dvs. personale) sau (iii) până când vă retrageți consimțământul (dacă v-ați dat consimțământul față de SAP pentru utilizarea Datelor dvs. personale). Totuși, în cazurile în care compania SAP este obligată prin lege să păstreze Datele dvs. personale pentru mai mult timp sau în cazurile în care Datele dvs. personale sunt necesare pentru ca SAP să își susțină drepturile sau să se apere împotriva unor acțiuni în justiție, SAP va păstra Datele dvs. personale până la sfârșitul perioadei de retenție relevante sau până când acțiunile respective sunt soluționate.

 

De ce mi se solicită să furnizez Date personale? Ca principiu general, acordarea oricărui consimțământ și furnizarea Datelor personale din partea dvs. prin prezenta este voluntară; în general, nu există efecte nefavorabile asupra dvs. dacă alegeți să nu vă dați consimțământul sau să furnizați Date personale. Totuși, există situații în care SAP nu poate acționa fără anumite Date personale, de exemplu, din cauză că aceste Date personale sunt necesare pentru a prelucra comenzile dvs. sau pentru a vă oferi acces la o ofertă sau la un newsletter pe web. În aceste cazuri, din păcate, nu va fi posibil pentru SAP să vă pună la dispoziție ceea ce solicitați fără Datele personale relevante.

 

Unde vor fi prelucrate Datele mele personale? Ca parte dintr-un grup global de companii, SAP are filiale și furnizori de servicii terți atât în cadrul, cât și în afara Spațiului Economic European („SEE”). Ca o consecință, ori de câte ori SAP utilizează sau prelucrează în alt fel Datele dvs. personale în scopurile stipulate în această Declarație privind confidențialitatea, SAP poate transfera Datele dvs. personale către țări din afara SEE inclusiv către țări în care se aplică un nivel statutar de protecția datelor care nu este comparabil cu nivelul de protecție a datelor din cadrul SEE. Ori de câte ori apare un astfel de transfer, acesta se bazează pe Clauzele Contractuale Standard (conform Deciziei Comisiei UE nr. 87/2010/CE sau ale oricărei alte decizii care o înlocuiește pe aceasta) pentru a asigura prin contract faptul că Datele dvs. personale sunt supuse unui nivel de protecția datelor care se aplică în cadrul SEE. Puteți obține un exemplar tipărit (din care informațiile comerciale și informațiile care nu sunt relevante au fost eliminate) al unor astfel de Clauze Contractuale Standard prin trimiterea unei solicitări către privacy@sap.com.

 

Drepturile persoanelor la care se referă datele. Puteți solicita de la SAP informații în orice moment despre Datele personale pe care SAP le prelucrează despre dvs., precum și corectarea sau ștergerea unor astfel de Date personale. Rețineți, totuși, faptul că SAP poate șterge Datele dvs. personale doar dacă nu există nicio obligație statutară sau drept de prevalare din partea SAP de a le păstra. De asemenea, vă rugăm rețineți faptul că, dacă solicitați ca SAP să șteargă Datele dvs. personale, nu veți putea continua să utilizați niciun serviciu SAP care necesită utilizarea de către SAP a Datelor dvs. personale.

 

Dacă SAP utilizează Datele dvs. personale pe baza consimțământului dvs. sau pentru a realiza un contract cu dvs., atunci puteți să solicitați de la SAP un exemplar al Datelor personale pe care i le-ați pus la dispoziție anterior. În acest caz, contactați adresa de e-mail de mai jos și specificați informațiile sau activitățile de prelucrare la care se referă solicitarea dvs., formatul în care doriți aceste informații, precum și dacă Datele personale vă vor fi trimise dvs. sau unui alt destinatar. SAP va lua în considerare cu atenție solicitarea dvs. și va discuta cu dvs. despre cum o poate îndeplini în cel mai bun mod posibil.

