SAP News

273577_488_275_APJ_Conf

SAP Education workshop

Proces inovácie je v oblasti IT alfou i omegou všetkého snaženia sa. V prezentáciách sekcie SAP Education bude na príkladoch názorne vysvetlený posun v didaktických postupoch spoločnosti SAP a diskutované témy ako SAP LearningHub (digitálna cloud knižnica vzdelávania), SAP WPB (Workforce Perfomance Builder), SAP UEM (User Experience Management by KNOA software) budú stručne rekapitulované. Tento rok predstavíme produkt ERP SIM, ktorý jednoznačne patrí medzi produkty zamerané na vzdelávanie koncových používateľov. V praktickej časti si ukážeme, ako získať vývojárske demo prístupy k novým produktom SAP SE. Ak chcete zlepšiť svoju konkurenčnú výhodu a vaše obchodné výsledky, je nutné vštepiť kultúru učenia sa aj do vašej organizácie.

 

SAP Education workshop - piatok - 27. máj 2016

10:00 - 10:30 SAPclub & SAP University Alliances
Program SAPclub a UA je určený pre študentov a učiteľov univerzít a stredných škôl na integráciu softvéru SAP do výučby vďaka vybudovanému partnerstvu. Sprístupňuje tak mladým talentom a ekosystému SAP najnovšie inovatívne technológie SAP. Účastníkom programu umožňuje využiť technologické schopnosti v oblasti ICT a pomáha tak aj v ICT sektore vytvárať nové pracovné miesta – účastníci tak môžu získať lepšie uplatnenie v praxi. 
Prezentujú: Martin Janáček, Ľubomír Bača, Ministerstvo školstva SR
Bohuslav Martiško, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
Adam Dudits, SAP
 
10:30 - 11:00 SAP Learning Hub
Case study – využitie SAP Learning Hub v kombinácii s klasickými školeniami v organizácii
Prezentujú: Daniel Ban, T-Systems Slovakia, s. r. o.
Juraj Laifr, SAP
 
11:00 - 11:15 Coffee break  
11:15 - 11:45 Novinky v oblasti vzdelávania S/4 HANA a SAP FIORI
SAP FIORI a SAP UI5 sa stávajú technológiami budúcnosti v oblasti používateľského prístupu k systémom SAP. Ich hlavný prínos oceníte nielen u klasického SAP ERP, ale predovšetkým v spojení so SAP Simple Finance, Smart Business Cockpit a SAP HANA Live. Dozviete sa tiež, aký je plán školení na  S4/HANA.
Prezentuje: Ondrej Škoda, MiraclIS
 
11:45 - 12:15 SuccessFactors Learning je budúcnosť vzdelávania vo vašich organizáciách
Organizácie, ktoré sa snažia vzdelávať zamestnancov (čím sa z nich stávajú učitelia i študenti zároveň) predbiehajú konkurenciu a zlepšujú tak svoje obchodné výsledky. V prezentácii vám predstavíme produkt SAP SuccessFactors Learning, zameraný na oblasť vzdelávania a zlepšovania zručností zamestnancov - zamestnanci si pomocou produktu rozvinú nové zručnosti, získajú prehľad a nové informácie a budú vedieť svoje nápady zdieľať. V praktickej ukážke sa zameriame na využitie social learning a gamification.
Prezentuje: Ondrej Mlček, SAP
 
od 12:15 Q&A
Otázky a odpovede, ukončenie seminára, obed
 

Kontaktujte nás online!

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať