Úvod | SAP Forum Slovensko
SAP Forum Slovensko

25. - 26. máj 2017, x-bionic® sphere, Šamorín

Digital Business
 
 

Nová digitálna ekonomika nie je iba podnetom na zmenu, ale je aj príležitosťou na transformáciu biznis procesov a modelov. Digitalizácia odstraňuje bariéry, zjednodušuje činnosť podniku a mení spôsob, akým organizácie so svojimi zákazníkmi komunikujú.

Aký najlepší prístup môžu spoločnosti pri vlastnej digitálnej transformácii uplatniť?

Každá spoločnosť môže začať tým, že preskúma príležitosti, ktoré digitálny svet ponúka, a v oblasti digitalizácie vyhodnotí rôzne trendy a ich potenciálne výhody. Na základe toho môže byť vytvorená stratégia digitalizácie.

 

Na konferencii SAP Forum Slovensko sme vás oboznámili so zmenami a príležitosťami, ktoré so sebou digitálna transformácia prináša. Boli to dva úžasné dni rozširovania obzorov, vzdelávania a budovania kontaktov, ktoré posunú váš podnik do éry digitálneho biznisu. Vypočuli ste si príbehy našich zákazníkov, partnerov a SAP odborníkov o tom, ako môžu špičkové technológie otvoriť cestu k inováciám a transformácii. Od našich hlavných rečníkov ste získali informácie o zmenách, ktoré sú na obzore, o tom, ako prekonať bariéry a limity minulosti a o tom, ako vám SAP môže pomôcť transformovať, objavovať nové veci a fungovať jednoduchšie.

Zistite ako sa môže z ERP systému stať digitálne jadro – nervové centrum – celého vášho podnikania s SAP S/4HANA. Spájajte všetky vaše procesy, dostávajte aktuálne informácie a náhľady a bez problémov integrujte vaše podnikanie s veľkým digitálnym svetom.

Objavte nové portfólio IoT riešení. SAP Leonardo kombinuje adaptívne aplikácie, aplikácie pre Big Data a konektivitu v pripravených riešeniach naprieč odvetviami a sektormi, počnúc prepojenými produktmi, zdrojmi, infraštruktúrou, až po prepojené trhy a ľudí.

Zjednodušujte databázu a manažment dát s ďalšou generáciou našej in-memory platformy SAP HANA 2. Nové funkcie platformy sú optimalizované pre inovácie a môžu pomôcť vašej spoločnosti efektívnejšie konkurovať iným podnikom v digitálnom svete.

Pozrite si oficiálne video z podujatia SAP Forum Slovensko 2017

Pozrite si tohtoročnú konferenčnú zložku SAP Forum Slovensko

Kľúčom k úspechu každej organizácie sú ľudia

Navštívte portál Simple Talent a dozviete sa viac o trendoch v riadení ľudských zdrojov.