 

În plus, îi puteți solicita companiei SAP să vă restricționeze Datele personale de la orice altă prelucrare în oricare dintre următoarele cazuri: (i) declarați faptul că Datele personale pe care SAP le deține despre dvs. sunt incorecte (dar numai atât timp cât SAP necesită verificarea acurateței Datelor personale relevante), (ii) nu există nicio bază legală pentru prelucrarea de către SAP a Datelor dvs. personale și solicitați SAP să restricționeze Datele dvs. personale de la prelucrări ulterioare; (iii) SAP nu vă mai solicită să păstrați aceste date pentru a revendica sau exercita drepturi legale sau pentru a se apăra împotriva pretențiilor unor terțe părți sau (iv) în cazul în care obiectați față de prelucrarea Datelor dvs. personale de către SAP (pe baza interesului legitim al SAP conform celor stipulate în Secțiunea B. de mai jos) atât timp cât este necesară revizuirea cu privire la faptul dacă SAP are un interes sau o obligație legală care prevalează în ceea ce privește prelucrarea Datelor dvs. personale.

Direcționați orice astfel de solicitare către webmaster@sap.com.

 

Dreptul de a înainta o plângere. În cazul în care considerați că SAP nu vă prelucrează Datele personale în conformitate cu cerințele stipulate în prezenta sau cu legile de protecția datelor SEE aplicabile, puteți să înaintați oricând o plângere la autoritatea de protecția datelor din țara SEE în care locuiți sau la autoritatea de protecția datelor din țara sau statul în care își are sediul social SAP.

 

Utilizarea acestui site web de către copii. Acest site web nu este destinat persoanelor sub 16 ani. Dacă nu aveți 16 ani împliniți, nu vă puteți înregistra și nu puteți utiliza acest site web.

 

Linkuri către alte site-uri web. Acest site web poate conține linkuri către site-uri web străine (și anume, companii în afara Grupului SAP). SAP nu este responsabilă pentru practicile privind confidențialitatea sau pentru conținutul site-urilor web din afara companiilor din cadrul Grupului SAP. Astfel, vă recomandăm să citiți cu atenție declarațiile privind confidențialitatea pentru astfel de site-uri străine.

 

B. CAZURILE ÎN CARE SAP UTILIZEAZĂ DATELE MELE PERSONALE PE BAZA LEGII

În următoarele cazuri, SAP are permisiunea să prelucreze Datele dvs. personale în conformitate cu legea de protecție a datelor aplicabilă.

 

Furnizarea bunurilor și serviciilor solicitate. În cazul în care comandați bunuri sau servicii de la SAP, atunci SAP va utiliza Datele personale pe care le introduceți în comandă sau în formularul de înregistrare (de regulă (un subset cu) numele dvs., adresa (de e-mail), numărul de telefon, numele companiei și adresa, funcția și rolul dvs. și, dacă plata va fi efectuată către SAP, numărul cardului de credit sau detaliile bancare) numai pentru a prelucra comanda dvs. sau pentru a furniza bunurile sau serviciul solicitat. Acest lucru poate include parcurgerea pașilor necesari înainte de a încheia contractul, oferirea de răspunsuri la întrebările pe care le aveți și oferirea de informații privind expedierea și facturarea, precum și prelucrarea sau oferirea de feedback și suport. Acest lucru poate include și date ale conversațiilor pe care le puteți declanșa prin chat pe SAP.com sau prin alte mijloace web SAP, formulare de contact, e-mailuri sau telefon. În această Declarație privind confidențialitatea, „bunuri și servicii” include (acces la) servicii web, oferte, concursuri, trageri la sorți, altfel de conținut, newslettere care nu sunt în scop de marketing, documentații tehnice, tutoriale, instruiri și evenimente SAP.

