SAP Innovation Day 2016
SAP Innovation Day
25. október 2016

Hotel NH Bratislava Gate One

 

Tradičná konferencia SAP Innovation Day vám poskytla pohľad na rozmanité možnosti, ktoré prinášajú inovatívne technológie SAP.
   

Stojíme na prahu ďalšieho obdobia veľkých technologických zmien, v ktorom bude všetko prepojené a softvér sa stane súčasťou našich životov. Tieto technologické zmeny so sebou prinášajú nové príležitosti a nové hrozby. Doba inovačného cyklu je 5 – 10 x kratšia a podniky už dokážu byť konkurencieschopné iba ak zjednodušia procesy a využijú svoje dáta ako katalyzátor na generovanie hodnoty pre zákazníkov a akcionárov.

To všetko si žiada prelomovú technológiu, ktorá definitívne premostí priepasť medzi transakčnými a rozhodovacími systémami. Na dosiahnutie tohto cieľa spoločnosť SAP vytvorila najúčinnejšiu podnikovú platformu založenú výlučne na in-memory databáze SAP HANA, ktorá umožňuje úplne zmeniť podnik na digitálny a podporiť tak jeho rast. 

Na podujatí sme sa venovali technologickým inováciám, ktoré sú štandardom podnikových systémov budúcnosti a prinášajú

PRE VAŠE IT:

  • zjednodušenie IT architektúry
  • elimináciu dátových úložísk
  • viac výkonu pre všetky aplikácie

PRE VAŠU FIRMU:

  • priebežne digitalizované procesy - rýchle, jednoduché, transparentné a efektívne
  • úplne nové možnosti prostredníctvom digitálnych obchodných procesov a modelov
  • rozhodnutia vychádzajúce z dát - analýzy, simulácie a prognózy z transakčných dát v reálnom čase
  • viac IT kapacít na zlepšenie existujúcej ponuky a realizáciu inovatívnych nápadov

 

O svoje skúsenosti s riešeniami SAP sa podelili aj naši úspešní zákazníci a partneri.


Konferencia SAP Innovation Day sa uskutočnila v utorok 25. októbra 2016 o 9:00 v konferenčných priestoroch hotela NH Bratislava Gate One.

Program
Časové rozhranie          Názov a popis prezentácie, prezentujúci
9:00 - 9:30 Registrácia
9:30 - 9:50 KEYNOTE
Stefan Batzdorf, Pre-Sales Expert S/4HANA MEE, SAP SE
9:50 - 10:20 Novinky zo sveta SAP HANA
Prezentácia vás oboznámila s užitočnými vlastnosťami najnovšej verzie. Súčasťou boli aj aktuálne informácie o SAP HANA Vora, ktorá spája unikátny svet SAP HANA s klasickými úložiskami Hadoop.
Peter Mravčák, Presales Solution Expert, SAP Slovakia

10:20 - 10:50 SAP BW/4HANA
Absolútna novinka v ponuke SAP
SAP BW/4HANA predstavuje najnovší evolučný stupeň produktov SAP pre oblasť budovania dátového skladu. Spája výhody sveta BW on HANA a sveta flexibilného modelovania priamo na platforme SAP HANA. Prináša nové nástroje zjednodušujúce vývoj aj administráciu vášho DWH.
Peter Mravčák, Presales Solution Expert, SAP Slovakia
10:50 - 11:10 Prestávka
11:10 - 11:30 SAP Intelligent Business Operations
Process flexibility and the possibility to detect and react fast on risks and chances are key for success in the digital transformation era. Offering integration, automation and real time operational intelligence SAPs’ Intelligent Business Operations bundle helps you to automate, control and track your critical business processes in real time. With these capabilities you are able to monitor and track all running process instances and detect and react individually on relevant business situations in real time with all required information to support smart decisions. See how SAP Intelligent Business Operations helps to streamline and track your business process operations and to offer decision support during process instance execution.
Arne Speck, Solution Advisor Expert for Platform Solutions, SAP Global Center of Excellence
11:30 - 11:50 Understand your processes and become more efficient with SAP Process Mining by Celonis
With its unique Process Mining technology, Celonis offers a versatile, innovative, industry-independent analytics solution for optimizing IT-driven business processes with SAP HANA. Celonis enables its customers to run transparently: Many customers from various industries, such as Siemens and Vodafone, have already placed their confidence in Celonis’s strength and capacity for innovation. Find out more about how to gain 100% transparency with SAP Process Mining by Celonis and experience a live-demo of the solution.
Bertram Lutz, Business Development Manager, Celonis SE  
11:50 - 12:10 Pohodlné plánovanie a reportovanie v Cloude
- Predstavenie prostredia SAP BusinessObjects Cloud (BOC)
- Zvýšenie efektivity Vášho plánovania a reportingu
- Inšpirácia v logike integrovanej komunikačnej platformy
- Ako BOC jednoducho napojiť na Vaše aktuálne systémy
Juraj Vojtko, Managing Director, Mibcon SK
Vladislav Štefaňák, Chief Executive Officer, Mibcon NDC
12:10 - 12:40  

