SAP
AGENDA

Agenda ovog skupa prilagođena je interesovanjima učesnika. 

* Molimo Vas da prilikom registracije izaberete grupu kojoj ćete prisustvovati. 

Agenda za ponedeljak, 5. jun 2017. godine

Vreme

Grupa 1.:

Poslovna perspektiva za partnere, sistem integratore i softverske kuće                                                                                                                                            

 

Grupa 2.:

Tehnička perspektiva za partnere, sistem integratore i softverske kuće                                                                            

                                                                                                                                   

Grupa 3.:

     Razvojni timovi SAP korisnika                          

                                       

                                                              

11:30 - 12:00 Registracija  - -
12:00 - 12:45

Zašto SCP?

- Vlad Stanescu, SAP

 

* poslovna perspektiva i novi modeli saradnje                                                 

 

- -
12:45 - 13:00 Pauza Registracija Registracija

13:00 - 13:40

Primeri upotrebe SCP

Primeri upotrebe SCP Primeri upotrebe SCP
 

1. Interactive Business Process Benchmarking Platform

- Ivan Radulović, CEO,

W-Business                                     

1. Interactive Business Process Benchmarking Platform

- Ivan Radulović, CEO,

W-Business               

1. Interactive Business Process Benchmarking Platform

- Ivan Radulović, CEO,

W-Business   

  2. Job Pts  - Daniel Solakov, Presales Expert, SEMOS 2. Job Pts  - Daniel Solakov, Presales Expert, SEMOS 2. Job Pts  - Daniel Solakov, Presales Expert, SEMOS
 

3. Friendly multi-channel

Customer Feedback Management TBD, Replybee

3. Friendly multi-channel

Customer Feedback Management TBD, Replybee

3. Friendly multi-channel

Customer Feedback Management TBD, Replybee

13:40 - 14:00 Pauza Pauza Pauza
14:00 - 17:00 -

RadionicaDiana Chirila, SAP

 

* Uz omogućen pristup sistemu bićete u prilici da razvijete aplikaciju zajedno sa našim predstavnikom. Potrebno je da ponesete svoj računar. 

Radionica - Diana Chirila, SAP

 

*Uz omogućen pristup sistemu bićete u prilici da razvijete aplikaciju zajedno sa našim predstavnikom. Potrebno je da ponesete svoj računar.