 

Dacă participați la tutoriale sau instruiri furnizate de SAP, atunci SAP poate, de asemenea, să vă urmărească progresul de învățare pentru a vă pune la dispoziție aceste informații. În plus, comunicăm regulat prin e-mail cu utilizatorii care se abonează la serviciile noastre și, de asemenea, putem comunica prin telefon pentru a soluționa plângerile clienților sau pentru a investiga tranzacții suspecte. Putem utiliza adresa dvs. de e-mail pentru a vă confirma deschiderea unui cont, pentru a vă trimite notificări privind plățile, pentru a vă trimite informații despre eventuale modificări asupra produselor și serviciilor noastre, precum și pentru a vă trimite notificări și alte informații relevante impuse de lege. În general, utilizatorii nu pot renunța la aceste comunicări, care nu țin de marketing, dar sunt pur și simplu obligatorii pentru relația de afaceri relevantă. În ceea ce privește tipurile de comunicare care țin de marketing (și anume, e-mailuri și apeluri telefonice), SAP (i) vă va pune la dispoziție astfel de informații, acolo unde legea o impune, după ce optați pentru acest lucru și (ii) vă va oferi ocazia să renunțați dacă nu doriți să primiți în continuare tipuri de comunicare care țin de marketing. Puteți renunța la acestea în orice moment, accesând https://www.sap.com/romania/profile/unsubscribe.html.

 

Asigurarea conformității. SAP și produsele, tehnologiile și serviciile sale sunt supuse legilor de export ale diverselor țări, inclusiv, dar nelimitându-se la cele din Uniunea Europeană și la statele membre ale acesteia, dar și la cele ale Statelor Unite ale Americii. Admiteți faptul că, în conformitate cu legile de export aplicabile, sancțiunile comerciale și embargourile emise de aceste țări, SAP trebuie să ia măsuri pentru a împiedica entități, organizații și părți enumerate pe listele eliberate de guvern, care cuprind părțile sancționate, să acceseze anumite produse, tehnologii și servicii prin intermediul site-urilor web ale SAP sau alte canale de livrare controlate de SAP. Acest lucru poate include (i) verificări automate ale datelor de înregistrare ale oricărui utilizator conform celor stipulate în prezenta și alte informații pe care le furnizează un utilizator despre identitatea proprie față de listele aplicabile care cuprind părțile sancționate; (ii) repetarea regulată a unor astfel de verificări ori de câte ori o listă care cuprinde părțile sancționate este actualizată sau când un utilizator își actualizează informațiile; (iii) blocarea accesului la serviciile și sistemele SAP în cazul unei posibile potriviri; și (iv) contactarea unui utilizator pentru confirmarea identității sale în cazul unei posibile potriviri.

 

În plus, admiteți faptul că orice informații necesare pentru urmărirea opțiunilor dvs. privind prelucrarea sau utilizarea Datelor dvs. personale sau primirea materialelor de marketing (și anume, în funcție de țara în care funcționează Compania relevantă din cadrul Grupului SAP, indiferent dacă v-ați dat acordul expres sau ați renunțat la primirea materialelor de marketing) pot fi stocate și schimbate între membrii Grupului SAP, după caz, astfel încât să asigure conformitatea.

 

Interesul legitim din partea SAP. Fiecare dintre cazurile de utilizare de mai jos constituie un interes legitim din partea SAP pentru prelucrarea sau utilizarea Datelor dvs. personale. Dacă nu sunteți de acord cu această abordare, puteți obiecta față de prelucrarea sau utilizarea de către SAP a Datelor dvs. personale, conform celor stipulate mai jos.

 

Chestionare și sondaje. SAP vă poate invita să participați la chestionare și sondaje. Aceste chestionare și sondaje vor fi, în general, concepute într-un mod în care se poate răspunde la acestea fără a fi necesare Datele personale. Dacă totuși introduceți Date personale într-un chestionar sau sondaj, SAP poate utiliza respectivele Date personale pentru a-și îmbunătăți produsele și serviciile.

 

Crearea seturilor de date anonimizate. SAP poate anonimiza Date personale furnizate în baza acestei Declarații privind confidențialitatea pentru a crea seturi de date anonimizate, care vor fi apoi utilizate pentru a îmbunătăți produsele și serviciile filialelor sale.