SAP HANA Cloud Platform
Panelová diskusia - O reálne skúsenosti s vývojom aplikácií v cloude sa podelili partnerské spoločnosti.

Datová vizualizácia pomocou SAP Fiori
Martin Sakala, konateľ, Bits2b
Jakub Štěrba, BI & DWH Consultant, Bits2b

ŸHCP – Predchádzanie rizík v nákupnom procese
Peter Málik, Executive Director in Advisory ITRA, EY
Vladislav Plevko, SAP Basis, SAP Fiori consultant, Mobile technologies, Clouds, Networks; EY

12:40 - 13:30 Obed
13:30 - 14:30 KEYNOTE: SAP S/4HANA Update
Stefan Batzdorf, Pre-Sales Expert S/4HANA MEE, SAP SE
14:30 - 14:45 Prestávka
14:45 - 17:00 PARALELNÉ WORKSHOPY:
  Simulácia SAP S/4HANA
Hra na živom systéme
Simulácia SAP S/4HANA nebola produktové demo ani ďalšia prezentácia. Bola to unikátna hra, ktorej účastníci boli rozdelení do skupín po 4. Každý člen skupiny mal svoje zadanie a s cieľom vyhrať spoločne vykonávavali jednotlivé úlohy podľa pokynov moderátora. Hra trvala približne 2 hodiny a na jej zvládnutie nebola potrebná predchádzajúca znalosť SAP prostredia a ani iné špecifické znalosti obchodných procesov.
Cieľom hry bolo vyskúšať si prácu so SAP S/4HANA, v novom UX prostredí - SAP FIORI a predstaviť systém ako taký. Hra bola unikátnou možnosťou, ako si každý samostatne mohol zodpovedať otázky o tom, čo je to SAP S/4HANA, aké sú rozdiely medzi starým a novým systémom, čo znamená práca s dátami v reálnom čase a akú pridanú hodnotu má prechod na novú verziu.

Cieľová skupina - biznis používatelia: HR, Financie, Marketing, Sales, IT)
Pre účasť na simulácii bolo potrebné priniesť si vlastný notebook alebo tablet.

Jozef Šuran, Senior Presales Specialist, SAP Slovensko
Ivan Schun, Solution Architect, SAP Slovensko
Blake Rowley, MEE Program Management Lead Presales, SAP SE
Tereza Kovaříková, Business Processes Associate Consultant, SAP ČR
  Migrácia na SAP S/4HANA
Venovali sme sa optimálnej migrácii na SAP S/4HANA. Workshop predstavil možnosti jednotlivých scenárov prechodu a kritériá pre ich výber. Významnou súčasťou boli praktické znalosti a odporúčania konzultantom, ktorý má bohaté skúsenosti s konkrétnymi zákazníckymi projektami. Workshop tiež umožnil aktívne sa zapojiť s Vašimi otázkami ku konkrétnej zákazníckej architektúre, migrácii, implementácií a ďalším technickým otázkam.

Na čo treba myslieť pri výbere platformy pre SAP HANA
V krátkom vstupe sme prinesli prehľad na trhu dostupných hardvérových riešení pre SAP HANA a predstavili sme obvyklý postup pri návrhu cieľovej platformy. Diskusia bola obohatená osobnými skúsenosťami s dopadmi jednotlivých rozhodnutí na projekty zákazníkov vo východnej Európe.

Cieľová skupina - IT a technické oddelenia

Jiří Janák, Solution Architect, SAP ČR
Peter Nechala, Technology Consultant, SAP Slovensko

Michal Sapák, technický konzultant, Hewlett Packard Enterprise
17:00 - 18:00 Večera
Partneri konferencie
Miesto konania

Hotel NH Bratislava Gate One

Ambrušova 7
821 04
Bratislava
Slovenská republika

Zjednodušte vývoj, administráciu a užívateľské rozhranie vášho dátového skladu a zvýšte tak obchodnú agilitu.
Zistite viac