Primož Kučič

Vodja tima IKT poslovne rešitve, Telekom Slovenije d.d.

14:10 - 14:25

Upravljane storitve Telekoma Slovenije in praktični primer rešitve SAP

Predavatelj bo predstavil nove smernice in pristope Telekoma Slovenije pri upravljanju IKT. Povzel bo glavne trende na področju digitalizacije in predstavil referenčni primer uvedbe SAP upravljane rešitve.