 

Înregistrarea apelurilor și chaturilor în scopul îmbunătățirii calității. În cazul apelurilor telefonice și al sesiunilor de chat, SAP poate înregistra astfel de apeluri (după informarea dvs. în acest sens în timpul apelului respectiv și înainte de a începe înregistrarea) sau de sesiuni de chat în vederea îmbunătățirii calității serviciilor SAP.

 

Pentru a vă ține la curent/solicita feedback. În cadrul unei relații de afaceri existente între SAP și dvs., SAP vă poate informa, atunci când este permis conform legilor locale, despre produsele sau serviciile sale (inclusiv webinarii, seminarii sau evenimente) care sunt similare sau au legătură cu astfel de produse și servicii pe care le-ați achiziționat sau utilizat deja de la SAP. În plus, în cazurile în care ați participat la un webinar, seminar sau eveniment al SAP sau ați achiziționat produse sau servicii de la SAP, atunci SAP vă poate contacta pentru a oferi feedback privind îmbunătățirea webinarului, seminarului, evenimentului, produsului sau serviciului relevant.

 

Dreptul la obiecție. Puteți obiecta față de utilizarea de către SAP a Datelor personale pentru motivele de mai sus, în orice moment, prin dezabonare, accesând https://www.sap.com/romania/profile/unsubscribe.html. Dacă procedați astfel, SAP va înceta să mai utilizeze Datele dvs. personale pentru motivele de mai sus (și anume, în baza unui interes legitim stipulat mai sus) și le va elimina din sistemele sale, cu excepția cazului în care SAP are permisiunea să utilizeze astfel de Date personale în alte scopuri stipulate în această Declarație privind confidențialitatea sau dacă SAP determină sau demonstrează un interes legitim convingător pentru a continua prelucrarea Datelor dvs. personale. 

 

C. CAZURILE ÎN CARE SAP UTILIZEAZĂ DATELE MELE PERSONALE PE BAZA CONSIMȚĂMÂNTULUI MEU

În următoarele cazuri, SAP va utiliza Datele dvs. personale doar conform detaliilor de mai jos, după ce vă dați consimțământul, în prealabil, în operațiunile de prelucrare relevante. Astfel, fiecare informație despre o operațiune de prelucrare cu privire la Datele personale este legată de o declarație de consimțământ din Consent Resource Center. Dacă redeschideți această Declarație privind confidențialitatea după ce aveți inițial unul sau mai multe consimțăminte date, nu veți vedea numai informațiile privind consimțămintele pe care le-ați dat, ci și declarația completă privind confidențialitatea.

 

Noutăți despre produsele și serviciile SAP. În baza unei prevederi în acest sens și a consimțământului dvs., SAP poate utiliza numele dvs., adresa de e-mail și adresa poștală, numărul de telefon, funcția și informațiile de bază ale angajatorului dvs. (numele, adresa și sectorul industrial), precum și un profil de interacțiune bazat pe interacțiuni anterioare cu SAP (achiziții anterioare, participări la webinarii, seminarii sau evenimente sau utilizarea de servicii (web) – detalii suplimentare despre acest subiect pot fi găsite în TrustArc Consent Manager, afișat pe site-ul web al SAP relevant, pentru a vă ține la curent cu cele mai recente anunțuri de produse, actualizări de software, upgrade-uri de software, oferte speciale și alte informații despre software-ul și serviciile SAP (inclusiv newslettere de marketing), precum și evenimente ale SAP și pentru a afișa conținut relevant pe site-urile web ale SAP. În legătură cu aceste activități de marketing, SAP poate furniza un ID de utilizator codat hash unor rețele sociale operate de terțe părți sau altor site-uri web (precum Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram sau Google), unde aceste informații sunt apoi comparate cu datele de pe rețelele sociale sau cu propriile baze de date aferente site-urilor web pentru a afișa mai multe informații relevante pentru dvs.

