Monika Zajc

Vice CEO, Elektronsko Pismo Pošte Slovenije d.o.o.

 

13:55 - 14:10

Inovativne storitve EPPS in novi poslovni modeli z rešitvami SAP

Predstavljeni bodo novi poslovni modeli in inovativne storitve največjega hčerinskega podjetja Pošte Slovenije, in sicer EPPS – Elektronsko pismo Pošte Slovenije.

EPPS je z rešitvijo SAP Hybris Billing poslal na trg povsem nov poslovni model, ki se imenuje Obračun kot storitev, podjetje pa se usmerja tudi v nove diverzificirane storitve, kot sta 3D-tisk in digitalni mobilni marketing. Z nami bodo delili zanimive primere ter predstavili svoje videnje digitalizacije kot stalnega življenjskega cikla sprememb v načinu poslovanja in nastopanja organizacij na trgu. V tem delu predavanja bo posebna pozornost namenjena predvsem storitvam 3D-tiska, vključevanju tega procesa v globalni inovacijski program SAP ter ovrednotenju rešitve SAP Distributed Manufacturing, ki bo pripomogla predvsem k hitrejši realizaciji od ideje do končnega izdelka in k izboljšanju konkurenčnosti ter prepoznavnosti na globalnem trgu 3D-rešitev.