Results:

SAP Intelligent Enterprise Day
Rīga, 16.10.2019

Jauni pieredzes stāsti, inovatīvas tehnoloģijas. Nākotnes perspektīvas inteliģentam uzņēmumam mūsdienu ekonomikā. Rezervējiet sev vietu, lai atklātu jaunas izaugsmes iespējas kopā ar SAP un SAP partneriem. Reģistrācija zemāk

REĢISTRĀCIJA