 

Crearea profilurilor de utilizator. SAP vă oferă opțiunea de a utiliza ofertele sale web, inclusiv forumuri, bloguri și rețele (cum ar fi Comunitatea SAP), legate la acest site web și care necesită înregistrarea dvs. și crearea unui profil de utilizator. Profilurile de utilizator oferă opțiunea de afișare a informațiilor personale despre dvs. altor utilizatori, inclusiv dar nelimitându-se la numele dvs., poza, conturile social media, adresa poștală sau de e-mail, sau ambele, numărul de telefon, interese personale, aptitudini și informații de bază despre compania dvs.

 

Aceste profiluri pot avea legătură cu o singură ofertă a SAP sau, dacă sunt create în serviciul SAP Cloud Platform Identity Authentication, pot, de asemenea, să vă acorde acces la alte oferte web ale entităților SAP sau ale altor entități ale Grupului SAP, sau ambele (indiferent de consimțământul dat la secțiunea „Transmiterea Datelor dvs. personale către alte companii SAP” de mai jos). În orice caz, este întotdeauna alegerea dvs. pe care dintre aceste oferte web suplimentare le utilizați și Datele dvs. personale sunt transmise la acestea doar după ce le accesați prima dată. Vă rugăm să rețineți faptul că fără consimțământul acordat companiei SAP pentru a crea astfel de profile de utilizator, SAP nu va fi în măsură să vă furnizeze astfel de servicii, întrucât consimțământul dvs. este o cerință statutară pentru ca SAP să vă poată furniza aceste servicii.

 

În cadrul oricărei oferte web, dincolo de simpla furnizare a accesului, profilul dvs. este utilizat pentru a personaliza interacțiunea cu alți utilizatori (de exemplu, prin intermediul mesageriei sau a funcției de urmărire) și de SAP pentru a crește calitatea comunicării și colaborării prin astfel de oferte și pentru ca SAP să ofere elemente de gamificare (gamificarea este procesul prin care se ia ceva ce există deja, cum ar fi un site web, o aplicație pentru întreprinderi sau o comunitate online, și se integrează mecanica de joc în aceasta pentru a motiva participarea, angajamentul și loialitatea). În cea mai mare măsură suportată de oferta web relevantă, puteți utiliza funcționalitatea ofertei web relevante pentru a determina care sunt informațiile pe care doriți să le partajați.

 

Categorii speciale de Date personale. În legătură cu înregistrarea pentru și furnizarea accesului la un eveniment sau seminar, SAP vă poate solicita informații despre sănătate în scopul identificării și al demonstrării atenției față de persoanele cu dizabilități sau cu nevoi de regim alimentar special pe durata evenimentului. Orice astfel de informații se bazează pe consimțământul pe care îl acordați prin prezentul document.

 

Vă rugăm să rețineți faptul că dacă nu furnizați astfel de informații despre eventuale dizabilități sau nevoi de regim alimentar special, SAP nu va putea să ia măsurile de precauție respective.

 

Profilarea evenimentelor. Dacă vă înregistrați la un eveniment, seminar sau webinar al SAP, atunci SAP poate partaja informații de bază despre participanți (numele dvs., compania și adresa de e-mail) cu alți participanți din cadrul aceluiași eveniment, seminar sau webinar în scopul comunicării sau schimbului de idei.

 

Transmiterea Datelor dvs. personale către alte companii SAP. SAP poate transfera Datele dvs. personale către alte entități din cadrul Grupului SAP. Lista curentă de entități din cadrul Grupului SAP poate fi găsită aici. În astfel de cazuri, aceste entități vor utiliza apoi Datele personale în aceleași scopuri și în aceleași condiții conform celor evidențiate în Secțiunea C. de mai sus.

 

Transmiterea Datelor dvs. personale către alte terțe părți. La cererea dvs., după cum indicați în formularul de consimțământ, SAP va transfera datele dvs. de înregistrare companiilor enumerate pe pagina de înregistrare. Companiile vor utiliza datele dvs. de înregistrare în scopul participării acestora la eveniment și sunt obligate să șteargă aceste date ulterior. Dacă o companie intenționează să utilizeze datele dvs. în orice alt scop, aceasta vă va contacta pentru a vă explica în ce măsură și în ce scop va utiliza datele dvs. de înregistrare.

