SAP News

272410_l_srgb_s_gl_0488_0275_lr_00_00

SAP, ako ho už vnímate

Zákaznícky orientovaný prístup
Prekročte hranice CRM

Dnešných zákazníkov sa vám do komunikácie a následného predaja nepodarí zapojiť, pokiaľ používate len tradičné CRM riešenie. SAP túto hranicu prekračuje vďaka plnej integrácii marketingového, obchodného, predajného a servisného oddelenia.
SAP riešenia zabezpečia bezproblémovú a personalizovanú komunikáciu s vašimi zákazníkmi, bez ohľadu na to, odkiaľ, kedy a ako sa s vami spoja. Získate tak kompletný prehľad o vašich zákazníkoch, budete schopní predikovať a dodávať im to, čo chcú, a to všetko v reálnom čase. Vytvorte skutočne zákaznícky orientovaný systém!

2. sekcia - štvrtok - 26. máj 2016

15:30 - 16:00 Beyond CRM: Ak využívate klasické CRM systémy, dochádza vám čas…
Dnes zákazníci požadujú, aby bola interakcia s vašou firmou kontextuálna, konzistentná a relevantná a bežala podľa ich aktuálnych potrieb, a to bez ohľadu na kanál či produkt, ktorý využívajú. Pomôžeme vám priniesť jednotný pohľad na zákazníka, integrovaný naprieč vašimi kanálmi od marketingu cez e-commerce až po fakturáciu.
Martin Dudek a Petr Šlajchrt, SAP

 
16:00 - 16:30 Prineste zábavu späť do predaja
Dokážete spojiť obchodné a predajné funkcie s funkciami zákazníckeho servisu a marketingu? Kľúčom sú informácie, ktoré je potrebné udržiavať vždy v reálnom čase a vzájomne prepojené, to znamená, že používateľ môže robiť na základe reálnych dát skutočne kvalifikované rozhodnutia.
Martin Dudek, SAP
 
16:30 - 17:00
Cesta zákazníka – buďte pripravení s pomocou SAP Hybris
Každý zákazník je jedinečný. Má rôzne potreby, nakupuje rôzne produkty a má s nimi rôzne zážitky. Akým spôsobom zachytiť a zlepšiť každú cestu zákazníka? Reálne prínosy a skúsenosti z oblasti SAP Hybris.
Milo Georgievski, ATOS
 
17:00 - 17:30 Coffee break  
17:30 - 18:00 Kampaň, ktorej neujdete
Umožnite marketingu porozumieť jednotlivému zákazníkovi a reagujte na to okamžite – aby ste mohli vedieť, čo zákazníci urobili, čo pravdepodobne urobia v budúcnosti, a čo je najdôležitejšie, čo robia práve teraz. Získajte pohľad na kontext každého zákazníka a automaticky využite tieto informácie na dodanie vysoko personalizovanej skúsenosti cez všetky kanály, a to inbound aj outbound. Ponúkneme vám reálne skúsenosti z implementácie u konkrétneho zákazníka.
Marcel Beník, Mibcon
 
18:00 - 18:30 Mýty o cloud computingu a nové možnosti zvýšenia efektivity
Cloud predstavuje zmenu koncepcie fungovania spoločnosti v mnohých aspektoch. Pozrieme sa na najväčšie „tabu“ témy z tejto oblasti – ako je bezpečnosť, integrácia, dostupnosť atď. – a ako sú riešené v podaní SAP. Zároveň získate informácie o produktoch, ktoré vašej spoločnosti dokážu rýchlo zvýšiť efektivitu a výnos.
Martin Dudek, SAP
 
18:30 - 19:00 Vzdelávanie s príchuťou džemu
Zaradiť systémové a kontinuálne vzdelávanie zamestnancov do firemnej kultúry, znamená urobiť zásadný krok na prekonanie svojej konkurencie. Ukážeme vám ako sa dá viesť a rozvíjať tím obchodníkov spolu s ich znalosťami za účelom zlepšenia podnikateľských výsledkov spoločnosti. Predstavili sme vám jeden zo série príbehov, ako využiť pre túto oblasť riešenie, ktoré je lídrom v oblasti HCM.
Karol Höger, GLOBESY
 

Kontaktujte nás online!

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať