SAP
SAP NOW 2018
BEOGRAD
THE INTELLIGENT ENTERPRISE
Jugoslovensko dramsko pozorište

9. oktobar 2018.


Pogled u 2017. godinu

 

 

Na SAP Forumu Beograd 2017 kroz multimedijalno iskustvo ste imali priliku da iskoristite najbolje iz digitalnog sveta, preispitate poslovne modele i otkrijete nove načine poslovanja koji se baziraju na jednostavnosti i transformaciji za digitalnu ekonomiju.