 

Revocarea unui consimțământ acordat prin prezenta. Vă puteți retrage în orice moment un consimțământ acordat prin prezenta, prin dezabonare, accesând https://www.sap.com/romania/profile/unsubscribe.html. În caz de retragere, SAP nu va mai prelucra Datele personale supuse acestui consimțământ, cu excepția cazurilor în care i se solicită acest lucru din punct de vedere legal. În cazul în care SAP trebuie să vă păstreze Datele personale din motive legale, atunci Datele dvs. personale vor fi restricționate de la prelucrare ulterioară și păstrate numai pentru durata impusă de lege. Totuși, retragerile nu au niciun efect asupra prelucrărilor anterioare ale datelor personale de către SAP până în momentul retragerii dvs. În plus, dacă utilizarea de către dvs. a unei oferte SAP necesită consimțământul dvs. prealabil, SAP nu vă va (mai) putea furniza serviciul relevant (sau serviciile, dacă revocați consimțământul acordat companiei SAP pentru a utiliza serviciul SAP Cloud Platform Identity Authentication pentru mai multe oferte SAP), oferta sau evenimentul după revocarea dvs.

 

D. PREVEDERI SPECIFICE PENTRU S.U.A.

În cazul în care SAP se supune cerințelor privind confidențialitatea din S.U.A., se aplică și următoarele:

 

Fără urmărire. Browserul dvs. vă poate permite să setați o preferință de tipul „Fără urmărire”. Cu excepția cazului în care se precizează altfel, site-urile noastre nu onorează solicitările de tipul „Fără urmărire”. Totuși, puteți alege să nu acceptați cookie-uri prin modificarea setărilor desemnate pe browserul dvs. web sau, unde este disponibil, prin intermediul TrustArc Consent Manager dacă site-ul web relevant conține un link către acesta. Cookie-urile sunt fișiere text mici amplasate pe computerul dvs. atunci când vizitați anumite site-uri pe internet utilizate pentru a vă identifica computerul. Rețineți că, dacă nu acceptați cookie-urile, nu puteți utiliza anumite funcții sau opțiuni ale site-ului nostru. Acest site nu permite unor terțe părți să strângă informații despre dvs. de-a lungul timpului și de pe diverse site-uri. 

 

Cerințe de protecție a confidențialității copiilor. Site-urile noastre web sau serviciile noastre online nu sunt destinate utilizării de către persoane care nu au împlinit vârsta de 13 ani. Dacă sunteți părinte sau tutore și considerați că este posibil să fi colectat informații despre un copil, vă rugăm să ne contactați la privacy@sap.com.

 

E. Prevederi specifice pentru Rusia

Următoarele se aplică utilizatorilor care sunt rezidenți în Federația Rusă:

 

Serviciile din prezenta nu sunt destinate utilizării de către cetățeni ai Federației Ruse care sunt rezidenți în Federația Rusă. Dacă sunteți cetățean rus cu reședința în Rusia, vă notificăm, prin prezenta, că orice Date personale pe care le introduceți în servicii vor fi pe propriul risc și pe propria răspundere, că sunteți de acord în mod expres cu faptul că SAP poate colecta Datele dvs. personale și că poate prelucra aceste date în Statele Unite și în alte țări, și cu faptul că nu considerați compania SAP responsabilă pentru orice posibilă nerespectare a legislației Federației Ruse.

 

F. Prevederi specifice pentru Brazilia

Următoarele se aplică utilizatorilor care sunt rezidenți în Brazilia:

 

Legile braziliene le permit companiilor să trimită e-mailuri clienților potențiali cu condiția includerii unui mecanism de renunțare și a unui link către o declarație de confidențialitate. 

 

Revizuită și postată de la 1 iulie 2019